Byggforum

11 september 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

 

Färdplanen för en mer hållbar byggprocess

Byggforum 2020 lyfter frågorna som får allt starkare fäste i bygg- och fastighetssektorn. 
På konferensen diskuterar vi en mer hållbar byggprocess med minskat klimatavtryck.


I flera programpunkter fördjupar vi oss i hur sektorn tar sikte på nya materialval och processer starkare hållbarhets- och miljötänk. I fokus finns även frågorna kring återbruk, transporter, samverkan och innovation.


Årets agenda tar bland upp:

  • Hur ser Sveriges största fastighetsägare på vägen framåt för ett mer hållbart byggande?
  • Statens nya renoveringsstrategi – så ser den ut och vad vill den?
  • Samverkan för återbruk – projekt för en ny bransch i branschen.
  • Ny europastandard för dagsljus i byggnader. Hur påverkas husen, hälsan och hemmen?

Inte redo att anmäla dig? Gör en intresseanmälan för att inte missa nya uppdateringar. Intresseanmälan är ej bindande. 

Nytt datum 11/9

På grund av det  allvarliga läget med nya coronaviruset och regeringens exceptionella beslut att från den 12 mars förbjuda större allmänna tillställningar,  har vi för att garantera hälsa och trygghet för våra deltagare, talare och partners, fattat beslutet att inte genomföra Byggforum den 31 mars. Istället kommer konferensen att genomföras den 11 september, då vi hoppas att förutsättningarna är bättre än vad de är just nu. 


!! I och med det nya datumet kommer viss modifiering av nuvarande agenda ske. Vi uppdaterar löpande. 

Info

Datum:  Fredag 11 sept 2020

Tid: Programmet börjar 9:15

Var: Courtyard by Marriott, Stockholm


Konferenser vänder sig som tidigare år till fastighetsbolag, byggherrar, projektutvecklare, arkitekter, materialleverantörer, fastighetsägare, kommuner och konsulter. 

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden
Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Ordinarie pris: 
5 400kr (ex moms) 

Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 10% rabatt på hela bokningen. Är ni ett större sällskap, kontakta gärna vår deltagaransvarig för hjälp eller offert här »

Talare

Johanna Skogestig

Johanna Skogestig

vd, Vasakronan
Anita Aspegren

Anita Aspegren

vd, IQ Samhällsbyggnad
Börje Björkholm

Börje Björkholm

Chef för affärsutveckling, Cramo AB
Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand

forskare inom logistik och cirkulär ekonomi, Chalmers Industriteknik
Åke Pettersson

Åke Pettersson

vd, Skandia Fastigheter
Andreas Holmgren

Andreas Holmgren

hållbarhetschef, Byggnadsfirman Otto Magnusson
Sara Hamon

Sara Hamon

fastighetsutvecklingschef, Familjebostäder
Lars Ejeklint

Lars Ejeklint

energiexpert, Vattenfall
Dag Duberg

Dag Duberg

Nordisk hållbarhetschef, Tarkett
Per-Håkan Nilsson

Per-Håkan Nilsson

plastexpert, Inovyn Sverige
Ulla Jansson

Ulla Jansson

expert på cirkulärt byggande, Hållbar Affärsutveckling, Skanska Sverige
Hans Wallström

Hans Wallström

hållbarhetschef, Skanska Commercial Development Nordic
Linea Kjellsdotter

Linea Kjellsdotter

senior forskare, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Ingemar Resare

Ingemar Resare

regionchef, Sveriges Åkeriföretag
Alexandra Almasi

Alexandra Almasi

projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet (Avfall och resursflöden)
Johan Gerklev

Johan Gerklev

hållbarhetschef, Skanska Sverige AB
Marianne Hedberg

Marianne Hedberg

miljöexpert, Byggföretagen
Nickie Excellie,

Nickie Excellie,

hållbarhetskoordinator, Magnolia Bostad
Per Bolund (MP)

Per Bolund (MP)

bostadsminister, regeringen
Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell

affärs- och innovationsområdeschef Hållbara städer & samhällen, Rise
Martin Rörby

Martin Rörby

arkitekturhistoriker
Patrik Andersson

Patrik Andersson

chef bygg och teknik, Stockholmshem
Fanny Englund

Fanny Englund

ljusdesigner, Light Bureau Part of AFRY
Ann-Kathrin Espelin

Ann-Kathrin Espelin

hållbarhetsstrateg, Modexa
Robert Andrén

Robert Andrén

gd, Energimyndigheten
Carola Lavén

Carola Lavén

vice vd, Castellum
Amanda 	Borneke

Amanda Borneke

CS Riv & Håltagning, Aktuell Hållbarhets hållbarhetstalang under 33 år 2019
Anastazia Kronberg

Anastazia Kronberg

verksamhetsledare, Business Region Göteborg
Christina Lindbäck

Christina Lindbäck

hållbarhetschef, NCC
Paul Rogers

Paul Rogers

arkitekt, dagsljusspecialist, BAU
Per Nylén

Per Nylén

avdelningsdirektör, docent, Arbetsmiljöverket
Anton Franker

Anton Franker

hållbarhetssamordnare, Chalmers Fastigheter
Birgitta Govén

Birgitta Govén

energiexpert, Sveriges Byggindustrier
Carina Loh Lindholm

Carina Loh Lindholm

projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Catrin Offerman (moderator)

Catrin Offerman (moderator)

programproducent & projektledare, Aktuell Hållbarhet
Talare under inbjudan

Talare under inbjudan

presenteras inom kort
Agendan

07:45 - 09:10 CEST

Registrering och utställningen öppnar


Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på ett frukostseminarium som arrangeras av våra partners. En frukost är fristående från konferensen och kostnadsfri.


09:15 - 09:20 CEST

Inledning med dagens moderator

 Catrin Offerman (moderator)


Aktuell Hållbarhets Catrin Offerman hälsar välkommen.09:20 - 09:40 CEST

Svensk byggsektor för framtidens klimatsegrar

 Anita Aspegren


I sommar är det tre år sedan Sverige antog ett klimatpolitiskt ramverk. Vi har därför ett tydligt klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet. Alla involverade i såväl nya intressanta byggprojekt som renoveringar i landet har möjlighet att ta en tätposition för till exempel resurseffektivitet, minimalt fossilavtryck, klimatsmarta materialval och cirkulära processer. Svensk byggsektor kan vara relevant till många FN-mål samtidigt, men hur uppfyller vi den tanken? Närmare än vi tror skriver vi 2045 då Sverige inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vad blir ditt bidrag?09:40 - 09:55 CEST

Hur ser Sveriges största fastighetsägare på vägen framåt för hållbart byggande

 Johanna Skogestig ,  Åke Pettersson ,  Carola Lavén


Bygg- och fastighetssektorn har många krav på sig. Bland annat ser vi en skärpning med fokus på hållbarhet och klimat. Vilken position vill landets fastighetsägare ta i dessa frågor och hur påverkar det deras business? Företrädare för några av landets största fastighetsägare intervjuas från scenen.09:55 - 10:10 CEST

Statens nya renoveringsstrategi – så ser den ut och vad vill den?

 Robert Andrén ,  Talare under inbjudan

Energimyndigheten och Boverket har fått i uppdrag att ta fram förslag på en långsiktig renoveringsstrategi. Hösten (den 16 oktober) hölls en hearing där intressenter förde fram synpunkter. Vilken är renoveringsstrategins centrala punkter? Hur har aspekter på cirkulärt byggande och cirkulär ekonomi kommit in i bilden?


10:10 - 10:35 CEST

Klimatdeklaration för nybyggnationer – är byggbranschen redo?

 Andreas Holmgren ,  Patrik Andersson ,  Ann-Kathrin Espelin ,  Birgitta Govén


Regeringen vill även införa krav på klimatdeklarationer vid nybyggnation. Kraven väntas bli verklighet om knappt två år, från och med 1 januari 2022.  Syftet med deklarationerna är att den som investerar i en nyproducerad bostad på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på vilken klimatpåverkan byggprocessen haft. Lagförslaget om att nyproducerade byggnader ska klimatdeklareras - hur ser det ut? Vad kan nya krav och synsätt på upphandling spela roll? Är byggbranschen i startblocken för klimatdeklarationer? Hur omfattas renoveringar av klimatdeklarationer?  Hör en meriterad branschpanel kommentera initiativen. Räcker detta?10:35 - 11:05 CEST

Kaffepaus


Möjlighet att nätverka och besöka utställningen.11:05 - 11:30 CEST

Underleverantörer som hakar på klimattåget – hur ska det gå och vem driver på? 

 Johan Gerklev ,  Marianne Hedberg ,  Amanda BornekeByggbranschen har stakat ut vägen mot fossilfrihet. Den leder framåt om stora byggentreprenörer infriar sina egna ambitioner och samtidigt ställer klimat- och kompetenskrav på sina underleverantörer. Men branschen är omvittnat fragmenterad, så hur ska underleverantörerna involveras? Hur ska alla intresenter mötas och verkligen få klimatneutralitet att hända?  
11:30 - 11:50 CEST

I huvudet på Sveriges bostadsminister

 Per Bolund (MP)


Mer om programpunkten inom kort.11:50 - 12:15 CEST

Prisutdelning – Årets Bygge, Håll Nollans arbetsmiljöpris och Jämställdhetsbygget


Årets Bygge –  samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris! Det hyllar de fantastiska projekt som byggs i Sverige varje år. Totalt nomineras tio projekt som färdigställts under året och bedöms på fem huvudkriterier: samverkan, teknik/innovationer, tid/kvalitet/budget, hållbarhet och säkerhet. Byggforum 2020 delar även ut priserna Håll Nollans arbetsmiljöpris och Jämställdhetsbygget.12:15 - 13:15 CEST

Lunch


13:15 - 14:00 CEST

Specialsessioner pass 1


Välj mellan 3 olika spår. Mer info inom kort.14:10 - 14:55 CEST

Specialsessioner pass 2


Välj mellan 3 olika spår. Mer info inom kort.14:55 - 15:25 CEST

Kaffepaus

Möjlighet att nätverka och besöka utställningen.


15:25 - 15:45 CEST

Hållbarhetstalanger med riv och driv

 Nickie Excellie, ,  Amanda Borneke


En var med på klimatmötet i Madrid i höstas och har på nära håll sett hur en traditionell del inom byggsektorn, riv och sanering, förändrats av miljö- och hållbarhetsdebatten. Hon uttrycker ofta en önskan om mer samverkan mellan till exempel sektorns olika branschföreningar. Möt Amanda Borneke på CS Riv & Håltagning en av Aktuell Hållbarhets talanger i fjol. Möt också Nickie Excellie, hållbarhetskoordinatorn på Magnolia Bostad som lever, äter och sover hållbarhet. Vid sidan om jobbet i fastighetssektorn driver och arbetar hon i en rad sociala projekt. Nickie är en av 2020 års hållbarhetstalanger som nyligen utsågs av tidningen.15:45 - 16:05 CEST

Cirkulära materialflöden nyckeln till klimatneutralt byggande

 Ulla Jansson ,  Hans Wallström


Att fixa både klimatutmaningen och framtidens resursförsörjning betyder att bejaka cirkulära materialflöden. Det som idag kallas avfall måste istället ses som nya råvaror, inte minst i den materialkrävande byggbranschen.

Kopplingen mellan cirkulära flöden och klimatet är väldigt tydlig. Idag består bara 9 procent av vår ekonomi av cirkulära flöden, men om vi ställde om helt skulle det spara upp till 60 procent av utsläppen – ett måste för att nå klimatmålen. Skanskas första steg på vägen är kontorshuset Epic i Malmö.16:05 - 16:06 CEST

Skaka loss!


16:06 - 16:40 CEST

Att blicka bakåt för att kunna ​se framåt

 Martin Rörby


Lärdomar ​genom arkitekturhistorien ​som kan hjälpa oss in i framtiden​. ​Hur kan ​hållbarhetsfrågorna och kampen för minskat klimatavtryck påverka vår syn på hus och boende?Är det så att hantverksskicklighet kommer i nytt ljus? Ny syn på material och standard?16:40 - 16:45 CEST

Avslutning

 Catrin Offerman (moderator)


Aktuell Hållbarhets Catrin Offerman summerar dagen.

Partners

Kontakta oss

Image

Mattias Zetterholm
Deltagaransvarig

mattias.zetterholm@bonniernews.se
0705 - 39 68 75

Image

Hans Schmidt

Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

0708 - 76 49 49

Image

Carina Mineur
Partneransvarig

carina.mineur@bonniernews.se

0704 - 56 61 94