Hållbara Finanser


18 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Klimatfrågan har satt ett ordentligt avtryck i finansbranschen

Många investerare söker möjligheter att vara med och finansiera en hållbar omställning i Sverige och på global nivå. Behovet av påverkansinvesteringar är idag på mångas läppar men exakt vad det innebär och hur de ska mätas är ännu en omtvistad fråga. Samtidigt pratas det allt mer om behovet av en socialt rättvis omställning för att samhällen ska kunna nå klimatmålen.


Medan branschen anpassar sig efter nya marknadsförhållanden förbereder politikerna i Bryssel utrullningen av en ny omfattande EU-lagstiftning kring hållbara finanser. Bland annat väntas en taxonomi som ska avgöra hur hållbara företagens aktiviteter är. Lagstiftningen sätter också större press på investerare att redovisa sitt hållbarhetsarbete.


På Hållbara Finanser riktas strålkastarna mot hur kapitalägare och finanssektorns aktörer kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. Välkommen till en heldag fylld av spaningar, trender och inspiration kring hur finanssektorn kan stärka sin roll i arbetet med att begränsa klimatförändringen och bidra till FN:s globala mål. 

Inte redo att anmäla dig? Gör en intresseanmälan för att inte missa nya uppdateringar. Intresseanmälan är ej bindande. 

Info

Datum:  Onsdag 18 mars 2020

Var: Courtyard by Marriott, Stockholm

Rålambshovsleden 50 (Thorildsplan)

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom finanssektorn eller med finansfrågor i offentlig sektor och andra organisationer.


Programmet är under utveckling och dyker inom kort upp på webben.


Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Priser: (exkl. moms)

Earliest bird (gäller t o m 24 januari)
Huvudmålgrupp 5 495 kr / Leverantör 6 495 kr


Early bird
(gäller t o m 21 februari)

Huvudmålgrupp 5 495 kr / Leverantör 6 495 kr


Ordinarie pris

Huvudmålgrupp 5 495 kr / Leverantör 6 495 kr


NGO/Offentlig sektor 3 900 kr


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen. Kontakta gärna vår deltagaransvarig för hjälp med större bokningar här »

Talare

Maria Håkansson

Maria Håkansson

vd, Swedfund; styrelsemedlem i Global Impact Investing Network
Michael Kjeller

Michael Kjeller

chef kapitalförvaltning, Folksam; styrelseledamot i Net-Zero Asset Owner Alliance
Marie Baumgarts

Marie Baumgarts

hållbarhetschef, SEB; medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser
Kerstin Hessius

Kerstin Hessius

vd, AP3
Nadine Viel Lamare

Nadine Viel Lamare

director, Transition Pathway Initiative
Tomas Otterström

Tomas Otterström

globalt ansvarig, tjänster inom hållbar finans, KPMG
Albena Melin

Albena Melin

senior rådgivare, International Finance Corporation
 Aaron Maltais

Aaron Maltais

programdirektör, Stockholm Sustainable Finance Centre
Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Björn Bergstrand

Björn Bergstrand

hållbarhetschef, Kommuninvest
Peter Lööw

Peter Lööw

hållbarhetsansvarig kapitalförvaltning, Alecta
Bettina Reinboth

Bettina Reinboth

chef för sociala frågor, Principles for Responsible Investments
Sofia Östmark

Sofia Östmark

kanslichef, Union to Union
Fredric Nyström

Fredric Nyström

chef för ansvarsfulla investeringar, Öhman
Björn Wendleby

Björn Wendleby

advokat, Harvest Advokatbyrå
Annelie Mogensen

Annelie Mogensen

finanschef, Västra Götalandsregionen
Talare under inbjudan

Talare under inbjudan

presenteras inom kort
Programmet
onsdag, mars 18, 2020
08:00 - 09:00 CET

Registrering och utställning öppnar

Börja dagen med ett besök i utställningen och frukost. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:10 - 09:15 CET

Inledning med dagens moderator

09:15 - 09:35 CET

EU:s nya lagpaket för hållbara finanser

09:35 - 10:15 CET

Så behöver finanssektorns aktörer förbereda sig för den nya taxonomin

Snart väntas flera nya EU-lagar kring hållbara finanser träda i kraft. Den nya taxonomin för gröna investeringar finslipas ett tag till, men när den kommer väntas den få stora effekter för andra lagar och möjligheterna att standardisera mätning av hållbara investeringar. Paneldiskussionen fokuserar på hur EU:s nya finanssektorns aktörer behöver förbereda sig för taxonomin och det nya lagpaketet.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CET
10:45 - 11:10 CET

Finanssektorns utmaningar, möjligheter och ansvar i klimatomställningen

Klimatomställningen kräver stora och ofta riskfyllda investeringar i tung industri. Trots att stora delar av finanssektorn vill bidra till omställningen når investeringarna inte alltid fram. Frågan är om det är politikerna eller finanssektorn som främst bär ansvaret för att lösa upp knutarna. Ofta är svaret politikerna, men ett forskningsprojekt vid Stockholm Sustainable Finance Centre visar att det även finns ett behov av innovation inom finanssektorn.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Nu kommer Sveriges första statliga gröna obligation

Senast 2020 ska staten ge ut en grön obligation för att finansiera gröna projekt i statsbudgeten. Riksgälden har fått i uppdrag att genomföra emissionen och tillsammans med Regeringskansliet vidta de förberedelser som krävs, inklusive ta fram ett grönt ramverk. Här berättar Riksgälden hur arbetet fortgår och hur klimat- och miljönyttan av obligationen säkerställs.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:15 CET

Finansiering för klimatomställning på lokal och regional nivå i Sverige

Många av Sveriges kommuner och regioner står inför stora investeringsbehov under kommande år. Utgivningen av gröna obligationer växer för att möta lokala och regionala behov av åtgärder för att klimatanpassa och ställa om samhällen. Men ger gröna obligationer den klimat- och miljönytta som efterfrågas? Finns det fler vägar för att stärka finanssektorns bidrag till klimatsatsningar på lokal och regional nivå i Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:30 CET
13:30 - 14:15 CET

Investera med impact – IFC:s nya principer för påverkansinvesteringar

International Finance Corporation, IFC, som är en systerorganisation till Världsbanken och världens största institution för global utvecklingsfinansiering har tagit fram principer för hantering av påverkansinvesteringar. Principerna har tagits fram i samverkan med en rad aktörer, med syfte är att stärka marknaden för påverkansinvesteringar. Swedfund berättar hur de använder sig av principerna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 15:00 CET

Hållbara investeringar utanför börsen

Programpunkt under utveckling och talare under inbjudan.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CET
15:30 - 15:45 CET

Därför behöver investerare jobba för en rättvis omställning

Gula västar, bensinupprop och framväxten av högerpopulism utmanar den klimatomställning som behöver ske för att nå Parisavtalets mål. På senare tid har det till viss del i Sverige, men än mer internationellt pratats om termer som just transition och stranded labour. Bettina Reinboth från Principles for Responsible Investments berättar varför det är nödvändigt för investerare att hantera en rättvis omställning.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Investerares möjligheter att främja en rättvis omställning

Vilka möjligheter har investerare egentligen att bidra till en rättvis klimatomställning? Vad har finanssektorn för ansvar i frågan och kan den komma att påverka avkastningskraven? Paneldiskussionen fokuserar på hur finanssektorns aktörer kan bidra till en rättvis klimatomställning och vilka verktyg som är bäst lämpade för att driva frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:40 CET

Kapitalägarnas väg till nettonollutsläpp

Folksam är en av flera stora kapitalägare som nu arbetar för att öka takten i klimatomställningen. Kapitalägarna inom FN-initiativet Net-Zero Asset Owners Alliance har åtagit sig att anpassa hela investeringsverksamheten till målet om nettonollutsläpp år 2050. Michael Kjeller berättar vad initiativet innebär för medlemmarna, externa förvaltare och andra kapitalägare som delar samma vision.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 16:45 CET

Dagens moderatorer avslutar

16:45 - 18:00 CET

Mingel med dryck och tilltugg

08:00 - 09:00 CET

Registrering och utställning öppnar

Börja dagen med ett besök i utställningen och frukost. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:10 - 09:15 CET

Inledning med dagens moderator

09:15 - 09:35 CET

EU:s nya lagpaket för hållbara finanser

09:35 - 10:15 CET

Så behöver finanssektorns aktörer förbereda sig för den nya taxonomin

Snart väntas flera nya EU-lagar kring hållbara finanser träda i kraft. Den nya taxonomin för gröna investeringar finslipas ett tag till, men när den kommer väntas den få stora effekter för andra lagar och möjligheterna att standardisera mätning av hållbara investeringar. Paneldiskussionen fokuserar på hur EU:s nya finanssektorns aktörer behöver förbereda sig för taxonomin och det nya lagpaketet.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:45 CET
10:45 - 11:10 CET

Finanssektorns utmaningar, möjligheter och ansvar i klimatomställningen

Klimatomställningen kräver stora och ofta riskfyllda investeringar i tung industri. Trots att stora delar av finanssektorn vill bidra till omställningen når investeringarna inte alltid fram. Frågan är om det är politikerna eller finanssektorn som främst bär ansvaret för att lösa upp knutarna. Ofta är svaret politikerna, men ett forskningsprojekt vid Stockholm Sustainable Finance Centre visar att det även finns ett behov av innovation inom finanssektorn.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Nu kommer Sveriges första statliga gröna obligation

Senast 2020 ska staten ge ut en grön obligation för att finansiera gröna projekt i statsbudgeten. Riksgälden har fått i uppdrag att genomföra emissionen och tillsammans med Regeringskansliet vidta de förberedelser som krävs, inklusive ta fram ett grönt ramverk. Här berättar Riksgälden hur arbetet fortgår och hur klimat- och miljönyttan av obligationen säkerställs.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:15 CET

Finansiering för klimatomställning på lokal och regional nivå i Sverige

Många av Sveriges kommuner och regioner står inför stora investeringsbehov under kommande år. Utgivningen av gröna obligationer växer för att möta lokala och regionala behov av åtgärder för att klimatanpassa och ställa om samhällen. Men ger gröna obligationer den klimat- och miljönytta som efterfrågas? Finns det fler vägar för att stärka finanssektorns bidrag till klimatsatsningar på lokal och regional nivå i Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:30 CET
13:30 - 14:15 CET

Investera med impact – IFC:s nya principer för påverkansinvesteringar

International Finance Corporation, IFC, som är en systerorganisation till Världsbanken och världens största institution för global utvecklingsfinansiering har tagit fram principer för hantering av påverkansinvesteringar. Principerna har tagits fram i samverkan med en rad aktörer, med syfte är att stärka marknaden för påverkansinvesteringar. Swedfund berättar hur de använder sig av principerna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:15 - 15:00 CET

Hållbara investeringar utanför börsen

Programpunkt under utveckling och talare under inbjudan.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CET
15:30 - 15:45 CET

Därför behöver investerare jobba för en rättvis omställning

Gula västar, bensinupprop och framväxten av högerpopulism utmanar den klimatomställning som behöver ske för att nå Parisavtalets mål. På senare tid har det till viss del i Sverige, men än mer internationellt pratats om termer som just transition och stranded labour. Bettina Reinboth från Principles for Responsible Investments berättar varför det är nödvändigt för investerare att hantera en rättvis omställning.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Investerares möjligheter att främja en rättvis omställning

Vilka möjligheter har investerare egentligen att bidra till en rättvis klimatomställning? Vad har finanssektorn för ansvar i frågan och kan den komma att påverka avkastningskraven? Paneldiskussionen fokuserar på hur finanssektorns aktörer kan bidra till en rättvis klimatomställning och vilka verktyg som är bäst lämpade för att driva frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:40 CET

Kapitalägarnas väg till nettonollutsläpp

Folksam är en av flera stora kapitalägare som nu arbetar för att öka takten i klimatomställningen. Kapitalägarna inom FN-initiativet Net-Zero Asset Owners Alliance har åtagit sig att anpassa hela investeringsverksamheten till målet om nettonollutsläpp år 2050. Michael Kjeller berättar vad initiativet innebär för medlemmarna, externa förvaltare och andra kapitalägare som delar samma vision.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 16:45 CET

Dagens moderatorer avslutar

16:45 - 18:00 CET

Mingel med dryck och tilltugg

Partners

Kontakta oss

Image

Marko Mujic
Deltagaransvarig
marko.mujic@bonniernews.se
0722-52 68 32

Image

Hans Schmidt

Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

0708-76 49 49

Image

Norah Miller

Partneransvarig

norah.miller@bbm.bonnier.se

0738-52 19 61

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden