Hållbara Finanser


18 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Klimatfrågan har satt ett ordentligt avtryck i finansbranschen

Många investerare söker möjligheter att vara med och finansiera en hållbar omställning i Sverige och på global nivå. Behovet av påverkansinvesteringar är idag på mångas läppar men exakt vad det innebär och hur de ska mätas är ännu en omtvistad fråga. Samtidigt pratas det allt mer om behovet av en socialt rättvis omställning för att samhällen ska kunna nå klimatmålen.

 

Medan branschen anpassar sig efter nya marknadsförhållanden förbereder politikerna i Bryssel utrullningen av en ny omfattande EU-lagstiftning kring hållbara finanser. Bland annat väntas en taxonomi som ska avgöra hur hållbara företagens aktiviteter är. Lagstiftningen sätter också större press på investerare att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

 

På Hållbara Finanser riktas strålkastarna mot hur kapitalägare och finanssektorns aktörer kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. Välkommen till en heldag fylld av spaningar, trender och inspiration kring hur finanssektorn kan stärka sin roll i arbetet med att begränsa klimatförändringen och bidra till FN:s globala mål. 

Inte redo att anmäla dig? Gör en intresseanmälan för att inte missa nya uppdateringar. Intresseanmälan är ej bindande. 

Gällande covid-19

På grund av det nya allvarliga läget med coronaviruset vill vi garantera hälsa och trygghet för våra deltagare, talare och partners. Därför har vi beslutat, med grund i våra deltagares efterfrågan, att genomföra konferensen i ett direktsänt digitalt format, alltså utan publik i lokalen. 

Du som är registrerad deltagare har fått ett mail med mer information om detta.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig och få tillgång till streamen. Kontakta marko.mujic@bonniernews.se / +46 72 252 68 32

Info

Datum:  Onsdag 18 mars 2020


Var: Courtyard by Marriott, Stockholm

Rålambshovsleden 50 (Thorildsplan)


Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom finanssektorn eller med finansfrågor i offentlig sektor och andra organisationer.

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden
Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Priser:  (visas exkl. moms)


Earliest bird (gäller t o m 24 januari)
Huvudmålgrupp 5 495 kr / Leverantör 6 495 kr


Early bird
(gäller t o m 21 februari)

Huvudmålgrupp 5 995 kr / Leverantör 7 495 kr


Ordinarie pris

Huvudmålgrupp 6 495 kr / Leverantör 8 995 kr


NGO/Offentlig sektor 3 900 kr


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 10% rabatt på hela bokningen. Är ni ett större sällskap, kontakta gärna vår deltagaransvarig för hjälp eller offert här » 

Dagens program

Hållbara Finanser den 18 mars

Här nedan ser du programmet för konferensen.


Det är flera justeringar gjorda jämfört med det ursprungliga agendan. Till exempel utgår frukostseminarierna och några av talarpunkterna är nya, andra förkortade och vissa har en annan sammansättning medverkande. Du som följer konferensen digitalt hoppas jag trots allt får en bra och intressant dag med oss på Aktuell Hållbarhet.


09:10 - 09:15 - Välkommen till Hållbara Finanser!

Moderator Mikael Salo inleder dagens konferens tillsammans med Åsa Wallin, moderator för Fondmarknadsdagen inför den gemensamma starten på dagen.    


09:15 - 09:25 - Corona och finansbranschen - reflektioner så långt kring det rådande läget

Agnetha Jönsson, finansanalytiker, Dagens industri

Gabriel Mellqvist, reporter Di TV


09:25 - 09:45 - EU:s nya lagpaket för hållbara finanser

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige


I Bryssel har det under ett antal år arbetats flitigt med ett stort reformpaket för hållbara finanser. Slutförhandlingar pågår kring flera nya lagar som snart träder i kraft, men införandet av den nya taxonomin väntas dröja ett tag till. Vad betyder detta för Sverige?


09:45 - 10:15 - Så behöver finanssektorns aktörer förbereda sig för den nya taxonomin

Marie Baumgarts, hållbarhetschef på SEB och medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser

Björn Wendleby, advokat och Managing Partner, Harvest

Filippa Strandänger, manager, Sustainable Finance Financial Risk Management, KPMG


Snart väntas flera nya EU-lagar kring hållbara finanser träda i kraft. Den nya taxonomin för gröna investeringar finslipas ett tag till, men när den kommer väntas den få stora effekter för andra lagar och möjligheterna att standardisera mätning av hållbara investeringar. Paneldiskussionen fokuserar på hur EU:s nya finanssektorns aktörer behöver förbereda sig för taxonomin och det nya lagpaketet.


10 min paus


10:25 - 10:40 - Finanssektorns utmaningar, möjligheter och ansvar i klimatomställningen

Aaron Maltais, Stockholm Sustainable Finance Centre, programdirektör


Klimatomställningen kräver stora och ofta riskfyllda investeringar i tung industri. Trots att stora delar av finanssektorn vill bidra till omställningen når investeringarna inte alltid fram. Frågan är om det är politikerna eller finanssektorn som främst bär ansvaret för att lösa upp knutarna. Ofta är svaret politikerna, men ett forskningsprojekt vid Stockholm Sustainable Finance Centre visar att det även finns ett behov av innovation inom finanssektorn.


5 min paus


10:45- 11.00 - Social Impact Bonds  – ny syn på hur kapital stöttar hållbarhet

Hugo Mörse, Head of Leksell Social Ventures, Stockholm

(är med på videolänk)


Marknaden för sociala obligationer har funnits på svenska marknaden några år. Hur fungerar investeringen och vad säger utvärderingen från Norrköpings kommun, som använt sig av den här formen av kapital för att stärka delar av kommunens verksamhet.

Hur ser förutsättningarna ut för att Social Impact Bonds kan bidrar till hållbara finanser?


5 min paus


11:05 - 11:30 - Finansiering för klimatomställning på lokal och regional nivå i Sverige

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR


Många av Sveriges kommuner och regioner står inför stora investeringsbehov under kommande år. Utgivningen av gröna obligationer växer för att möta lokala och regionala behov av åtgärder för att klimatanpassa och ställa om samhällen. Men ger gröna obligationer den klimat- och miljönytta som efterfrågas? Finns det fler vägar för att stärka finanssektorns bidrag till klimatsatsningar på lokal och regional nivå i Sverige?


11.30-12.30 PAUS


12.30-12.50 - Hållbarhetskrav vid kreditgivning och finansiering

Karin Wessman, hållbarhetschef, Exportkreditnämnden, EKN


Exportkreditnämnden, EKN, möjliggör affärer på svåra marknader genom att ställa ut kreditgarantier för exportörers och bankers finansiering av exportaffärer. Det svenska exportkreditsystemet ger ibland möjlighet för EKN att, tillsammans med finansiärer och exportföretag, ställa krav på kunden som köper den svenska utrustningen. EKN delar med sig av sina erfarenheter från affärer till mer än 140 länder i samverkan med banker och exportörer - hur man gör sina riskbedömningar i praktiken? Till exempel hur man kan agera för att ställa krav och säkerställa att de efterlevs, bland annat utifrån IFC:s principer.


I samarbete med EKN.


12.50 - 13.15  - Investera med impact – IFC:s nya principer för påverkansinvesteringar

Albena Melin, senior rådgivare, International Finance Corporation

Johanna Raynal, hållbarhetschef, Swedfund

(båda är med på videolänk)


International Finance Corporation, IFC, som är en systerorganisation till Världsbanken och världens största institution för global utvecklingsfinansiering har tagit fram principer för hantering av påverkansinvesteringar. Principerna har tagits fram i samverkan med en rad aktörer, med syfte är att stärka marknaden för påverkansinvesteringar. Swedfund berättar hur de använder sig av principerna.


10 min paus


13:25 - 13:50 - Hållbara investeringar utanför börsen

Pia Irrell, Impact partner, Trill Impact   

Jenny Askefelt Ruud, chef för alternativa investeringar, AP4      

Therése Lennehag, hållbarhetschef, EQT           

(samtliga är med på videolänk)


Riskkapital och investeringar i bolag utanför börsen kan vara en viktig finansieringskälla för innovation, forskning och utveckling. Men hur ska kan klimat och miljönyttan mätas och värderas för den här typen av investeringar? Vilka hinder finns för att riskkapitalet ska nå de företag och projekt som kan generera en stor hållbarhetsnytta på längre på sikt? Paneldiskussionen fokuserar på påverkansinvesteringar utanför börsen i en europeisk kontext.


5 min paus 


13:55 - 14:10 - Därför behöver investerare jobba för en rättvis omställning

Bettina Reinboth, chef sociala frågor, Principles for Responsible Investments

(är med videolänk)


Gula västar, bensinupprop och framväxten av högerpopulism utmanar den klimatomställning som behöver ske för att nå Parisavtalets mål. På senare tid har det till viss del i Sverige, men än mer internationellt pratats om termer som just transition och stranded labour. Bettina Reinboth från Principles for Responsible Investments berättar varför det är nödvändigt för investerare att hantera en rättvis omställning. (Obs! Presentationen är på engelska).


14.10-14.30 Investerares möjligheter att främja en rättvis omställning

Sofia Östmark, kanslichef, Union to Union

Nadine Viel Lamare, Transition Pathway Initiative, Director

Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar, Öhman


Vilka möjligheter har investerare egentligen att bidra till en rättvis klimatomställning? Vad har finanssektorn för ansvar i frågan och kan den komma att påverka avkastningskraven? Paneldiskussionen fokuserar på hur finanssektorns aktörer kan bidra till en rättvis klimatomställning och vilka verktyg som är bäst lämpade för att driva frågan.


5 min paus


14.35 – 14.55 - Investera i jordbruk och mat – boosta avkastningen och FN-målen

Balder Vestad, chef för ResponsAbility Norden

(är med på videolänk)


Att investera med en hållbarhetsprofil i livsmedelssektorn, i det vi numera kallar utvecklingsländer, kan ge världen en skjuts för att klara FN:s globala mål. Hur ser möjligheterna ut och vilka effekter finns att räkna med? Schweiziska fonden ResponsAbility visar exempel på hur finansiella investeringar, både lån och riskkapital, fallit ut väl. De har gjort skillnad i kampen mot fattigdom och hunger, genom att bidra till ett hållbart jordbruk och stärkt värdekedja inom jordbruks- och livsmedelssektorn.


I samarbete med ResponsAbility Investments AG


5 min paus


15.00-15.30 - Så påverkar Corona finanssektorns klimatomställning?

Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

Kerstin Hessius, vd, AP3

(är med på videolänk)


15.30 - Dagens moderatorer avslutarTalare

Jenny Askfelt Ruud

Jenny Askfelt Ruud

chef för alternativa investeringar, AP4
Karin Wessman

Karin Wessman

hållbarhetschef, EKN - exportkreditnämnden
Katarina Areskoug Mascarenhas

Katarina Areskoug Mascarenhas

chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Agnetha Jönsson

Agnetha Jönsson

finansanalytiker, Dagens industri
Gabriel Mellqvist

Gabriel Mellqvist

Reporter, DiTV
Johanna Raynal

Johanna Raynal

hållbarhetschef, Swedfund
Hugo Mörse

Hugo Mörse

head of Leksell Social Ventures
Filippa Strandänger

Filippa Strandänger

manager, Sustainable Finance, Financial Risk Management
Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

chefsekonom, Länsförsäkringar
Annika Winsth

Annika Winsth

chefsekonom, Nordea
Pia Irell

Pia Irell

Impact Partner, Trill Impact
Kerstin Hessius

Kerstin Hessius

vd, AP3
Therése Lennehag

Therése Lennehag

hållbarhetschef, EQT
Balder Vestad

Balder Vestad

Head of Nordics, ResponsAbility Investments AG
Marie Baumgarts

Marie Baumgarts

hållbarhetschef, SEB; medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser
Sofia Östmark

Sofia Östmark

kanslichef, Union to Union
 Aaron Maltais

Aaron Maltais

programdirektör, Stockholm Sustainable Finance Centre
Björn Bergstrand

Björn Bergstrand

hållbarhetschef, Kommuninvest
Nadine Viel Lamare

Nadine Viel Lamare

director, Transition Pathway Initiative
Albena Melin

Albena Melin

senior rådgivare, International Finance Corporation
Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Fredric Nyström

Fredric Nyström

chef för ansvarsfulla investeringar, Öhman
Bettina Reinboth

Bettina Reinboth

chef för sociala frågor, Principles for Responsible Investments
Björn Wendleby

Björn Wendleby

advokat, Harvest Advokatbyrå
Mikael Salo (moderator)

Mikael Salo (moderator)

chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Partners

Kontakta oss

Image

Marko Mujic
Deltagaransvarig
marko.mujic@bonniernews.se
0722-52 68 32

Image

Hans Schmidt

Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

0708-76 49 49

Image

Norah Miller

Partneransvarig

norah.miller@bbm.bonnier.se

0738-52 19 61

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se