Nytt om miljörätt

Torsdag 5 mars

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Vårens viktigaste miljörättskonferens


Flera utredningar är på gång som får betydelse för dig som utövar miljörätten. Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna innebär att centrala delar av miljölagstiftningen kan komma att förändras. Bland annat ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Den privata äganderätten till skogen ska stärkas och artskyddsförordningen ses över.


På konferensen Nytt om miljörätt analyseras och diskuteras dessa och andra högaktuella frågor inom miljörätt. Relevanta experter analyserar konsekvenserna för verksamhetsutövare, tillsyns- och prövningsmyndigheter och miljön.


Ur programmet:

  • Preemraff och klimatet 
  • Går juridiken i takt med politiken?​
  • Vattenskyddet: Vad väger tyngst – äganderätten eller principen att förorenaren betalar?
  • Ny praxis om miljöskadestånd
  • Artskyddet i Sverige och EU – vad gäller egentligen?
  • Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna
  • På gång inom miljörätten

Inte redo att anmäla dig? Gör en intresseanmälan för att inte missa nya uppdateringar. Intresseanmälan är ej bindande. 

Info

Datum: Torsdag 5 mars
Tid: ​Registrering från kl 07.45
Var: DN-skrapan, Rålambsvägen 15, Stockholm


Konferensen riktar sig till 

Alla som arbetar med tillsyn och prövning, strateger och miljöchefer i kommuner och på länsstyrelser, miljöansvariga på företag och i branschorganisationer samt jurister med inriktning på miljörätt.


Anmälan

Ordinarie: 5400kr (ex moms).


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen. 

Talare

Lena Gipperth

Lena Gipperth

professor i miljörätt, Göteborgs universitet
Oscar Alarik

Oscar Alarik

chefsjurist, Naturskyddsföreningen
Ludwig Kollberg

Ludwig Kollberg

ansvarig för public affairs, Preem
Michelle Hesselbrandt

Michelle Hesselbrandt

advokat, Advokatfirman Åberg & Co.
Gilbert Nordenswan

Gilbert Nordenswan

chefsjurist, Svenskt vatten
Helena Andreason

Helena Andreason

Expert miljö- och vattenjuridik, LRF
Jan Darpö

Jan Darpö

professor i miljörätt, Uppsala universitet
Pia Pehrson

Pia Pehrson

advokat och partner, Foyen Advokatfirma
Åsa Marklund Andersson

Åsa Marklund Andersson

tf chefsrådman, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

konsult, Magnus Nilsson Produktion
Pernilla Strid

Pernilla Strid

journalist, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Dagens program
torsdag, mars 5, 2020
08:00 - 09:10 CET

Registrering

Servering av kaffe och smörgås.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Välkommen till Nytt om miljörätt!

Introduktion till konferensen av dagens moderator.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:45 CET

Går juridiken i takt med politiken?

Om bara 10 år ska de globala målen i Agenda 2030 om minskade klimatutsläpp, livskraftiga ekosystem med mera ha förverkligats. Miljörättsprofessor Lena Gipperth analyserar relationen mellan politik, lagstiftning och rättstillämpning. Hon reflekterar kring vad som krävs för att juridiken ska hålla jämna steg med politiken på färden mot en hållbar framtid.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:05 CET

Preemraff och klimatet

Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil blir den första anläggning som tillåtlighetsprövas av regeringen enbart av klimatskäl. Anläggningen ska omvandla tjockolja till bensin, diesel och fartygsbränsle och ingår i EU:s utsläppshandel. Ändå bör den enligt Naturskyddsföreningen stoppas med hjälp av miljöbalkens stoppregel då den annars skulle öka Sveriges koldioxidutsläpp dramatiskt. Innan årsskiftet ska regeringen tillsätta en utredning som ska se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här ger Preem sin bild av utbyggnaden, utvecklingen av nya bränslen och hur bolaget arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:35 CET

Paneldiskussion: Preemraff

Är det klimatsmart att stoppa utbyggnaden av Preemraff? Räcker dagens lagstiftning för att klara klimatet?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:05 CET
11:05 - 11:35 CET

Vattenskyddet och äganderätten

När Eskilstuna kommun skulle skydda sitt dricksvatten blev resultatet att kommunen dömdes att betala 50 miljoner kronor i ersättning till en enda potatisodlare för stoppad besprutning – ungefär 750 kronor per invånare. Vilka ersättningsregler gäller när vattenskyddsområden inrättas och hur ska aktuell rättspraxis om vattenskyddet tolkas?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CET

Paneldiskussion: Vad väger tyngst?

Äganderätten eller principen att förorenaren betalar? Hur ska dricksvattenskydd balanseras mot livsmedelsproduktion?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:20 CET

Svårare att få miljöskadestånd

Samhällsnyttan väger numera tyngre i mål om miljöskadestånd. Det innebär att det blivit svårare att få miljöskadestånd för den som drabbats av till exempel ett vägbygge. Advokat Pia Pehrson redogör för ny rättspraxis och resonerar kring samhällsnyttans plats i miljöbalken.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:20 - 13:50 CET

Artskydd i Sverige och EU – vad gäller egentligen?

Domarna om bombmurkla, lavskrika och tjäder har orsakat en animerad debatt om förhållandet mellan äganderätt och artskydd i skogen. Enligt januariavtalet ska regeringen stärka den privata äganderätten och se över artskyddsförordningen. Miljörättsprofessor Jan Darpö analyserar det svenska artskyddet i förhållande till EU-rätten.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:30 CET

Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna

Åsa Marklund Andersson har med sin långa erfarenhet från bland annat Mark- och miljööverdomstolen skrivit många uppmärksammade miljödomar, bland annat den färska domen där Naturskyddsföreningen och Biodlarna framgångsrikt överklagade Kemikalieinspektionens beslut om att ge så kallad nöddispens för användning av bekämpningsmedel som är skadliga för bin. Här redogör hon för aktuell rättspraxis på miljöområdet.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 16:10 CET

På gång inom miljörätten

Aktuella frågor inom miljölagstiftning presenteras och diskuteras.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:25 CET

Avslutningsord

Vilka insikter tar vi med oss? Miljörättsprofessor Lena Gipperth summerar dagens diskussioner och insikter och blickar framåt.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:25 - 16:30 CET

Tack för idag

Moderatorn avslutar konferensen och öppnar minglet.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 17:30 CET

Mingel och eftersnack

Eftersnack med deltagare och talare. Dryck och tilltugg serveras.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 09:10 CET

Registrering

Servering av kaffe och smörgås.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Välkommen till Nytt om miljörätt!

Introduktion till konferensen av dagens moderator.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:45 CET

Går juridiken i takt med politiken?

Om bara 10 år ska de globala målen i Agenda 2030 om minskade klimatutsläpp, livskraftiga ekosystem med mera ha förverkligats. Miljörättsprofessor Lena Gipperth analyserar relationen mellan politik, lagstiftning och rättstillämpning. Hon reflekterar kring vad som krävs för att juridiken ska hålla jämna steg med politiken på färden mot en hållbar framtid.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:05 CET

Preemraff och klimatet

Utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil blir den första anläggning som tillåtlighetsprövas av regeringen enbart av klimatskäl. Anläggningen ska omvandla tjockolja till bensin, diesel och fartygsbränsle och ingår i EU:s utsläppshandel. Ändå bör den enligt Naturskyddsföreningen stoppas med hjälp av miljöbalkens stoppregel då den annars skulle öka Sveriges koldioxidutsläpp dramatiskt. Innan årsskiftet ska regeringen tillsätta en utredning som ska se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här ger Preem sin bild av utbyggnaden, utvecklingen av nya bränslen och hur bolaget arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:35 CET

Paneldiskussion: Preemraff

Är det klimatsmart att stoppa utbyggnaden av Preemraff? Räcker dagens lagstiftning för att klara klimatet?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 11:05 CET
11:05 - 11:35 CET

Vattenskyddet och äganderätten

När Eskilstuna kommun skulle skydda sitt dricksvatten blev resultatet att kommunen dömdes att betala 50 miljoner kronor i ersättning till en enda potatisodlare för stoppad besprutning – ungefär 750 kronor per invånare. Vilka ersättningsregler gäller när vattenskyddsområden inrättas och hur ska aktuell rättspraxis om vattenskyddet tolkas?

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CET

Paneldiskussion: Vad väger tyngst?

Äganderätten eller principen att förorenaren betalar? Hur ska dricksvattenskydd balanseras mot livsmedelsproduktion?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CET
13:00 - 13:20 CET

Svårare att få miljöskadestånd

Samhällsnyttan väger numera tyngre i mål om miljöskadestånd. Det innebär att det blivit svårare att få miljöskadestånd för den som drabbats av till exempel ett vägbygge. Advokat Pia Pehrson redogör för ny rättspraxis och resonerar kring samhällsnyttans plats i miljöbalken.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:20 - 13:50 CET

Artskydd i Sverige och EU – vad gäller egentligen?

Domarna om bombmurkla, lavskrika och tjäder har orsakat en animerad debatt om förhållandet mellan äganderätt och artskydd i skogen. Enligt januariavtalet ska regeringen stärka den privata äganderätten och se över artskyddsförordningen. Miljörättsprofessor Jan Darpö analyserar det svenska artskyddet i förhållande till EU-rätten.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:50 - 14:30 CET

Aktuell praxis från mark- och miljödomstolarna

Åsa Marklund Andersson har med sin långa erfarenhet från bland annat Mark- och miljööverdomstolen skrivit många uppmärksammade miljödomar, bland annat den färska domen där Naturskyddsföreningen och Biodlarna framgångsrikt överklagade Kemikalieinspektionens beslut om att ge så kallad nöddispens för användning av bekämpningsmedel som är skadliga för bin. Här redogör hon för aktuell rättspraxis på miljöområdet.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:00 CET
15:00 - 16:10 CET

På gång inom miljörätten

Aktuella frågor inom miljölagstiftning presenteras och diskuteras.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:10 - 16:25 CET

Avslutningsord

Vilka insikter tar vi med oss? Miljörättsprofessor Lena Gipperth summerar dagens diskussioner och insikter och blickar framåt.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:25 - 16:30 CET

Tack för idag

Moderatorn avslutar konferensen och öppnar minglet.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 17:30 CET

Mingel och eftersnack

Eftersnack med deltagare och talare. Dryck och tilltugg serveras.

Visa detaljer Gömma detaljer
DN skrapan
Rålambsvägen 15, Stockholm 11259, Sweden

Kontakta oss

Image

Pernilla Strid
Programproducent

pernilla.strid@bbm.bonnier.se

Image

Catrin Offerman

Projektledare

catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

Image

Jenny Elmkvist
Försäljningschef

jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

070 - 090 37 69

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se