Hållbart Näringsliv

Nov 13, 2019 08:00 - 18:30 CET

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Dagens industri och Aktuell Hållbarhet i samarbete

Ett hållbart svenskt näringsliv

Hållbart Näringsliv är Dagens industri och Aktuell Hållbarhets gemensamma satsning och mötesplats för långsiktig hållbarhet i näringslivet – med fokus på svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete. 

 

Klimat- och hållbarhetsfrågorna blir allt mer affärskritiska för näringslivet. Vilka är innovationerna, affärsmodellen och de nya kraven från investerare och kunder som kommer att påverka svenskt näringsliv framöver?
På konferensen Hållbart Näringsliv får du en plattform för att skapa nätverk, samt den allra senaste kunskapen om hur hållbarhet kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten. En viktig pusselbit i agendan är den rankning som årligen görs i samarbete mellan Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet. I år rankas finansbranschen för första gången, vilket innebär att det också är extra fokus på finans och management i årets agenda. 

 

Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, möten, workshops och diskussioner, med fokus på näringslivets hållbarhetsarbete.

 

Några av programpunkterna:

  • De nya frågorna på styrelsebordet – här är investerarnas krav
  • Basindustrins strategi till klimatsmarta affärsmodeller
  • Mångfald och jämställdhet, de nya hygienfaktorerna?
  • Så lockar du unga värderingsdrivna talanger
  • Därför blir värderingar allt viktigare 
  • Resultat och analys av bolagsrankningen samt presentation av Sveriges mest hållbara storbolag 2019
Info

Datum:  Onsdag 13 november 2019 
Tid: ​Registrering från kl 08.30
Var: Clarion Hotel Stockholm


Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett större eller medelstort företag. Du fattar strategiska beslut kring bolagets hållbara utveckling och investeringar på ledningsnivå. 

Anmälan

Ordinarie: 6900kr (ex moms).


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna efter konferensen.


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen. Talare

Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming

vd, Svemin
Jan Poulsen

Jan Poulsen

vd Thinkstep AG
Maria Collin

Maria Collin

vd Global Compact Network Sweden
Johan Florén

Johan Florén

chef kommunikation och ägarstyrning AP7
Christina Båge-Friborg

Christina Båge-Friborg

evp & head of sustainability, SSAB
 Suzan Hourieh Lindberg

Suzan Hourieh Lindberg

vd The Social Few
Lotta Edling

Lotta Edling

utvecklingsdirektör, Dagens industri & Bonnier News (moderator)
Jenny Stiernstedt

Jenny Stiernstedt

redaktör, Dagens industri (moderator)
Eva Johansson

Eva Johansson

handläggare, kompetensförsörjning och digitalisering, Tillväxtverket
Magnus Widell

Magnus Widell

vd, Gröna Lund
Malin Ljung Eiborn

Malin Ljung Eiborn

Director Sustainability and Public Affairs, BillerudKorsnäs
Gary Baker

Gary Baker

styrelseledamot, AmCham Sweden
Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv

vd, Nox
Nathan Fabian

Nathan Fabian

chef ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investments; rapportör taxonomigruppen, EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser
Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

vice vd, Svenskt Näringsliv
Fredrik Jansson

Fredrik Jansson

strategichef, DigiPlex
Johan Falk

Johan Falk

program management lead author initiator exponential roadmap, Stockholm Resilience Centre
Lena Hök

Lena Hök

hållbarhetschef, Skanska
Jonas Carlehed

Jonas Carlehed

hållbarhetschef, Ikea Sverige
Michael Wilkins

Michael Wilkins

managing director Sustainable Finance, S&P Global Ratings och medlem i TCFD
Jonathan Labrey

Jonathan Labrey

chief Strategy Officer, International Integrated Reporting Council
Thomas Kolster

Thomas Kolster

mr. Goodvertising - Marketing activist, sustainability advocate, speaker & author
Susanne Arvidsson

Susanne Arvidsson

docent, Lunds universitet
Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

partner och hållbarhetsansvarig, PwC
Peter Lööw

Peter Lööw

hållbarhetsansvarig kapitalförvaltning, Alecta
Catarina Hägglund

Catarina Hägglund

chef kommunikation- och hållbarhet, Skellefteå kraft
Fadi Barakat

Fadi Barakat

näringslivsutvecklare/projektchef, Malmö Stad
Björn-Ola Linnér

Björn-Ola Linnér

programchef, Mistra Geopolitics; professor klimatpolitik, Linköpings universitet
Åsa Widell

Åsa Widell

generalsekreterare, Sverige för UNHCR
Ylvali Busch

Ylvali Busch

student KTH och Handelshögskolan
Magnus Emfel

Magnus Emfel

senior rådgivare finans, WWF
Erik Jonsson

Erik Jonsson

statsgeolog, Sveriges Geologiska Undersökning; professor, Uppsala universitet
Emma Nehrenheim

Emma Nehrenheim

miljö- och hållbarhetschef, Northvolt
Åsa Jackson

Åsa Jackson

hållbarhetsdirektör, Boliden
Simon Werbart Flato

Simon Werbart Flato

verksamhetschef, Sustainergies
Johanna Sandahl

Johanna Sandahl

ordförande, Naturskyddsföreningen
Stefan Lindqvist

Stefan Lindqvist

head of sales development
Laure Cucuron

Laure Cucuron

general manager Europe, Loop & TerraCycle
Sigbritt Karlsson

Sigbritt Karlsson

rektor, KTH; initiativtagare, Klimatramverket
Mikael Salo

Mikael Salo

chefredaktör, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Catrin Offerman

Catrin Offerman

programproducent och projektledare, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Angelica Lips Da Cruz

Angelica Lips Da Cruz

vd och grundare Innorbis (moderator)
Nora Bavey

Nora Bavey

ceo, Unitech
Talare tillkommer

Talare tillkommer

presenteras inom kort
Schema
onsdag, november 13, 2019
07:45 - 09:00 CET

Registreringen öppnar

08:10 - 09:00 CET

Frukostseminarier

Vi erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.  

Mer information kommer längre fram! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Välkomna till årets viktigaste dag

Dagens moderatorer inleder konferensen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:45 CET

10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:20 CET

Konkurrenskraft för ett hållbart Svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter vi de stora klivens taktik i fokus.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:00 CET
11:00 - 11:50 CET

Seminariespår 1A: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?

Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1B: Vägen till en hållbar klimatsmart industri

Christina Båge-Friborg Basindustri transporter & energi

Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1C:  Lavinartad datalagring – hur ska klimatavtrycket från datahallarna bromsas?

Talare tillkommer IT Tech & Innovation

Vi handlar mat i mobilen, tittar på Netflix på kvällarna och kommunicerar via mobilen, aktiviteter som alla drar igång en process i ett datacenter någonstans. Redan 2020 väntas antalet uppkopplade enheter ha ökat från 9 till 50 miljarder.

All denna data slukar förstås enorma mängder energi. 2025 väntas datacenter ansvara för 5,5 procent av världens totala co2-utsläpp och 20 procent av all energiförbrukning. Vilka utmaningar leder detta till och vad kommer det att ställas för krav framöver på hållbara, säkra och klimatsmarta datatjänster?  

Här får du bland annat en checklista för vad du behöver tänka på för att din verksamhets data ska lagras så hållbart och säkert som möjligt. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1D: Så får du fram underlag för att ta rätt beslut

Genom att mäta och kalkylera er resursanvändning får du ett bra underlag för hur ni minskar era resursbehov och blir mer robusta. På den här sessionen tittar vi på hur du på ett effektivt sätt kan mäta hållbarhet, vad du ska mäta och hur du tar fram strategiska styrdokument som hjälper dig att ta rätt beslut. Vi diskuterar också hur du säkrar upp att underlaget blir korrekt och jämförbart.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1E: Inkludering vägen mot attraktionskraft

Med mångfald på jobbet tar man vara på kompetens och ökar möjligheter till innovation och tillväxt. Dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre.  Men det räcker inte med att ha en kvantitativ jämlik organisation om vi inte också värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. Lär dig mer om hur du lyckas med inkludering.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:15 CET
13:15 - 14:15 CET

Seminariespår 2A: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades. Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering. 

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag
Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2B: Att verka på en internationell marknad, utmaningarna som behöver hanteras

Maria Collin Talare tillkommer Basindustri transporter & energi

Barnarbete, korruption och mutor är tuffa frågor att hantera. Att säkerhetsställa att produktion och leverantörskedja följer UN Global Compact tio principer för ett hållbart företagande är minst sagt komplext.
Här diskuteras utmaningarna med produktion och leverantörskedjor utspridda globalt och framförallt strategierna för att hantera de utmaningar som kan uppstå.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2D: Hållbara bolag 2019

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats. 

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete.  Talare bjuds in när rankningen är färdig.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2C: Så tar du dina innovationer hela vägen till succé

På detta pass blir det fokus på innovation och hur man framgångsrikt tar en bra idé hela vägen till ett lönsamt företag. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2E: Styrelsens sammansättning så påverkar den konkurrenskraften

Konkurrenskraft, innovationsförmåga och attraktionskraft påverkas drastiskt av sammansättningen i styrelsen. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan exempelvis öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. 
Kan ett företag öka vinsten och innovationskraft med en högre mångfald i styrelsen? 
Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfald hela vägen till toppen. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Seminariespår 3A: Finans & management - fokus på rapportering

Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare
EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november och därefter är det upp till EU:s politiska beslutsfattare att föra in taxonomin i lagstiftning. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD  
Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Genom Better Alignment Project ska ramverken som ingår i Corporate Reporting Dialogue anpassas för att bättre förse kapitalmarknad med civilsamhället med information kring företagens klimatrisker. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi

Maria Sunér Fleming Erik Jonsson Emma Nehrenheim Åsa Jackson Johanna Sandahl Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg 
Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund. 

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige
Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3C: Cirkulär ekonomi - så påverkas din affärsmodell

Omställningen mot en cirkulär ekonomi förändrar många produktionskedjor i grunden. Idag satsar både länder och stora företag dedikerat på att ställa om sina verksamheter och flöden och inom EU är cirkulär ekonomi högsta prioritet.
Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som man kan arbeta med för att skapa resurseffektiva affärsmodeller. 
Att förlänga en produkts livslängd är exempelvis en viktig pusselbit för ett bättre resursutnyttjande.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö och klimat. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden:   

Del 1: Minskat avfall med återbrukade förpackningar
Kan återbrukade förpackningar som samlas in, rengörs och fylls på nytt vara svaret för att minska avfallet från engångsförpackningar för livsmedel och skönhetsprodukter? I samarbete med flera globalt ledande företag testar nu Loop detta cirkulära koncept i Frankrike och USA. Idén lanserades under World Economic Forums konferens i Davos och väntas nå ut till fler marknader framöver. 

Del 2: Så ska Ikeas affär bli helt cirkulär till 2030
Ikea har som mål att hela affären ska vara cirkulär år 2030. Möjligheten att separera och reparera produkter är en viktig del i strategin. Samtidigt satsar den svenska möbeljätten nu på att införa uthyrning av möbler. Här är Ikeas planer för att nå sitt cirkulära mål till 2030 med bibehållen lönsamhet.

Del 3: Nyttan med partnerskap 
Partnerskap är en viktig del i målet om att nå agenda 2030. Hur kan man arbeta tillsammans för att bli ännu mer framgångsrik?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET
16:00 - 16:15 CET

Investerarnas nya krav

Mer information kommer inom kort

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:35 CET

Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 16:55 CET

Storbolagens strategier för framtiden

Mer information kommer inom kort 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:15 CET

Så kan företag hjälpa människor att leva sina värderingar

Vi vet att människor vill leva mer hållbart, men många är frustrerade och vet inte hur de ska gå tillväga. I att hjälpa kunderna att göra hållbara val finns en stor affärsmöjlighet, menar Thomas Kolster som är aktuell med en ny bok. 

Visa detaljer Gömma detaljer
17:15 - 17:20 CET

Dagens moderatorer avslutar konferensen.

07:45 - 09:00 CET

Registreringen öppnar

08:10 - 09:00 CET

Frukostseminarier

Vi erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.  

Mer information kommer längre fram! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Välkomna till årets viktigaste dag

Dagens moderatorer inleder konferensen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:45 CET

10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:20 CET

Konkurrenskraft för ett hållbart Svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter vi de stora klivens taktik i fokus.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:00 CET
11:00 - 11:50 CET

Seminariespår 1A: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?

Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1B: Vägen till en hållbar klimatsmart industri

Christina Båge-Friborg Basindustri transporter & energi

Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1C:  Lavinartad datalagring – hur ska klimatavtrycket från datahallarna bromsas?

Talare tillkommer IT Tech & Innovation

Vi handlar mat i mobilen, tittar på Netflix på kvällarna och kommunicerar via mobilen, aktiviteter som alla drar igång en process i ett datacenter någonstans. Redan 2020 väntas antalet uppkopplade enheter ha ökat från 9 till 50 miljarder.

All denna data slukar förstås enorma mängder energi. 2025 väntas datacenter ansvara för 5,5 procent av världens totala co2-utsläpp och 20 procent av all energiförbrukning. Vilka utmaningar leder detta till och vad kommer det att ställas för krav framöver på hållbara, säkra och klimatsmarta datatjänster?  

Här får du bland annat en checklista för vad du behöver tänka på för att din verksamhets data ska lagras så hållbart och säkert som möjligt. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1D: Så får du fram underlag för att ta rätt beslut

Genom att mäta och kalkylera er resursanvändning får du ett bra underlag för hur ni minskar era resursbehov och blir mer robusta. På den här sessionen tittar vi på hur du på ett effektivt sätt kan mäta hållbarhet, vad du ska mäta och hur du tar fram strategiska styrdokument som hjälper dig att ta rätt beslut. Vi diskuterar också hur du säkrar upp att underlaget blir korrekt och jämförbart.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1E: Inkludering vägen mot attraktionskraft

Med mångfald på jobbet tar man vara på kompetens och ökar möjligheter till innovation och tillväxt. Dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre.  Men det räcker inte med att ha en kvantitativ jämlik organisation om vi inte också värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. Lär dig mer om hur du lyckas med inkludering.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:15 CET
13:15 - 14:15 CET

Seminariespår 2A: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades. Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering. 

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag
Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2B: Att verka på en internationell marknad, utmaningarna som behöver hanteras

Maria Collin Talare tillkommer Basindustri transporter & energi

Barnarbete, korruption och mutor är tuffa frågor att hantera. Att säkerhetsställa att produktion och leverantörskedja följer UN Global Compact tio principer för ett hållbart företagande är minst sagt komplext.
Här diskuteras utmaningarna med produktion och leverantörskedjor utspridda globalt och framförallt strategierna för att hantera de utmaningar som kan uppstå.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2D: Hållbara bolag 2019

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats. 

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete.  Talare bjuds in när rankningen är färdig.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2C: Så tar du dina innovationer hela vägen till succé

På detta pass blir det fokus på innovation och hur man framgångsrikt tar en bra idé hela vägen till ett lönsamt företag. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2E: Styrelsens sammansättning så påverkar den konkurrenskraften

Konkurrenskraft, innovationsförmåga och attraktionskraft påverkas drastiskt av sammansättningen i styrelsen. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan exempelvis öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. 
Kan ett företag öka vinsten och innovationskraft med en högre mångfald i styrelsen? 
Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfald hela vägen till toppen. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Seminariespår 3A: Finans & management - fokus på rapportering

Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare
EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november och därefter är det upp till EU:s politiska beslutsfattare att föra in taxonomin i lagstiftning. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD  
Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Genom Better Alignment Project ska ramverken som ingår i Corporate Reporting Dialogue anpassas för att bättre förse kapitalmarknad med civilsamhället med information kring företagens klimatrisker. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi

Maria Sunér Fleming Erik Jonsson Emma Nehrenheim Åsa Jackson Johanna Sandahl Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg 
Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund. 

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige
Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3C: Cirkulär ekonomi - så påverkas din affärsmodell

Omställningen mot en cirkulär ekonomi förändrar många produktionskedjor i grunden. Idag satsar både länder och stora företag dedikerat på att ställa om sina verksamheter och flöden och inom EU är cirkulär ekonomi högsta prioritet.
Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som man kan arbeta med för att skapa resurseffektiva affärsmodeller. 
Att förlänga en produkts livslängd är exempelvis en viktig pusselbit för ett bättre resursutnyttjande.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö och klimat. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden:   

Del 1: Minskat avfall med återbrukade förpackningar
Kan återbrukade förpackningar som samlas in, rengörs och fylls på nytt vara svaret för att minska avfallet från engångsförpackningar för livsmedel och skönhetsprodukter? I samarbete med flera globalt ledande företag testar nu Loop detta cirkulära koncept i Frankrike och USA. Idén lanserades under World Economic Forums konferens i Davos och väntas nå ut till fler marknader framöver. 

Del 2: Så ska Ikeas affär bli helt cirkulär till 2030
Ikea har som mål att hela affären ska vara cirkulär år 2030. Möjligheten att separera och reparera produkter är en viktig del i strategin. Samtidigt satsar den svenska möbeljätten nu på att införa uthyrning av möbler. Här är Ikeas planer för att nå sitt cirkulära mål till 2030 med bibehållen lönsamhet.

Del 3: Nyttan med partnerskap 
Partnerskap är en viktig del i målet om att nå agenda 2030. Hur kan man arbeta tillsammans för att bli ännu mer framgångsrik?
 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET
16:00 - 16:15 CET

Investerarnas nya krav

Mer information kommer inom kort

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:35 CET

Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:35 - 16:55 CET

Storbolagens strategier för framtiden

Mer information kommer inom kort 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:15 CET

Så kan företag hjälpa människor att leva sina värderingar

Vi vet att människor vill leva mer hållbart, men många är frustrerade och vet inte hur de ska gå tillväga. I att hjälpa kunderna att göra hållbara val finns en stor affärsmöjlighet, menar Thomas Kolster som är aktuell med en ny bok. 

Visa detaljer Gömma detaljer
17:15 - 17:20 CET

Dagens moderatorer avslutar konferensen.

Image

Sagt av deltagare 2018"Perfekta platsen för omvärldsanalys, uppdatering och nätverkande."" Inspiration och möjligheter till samverkan med högt tempo och goda talare i paneler.""ÄNTLIGEN kom social hållbarhet upp på agendan" "En inspirerande och vägvisande dag med tunga föreläsare och relevanta ämnen."

Läs mer om förra årets konferens

Vill du se förra årets talare, agendan och vilka sponsorer som var med? Läs mer om Hållbart Näringsliv 2018 här >>

Huvudpartner

Partners

Intresserad av partnerskap? 

Läs mer om vilka möjligheter som finns och våra olika partner-paket här >>

Kontakta oss gärna!

Image

Susanna Ullman
Produktionsledare

konferens@aktuellhallbarhet.se

Image

Norah Miller

Partneransvarig

norah.miller@bonniernews.se

073 - 852 19 61

Image

Catrin Offerman

Projektledare

catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

070-19 19 400

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Clarion Hotel Stockholm
Ringvägen 98, Skanstull, Stockholm 118 60 , Sweden