Hållbart Näringsliv

Nov 13, 2019 08:00 - 18:30 CET

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Dagens industri och Aktuell Hållbarhet i samarbete

Ett hållbart svenskt näringsliv

Hållbart Näringsliv är Dagens industri och Aktuell Hållbarhets gemensamma satsning och mötesplats för långsiktig hållbarhet i näringslivet – med fokus på svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete. 

 

Klimat- och hållbarhetsfrågorna blir allt mer affärskritiska för näringslivet. Vilka är innovationerna, affärsmodellen och de nya kraven från investerare och kunder som kommer att påverka svenskt näringsliv framöver?
På konferensen Hållbart Näringsliv får du en plattform för att skapa nätverk, samt den allra senaste kunskapen om hur hållbarhet kan stärka konkurrenskraften och lönsamheten. En viktig pusselbit i agendan är den rankning som årligen görs i samarbete mellan Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet. I år rankas finansbranschen för första gången, vilket innebär att det också är extra fokus på finans och management i årets agenda. 

 

Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, möten, workshops och diskussioner, med fokus på näringslivets hållbarhetsarbete.

 

Några av programpunkterna:

  • De nya frågorna på styrelsebordet – här är investerarnas krav
  • Basindustrins strategi till klimatsmarta affärsmodeller
  • Mångfald och jämställdhet, de nya hygienfaktorerna?
  • Så lockar du unga värderingsdrivna talanger
  • Därför blir värderingar allt viktigare 
  • Resultat och analys av bolagsrankningen samt presentation av Sveriges mest hållbara storbolag 2019
Info

Datum:  Onsdag 13 november 2019 
Tid: ​Registrering från kl 08.30
Var: Clarion Hotel Stockholm


Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ett större eller medelstort företag. Du fattar strategiska beslut kring bolagets hållbara utveckling och investeringar på ledningsnivå. 

Anmälan

Early Bird:* 5900kr (ex moms)

Ordinarie: 6900kr (ex moms).

* Erbjudandet gäller t o m den 9 september. 


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna efter konferensen.


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen. 

Talare

Björn-Ola Linnér

Björn-Ola Linnér

programchef, Mistra Geopolitics; professor klimatpolitik, Linköpings universitet
Susanne Arvidsson

Susanne Arvidsson

docent, Lunds universitet
Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

vice vd, Svenskt Näringsliv
Jonathan Labrey

Jonathan Labrey

chief Strategy Officer, International Integrated Reporting Council
Michael Wilkins

Michael Wilkins

managing director Sustainable Finance, S&P Global Ratings och medlem i TCFD
Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

partner och hållbarhetsansvarig, PwC
Peter Lööw

Peter Lööw

hållbarhetsansvarig kapitalförvaltning, Alecta
Ylvali Busch

Ylvali Busch

Student KTH och Handelshögskolan
Magnus Emfel

Magnus Emfel

senior rådgivare finans, WWF
Erik Jonsson

Erik Jonsson

statsgeolog, Sveriges Geologiska Undersökning; professor, Uppsala universitet
Emma Nehrenheim

Emma Nehrenheim

miljö- och hållbarhetschef, Northvolt
Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming

vd, Svemin
Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv

Vd, Nox
Åsa Jackson

Åsa Jackson

hållbarhetsdirektör, Boliden
Johanna Sandahl

Johanna Sandahl

ordförande, Naturskyddsföreningen
Peter Onstrand

Peter Onstrand

managing director, 3 Step IT
Laure Cucuron

Laure Cucuron

general manager Europe, Loop & TerraCycle
Jonas Carlehed

Jonas Carlehed

hållbarhetschef, Ikea Sverige
Lena Hök

Lena Hök

hållbarhetschef, Skanska
Sigbritt Karlsson

Sigbritt Karlsson

rektor, KTH; initiativtagare, Klimatramverket
Simon Werbart Flato

Simon Werbart Flato

verksamhetschef, Sustainergies
Catarina Hägglund

Catarina Hägglund

Chef kommunikation- och hållbarhet, Skellefteå kraft
Talare under inbjudan

Talare under inbjudan

presenteras inom kort
Schema
onsdag, november 13, 2019
07:45 - 09:00 CET

Registreringen öppnar

08:10 - 09:00 CET

Frukostseminarier

Vi erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.  

Mer information kommer längre fram! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Välkomna till årets viktigaste dag

Dagens moderatorer inleder konferensen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:45 CET

10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:20 CET

Konkurrenskraft för ett hållbart Svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter vi de stora klivens taktik i fokus.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:00 CET
11:00 - 11:50 CET

Seminariespår 1A:  Finans & management

Finans & management

Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare
EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD  

Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1B: Basindustri, transporter & energi

Basindustri transporter & energi

Vägen till en hållbar klimatsmart basindustri
Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Mycket hopp ställs till tekniker som ännu inte har prövats i stor skala. Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:15 CET
13:15 - 14:15 CET

Seminariespår 2A: Finans & management

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades. Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering. 

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag
Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2B: Leda med exempel – jämställdhet och mångfald på högre befattningar

Ett lyckat arbete med mångfald kräver representation även på högre befattningar, precis som i frågan om jämställdhet. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfaldhet hela vägen till toppen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2C: Hållbara bolag 2019

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats. 

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete.  Talare bjuds in när rankningen är färdig.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Seminariespår 3A: Finans & management

Susanne Arvidsson Talare under inbjudan Finans & management

Del 1: Finansbranschens hållbarhetsarbete under lupp
I årets hållbarhetsranking av börsbolagen har finansbranschens satts under extra lupp. Hur transparenta är egentligen finansbolagen i sitt hållbarhetsarbete? Med insikter från rankningen diskuteras utmaningar och möjligheter för ökad transparens om hållbarhetsrisker inom finansbranschen. 

Del 2: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?
Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi

Erik Jonsson Emma Nehrenheim Maria Sunér Fleming Åsa Jackson Johanna Sandahl Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg 
Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund. 

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige
Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3C: IT, tech och innovation

Cirkulär IT för att stoppa berget av elektroniskt avfall Att förlänga en produkts livslängd är en viktig pusselbit för ett bättre resursutnyttjande för att minska bergen av elektronikskrot världen över. Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som branschen arbetar med för att främja en cirkulär it.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö och klimat. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden:   

Del 1: Minskat avfall med återbrukade förpackningar
Kan återbrukade förpackningar som samlas in, rengörs och fylls på nytt vara svaret för att minska avfallet från engångsförpackningar för livsmedel och skönhetsprodukter? I samarbete med flera globalt ledande företag testar nu Loop detta cirkulära koncept i Frankrike och USA. Idén lanserades under World Economic Forums konferens i Davos och väntas nå ut till fler marknader framöver. 

Del 2: Så ska Ikeas affär bli helt cirkulär till 2030
Ikea har som mål att hela affären ska vara cirkulär år 2030. Möjligheten att separera och reparera produkter är en viktig del i strategin. Samtidigt satsar den svenska möbeljätten nu på att införa uthyrning av möbler. Här är Ikeas planer för att nå sitt cirkulära mål till 2030 med bibehållen lönsamhet.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET
16:10 - 16:30 CET

Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 16:55 CET

Hållbarhetsagendan på ett av världens mäktigaste bolag

Talare under inbjudan

Programpunkt under utveckling.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:00 CET

Dagens moderatorer avslutar konferensen.

07:45 - 09:00 CET

Registreringen öppnar

08:10 - 09:00 CET

Frukostseminarier

Vi erbjuder organisationer och intressenter att hålla egna frukostseminarium. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.  

Mer information kommer längre fram! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Välkomna till årets viktigaste dag

Dagens moderatorer inleder konferensen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:45 CET

10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:20 CET

Konkurrenskraft för ett hållbart Svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter vi de stora klivens taktik i fokus.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 11:00 CET
11:00 - 11:50 CET

Seminariespår 1A:  Finans & management

Finans & management

Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare
EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD  

Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1B: Basindustri, transporter & energi

Basindustri transporter & energi

Vägen till en hållbar klimatsmart basindustri
Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Mycket hopp ställs till tekniker som ännu inte har prövats i stor skala. Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:15 CET
13:15 - 14:15 CET

Seminariespår 2A: Finans & management

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades. Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering. 

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag
Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2B: Leda med exempel – jämställdhet och mångfald på högre befattningar

Ett lyckat arbete med mångfald kräver representation även på högre befattningar, precis som i frågan om jämställdhet. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfaldhet hela vägen till toppen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2C: Hållbara bolag 2019

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats. 

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete.  Talare bjuds in när rankningen är färdig.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Seminariespår 3A: Finans & management

Susanne Arvidsson Talare under inbjudan Finans & management

Del 1: Finansbranschens hållbarhetsarbete under lupp
I årets hållbarhetsranking av börsbolagen har finansbranschens satts under extra lupp. Hur transparenta är egentligen finansbolagen i sitt hållbarhetsarbete? Med insikter från rankningen diskuteras utmaningar och möjligheter för ökad transparens om hållbarhetsrisker inom finansbranschen. 

Del 2: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?
Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi

Erik Jonsson Emma Nehrenheim Maria Sunér Fleming Åsa Jackson Johanna Sandahl Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg 
Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund. 

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige
Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3C: IT, tech och innovation

Cirkulär IT för att stoppa berget av elektroniskt avfall Att förlänga en produkts livslängd är en viktig pusselbit för ett bättre resursutnyttjande för att minska bergen av elektronikskrot världen över. Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som branschen arbetar med för att främja en cirkulär it.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö och klimat. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden:   

Del 1: Minskat avfall med återbrukade förpackningar
Kan återbrukade förpackningar som samlas in, rengörs och fylls på nytt vara svaret för att minska avfallet från engångsförpackningar för livsmedel och skönhetsprodukter? I samarbete med flera globalt ledande företag testar nu Loop detta cirkulära koncept i Frankrike och USA. Idén lanserades under World Economic Forums konferens i Davos och väntas nå ut till fler marknader framöver. 

Del 2: Så ska Ikeas affär bli helt cirkulär till 2030
Ikea har som mål att hela affären ska vara cirkulär år 2030. Möjligheten att separera och reparera produkter är en viktig del i strategin. Samtidigt satsar den svenska möbeljätten nu på att införa uthyrning av möbler. Här är Ikeas planer för att nå sitt cirkulära mål till 2030 med bibehållen lönsamhet.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET
16:10 - 16:30 CET

Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 16:55 CET

Hållbarhetsagendan på ett av världens mäktigaste bolag

Talare under inbjudan

Programpunkt under utveckling.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:00 CET

Dagens moderatorer avslutar konferensen.

Image

Sagt av deltagare 2018"Perfekta platsen för omvärldsanalys, uppdatering och nätverkande."" Inspiration och möjligheter till samverkan med högt tempo och goda talare i paneler.""ÄNTLIGEN kom social hållbarhet upp på agendan" "En inspirerande och vägvisande dag med tunga föreläsare och relevanta ämnen."

Läs mer om förra årets konferens

Vill du se förra årets talare, agendan och vilka sponsorer som var med? Läs mer om Hållbart Näringsliv 2018 här >>

Klara partners 2019

Intresserad av partnerskap? 

Läs mer om vilka möjligheter som finns och våra olika partner-paket här >>

Kontakta oss gärna!

Image

Susanna Ullman
Produktionsledare

konferens@aktuellhallbarhet.se

Image

Norah Miller

Partneransvarig

norah.miller@bbm.bonnier.se

073 - 852 19 61

Image

Catrin Offerman

Projektledare

catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

070-19 19 400

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Clarion Hotel Stockholm
Ringvägen 98, Skanstull, Stockholm 118 60 , Sweden