Cirkulär ekonomi

Oct 10, 2019 08:00 - 18:00 CEST

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Vägen till en cirkulär ekonomi

Omställningen mot en cirkulär ekonomi påverkar stora delar av samhället och skapar en rad nya möjligheter. En effektivare produktion med ökad resurseffektivitet, mindre avfall, en ökad sysselsättning och konkurrenskraft är några av fördelarna. Omställningen innebär också utmaningar i form av skifte av affärsmodeller, policy som behöver justeras och ny teknik som ska tas fram. 


Vad betyder omställningen till en cirkulär ekonomi i praktiken och vad krävs av företagen, politiken och av forskningen för att omställningen ska ta fart på allvar? Bland talarna hittar du några av den cirkulära ekonomins absoluta föregångsgestalter.


Välkommen till konferensen där du får du den allra senaste kunskapen om hur fältet cirkulär ekonomi utvecklas i Sverige och Europa. 

Ur programmet

  • En lönsam omställning – strategierna som visar vägen
  • Två sessioner med fokus på förändrade affärsmodeller med forskare från universitetet i Exeter, Storbritannien
  • Den cirkulära ekonomins fader Walter Stahel om sin nya bok
  • Internationell utblick – Holland, Finland, Slovenien och Storbritannien visar vägen
  • ​Policyworkshops – så behöver policyn förändras
Info

Datum: Torsdag 10 oktober, 2019
Tid: ​Registrering från kl 08.00
Var: ​ Courtyard by Marriot, StockholmKonferensen riktar sig till 

Dagen är skräddarsydd för dig som berörs av omställningen till en cirkulär ekonomi inom näringslivet, den offentliga sektorn, politiken eller akademin. Konferensen riktar sig till dig som arbetar som exempelvis affärsutvecklare, investerare, strateg, beslutsfattare, marknadsansvarig, forskare eller politiker.

Anmälan

Early Bird:* 4400kr (ex moms)

Ordinarie: 5400kr (ex moms).

* Erbjudandet gäller t o m den 30 augusti


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 10% rabatt på hela bokningen. Kontakta gärna vår deltagaransvarig för mer information! 

Talare

Markus Zils

Markus Zils

professor, Exeter universitet
Guido Braam

Guido Braam

Styrelseledamot Holland Circular Hotspot
Ladeja Godina Kosir

Ladeja Godina Kosir

grundare, Circular change, Slovenien
Pär Larshans

Pär Larshans

hållbarhetschef, Rang-Sells
Johanna Sandahl

Johanna Sandahl

generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Peter Hopkinson

Peter Hopkinson

professor, cirkulär ekonomi, vd Centre for Circular Economy, Exeter universitet, Storbritannien
Tim Bjelkstam

Tim Bjelkstam

medgrundare och vd, Tiptapp
Ingela Wickman Bois

Ingela Wickman Bois

Sustainability Strategist & Circular Economy Professional (MBA) Consultant
Marcus Linder

Marcus Linder

forskare, Rise
Björn Bergström

Björn Bergström

advokat och partner, Rambergs advokatbyrå
Ken Webster

Ken Webster

innovationschef, Circular Economy Exeter University
Herbert Jacobsson

Herbert Jacobsson

docent, Linköpings universitet
Leena-Kaisa Piekkari

Leena-Kaisa Piekkari

expert cirkulär ekonomi, Sitra, Finland
Jenny Svärd

Jenny Svärd

ansvarig miljöpolicy, Svenskt Näringsliv
Stefán Einarsson

Stefán Einarsson

Sustainable Business & Circular Economy Professional (MBA). Consultant
Walter Stahel

Walter Stahel

arkitekt, gästprofessor Surrey universitet och expert i Coordination Group of the European Circular Economy
Jonas Byström

Jonas Byström

expert cirkulär ekonomi, Europeiska Investeringsbanken
Maria Arkeby

Maria Arkeby

kommunikatör, Transportarbetarförbundet
Hanna Ljungkvist Nordin

Hanna Ljungkvist Nordin

forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Christina Bergström

Christina Bergström

miljö- och kvalitetschef, Swedese
Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgren

regeringens utredare
Material Economics

Material Economics

representant
Talare under inbjudan

Talare under inbjudan

Mer information kommer inom kort
Program
torsdag, oktober 10, 2019
08:00 - 09:00 CEST

Registreringen öppnar

Dagen börjar med fristående frukostseminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:10 - 09:00 CEST

Cirkulär omställning - så kan satsningarna Bioinnovation och RE:Source ge arbetet fart!

De nationella innovationsprogrammen Bioinnovation och RE:Source bjuder gemensamt in företag och organisationer till ett frukostmöte. Vi berättar om aktuella erbjudanden och möjligheter att accelerera innovation som bidrar till ett hållbart materialnyttjande och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft!
Talare:
Anna Wiberg, programchef för BioInnovation
Talare tillkommer 

Visa detaljer Gömma detaljer

BillerudKorsnäs - frukostseminarium

Varmt välkommen på ett av dagens frukostseminarium, arrangerat av BillerudKorsnäs. Frukosten håller samma tema som konferensen - cirkulär ekonomi, men är möjlig att besöka fristående från dagen. 

Mer info kommer inom kort! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST
09:20 - 09:40 CEST

En lönsam omställning - strategierna som visar vägen

Systeminnovation och strategisk affärsmodellering är två verktyg som forskningen kring cirkulär ekonomi arbetar med för att förstå och hitta stora och långsiktiga värden. Marcus Zils, som bland annat skrivit flera rapporter åt Ellen MacArthur Foundation, presenterar de allra senaste idéerna om hur verksamheter kan skapa värde genom en cirkulär ekonomi.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:00 CEST

Det händer inom en cirkulär ekonomi just nu

Ett ökat inflöde av finanser, ny policy och affärsmodeller som ersätter de linjära. På konferensen görs olika nedslag i vad som är på gång inom en cirkulär ekonomi just nu.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:35 CEST

Cirkulära dilemman

Cirkulär ekonomi är nyckeln till en resurssnål,  klimatvänlig och hållbar ekonomi. Så låter det ofta i dag när utvecklingen ska beskrivas. Tyvärr är det sällan så enkelt. Som alla andra framtidslösningar finns här både möjligheter och risker. Konferensen väljer att lyfta två cirkulära dilemman. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Fosforåtervinning från avloppsslam och aska, är det cirkulärt?

Det finns värdefulla resurser att ta vara på i både i slam och aska. Samtidigt innehåller dessa betydande mängder miljögifter. Kan detta hanteras så att resurserna tillvaratas på ett miljösäkert sätt? Om detta råder delade meningar. 


Visa detaljer Gömma detaljer

Plattformsstyrda delningstjänster, är det cirkulärt?

Utvecklingen av IT-plattformar och appar är ett tekniskt genombrott för delningsekonomin. Möjligheten till ägarbyten som förlänger livslängden på våra vardagsprylar är bara ett knapptryck bort. Tjänster som underlättar transporter för återvinning och återanvändning växer också fram. Men är allt som sker via en app per definition är delningsekonomi? 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 10:45 CEST

Del 1: Design för cirkularitet – vad har du på ditt bord?

Goda förutsättningar för en produkts cirkularitet avgörs redan i designfasen. Konferensens deltagare utmanas här. På varje runt bord presenteras en produkt. Hur cirkulär är den och vilka förbättringar förflyttar den i cirkulär riktning? Övningen introduceras av experter från Rise och Swedese.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:35 CEST

Del 2: Design för cirkularitet – vad har du på ditt bord?

Diskussionen om cirkulär ekonomi och design fördjupas. Experterna på plats kommenterar deltagarnas omdömen och förslag på designförbättringar. Slutligen presenteras “måttet C”. Ett projekt som försöker att hitta ett standardiserat sätt mäta produkters cirkulära prestanda.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CEST

Bolagsrankningen ger lägesbilden – så går det för Sverige

Aktuell Hållbarhet och Dagens industri genomför årligen en rankning som värderar svenska börsnoterade bolags hållbarhetsarbete. I år har frågor ställts om bolagens arbete för att ställa om mot en cirkulär ekonomi. Vad säger resultatet om omställningstakten i det svenska samhället? Vad blir nästa steg?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:15 CEST

Så gjorde vi – två företag berättar

Två företag berättar om hur de har tagit sig an omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 12:30 CEST

Föregångsgestalten Walter Stahel om sin nya bok

Den schweiziska arkitekten Walter Stahel är en av den cirkulär ekonomins absoluta föregångsgestalter och står bland annat bakom konceptet performance economy, det vill säga att sälja funktion istället för produkt. Här presenterar han intressanta tankarna från sin nya bok.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:40 CEST
13:40 - 14:35 CEST

1A Från linjärt till cirkulärt med produkten i fokus

Med utgångspunkt i den senaste internationella forskningen diskuteras hur en fysisk linjär produkt skulle fungera i en cirkulär ekonomi. Hur måste värdekedjan förändras rent praktiskt för att affärsmodellen och processen ska bli cirkulär genom hela livscykeln? Det handlar om design, produktionsprocess och affärsmodell. Men var börjar man? Hur ser processen ut och vilka är de stora utmaningarna?

Visa detaljer Gömma detaljer

1B Affärsrätt och juridiska aspekter av en ökad funktionsförsäljning

Vem äger egentligen belysningen när ett hus ska säljas och ägaren hyr in belysning som tjänst? Hur bör avtal skrivas när cirkulära produkter ska upphandlas för att det inte ska bli tal om överprövning? Med en cirkulär ekonomi följer nya frågor om äganderätt och andra rättsliga aspekter av en ökad funktionsförsäljning. Vad bör en företagare och entreprenör tänka på rent juridiskt vid försäljning av cirkulära produkter?

Visa detaljer Gömma detaljer

1C Dialog och samtal med fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi

Med avstamp i specifika frågeställningar finns här möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare. Mer information om diskussionsämnen kommer inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 14:45 CEST

Bensträckare och lokalbyte

14:45 - 15:40 CEST

2A Identifiera den cirkulära affären - sex avgörande steg på strategisk nivå

Vilka möjligheter finns för din verksamhet i omställningen mot en cirkulär ekonomi? För att förstå hur ni kan skapa värde behöver du gå igenom verksamheten från grunden. Ledning såväl som underleverantörer behöver engageras. Här presenteras ett koncentrat av den modell som lärs ut på Ellen MacArthurs MBA utbildning på Exeter och Bradford i Storbritannien. Några aspekter är etablering av värdeskapande partnerskap, relevanta mätmetoder, lönsamhet, hantering av risk, och vikten av att involvera internt. Till sist tas frågan upp kring hur man bäst hanterar oundviklig komplexitet, samt utvärderar helheten ur ett affärs- och samhällsperspektiv.

Visa detaljer Gömma detaljer

2B Industriell symbios - så blir någons skräp någon annans guldgruva

Inom industriell symbios samarbetar verksamheter för att hitta innovativa partnerskap där den ena verksamhetens avfallsflöde blir råvara hos någon annan. Men vad krävs för att lyckas? Lyssna till några verksamheter som har gjort resan.

Visa detaljer Gömma detaljer

2C Policyn som sätter käpparna i hjulen

Här tar vi utgångspunkt i de dilemman som en ineffektiv policy skapar. Hur behöver policyn förändras? Deltagarna diskuterar i mindre grupper och kommer med förslag på tänkbara lösningar.

 

Samtal 1 Vilka är de viktigaste policyfrågorna att fokusera på för att få till en cirkulär ekonomi? Samtalsledare: Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy, Svenskt Näringsliv 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:10 CEST

Fika och nätverkande

16:10 - 16:40 CEST

Cirkulära lösningar - föregångsländerna visar vägen

Finland, Holland, Storbritannien, Slovenien. I en global utblick får vi ta del av hemligheterna bakom den cirkulära ekonomins framgångar från olika delar av världen. Vilka är knepen för att få till en värdeskapande omställning på nationell nivå?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 17:00 CEST

Därför är helheten avgörande

Att ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi är komplext och involverar många aspekter. Det går inte att bara fixa plasten, inköpsprocesserna eller textilflödena var för sig. Ken Webster är en av de stora cirkulära tänkarna och även en av grundarna till stiftelsen Ellen MacArthur Foundation. Han delar inspirerande tankar kring systemperspektivets avgörande roll för att den cirkulära transformationen ska ske på riktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 17:05 CEST
17:05 - 18:00 CEST
08:00 - 09:00 CEST

Registreringen öppnar

Dagen börjar med fristående frukostseminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:10 - 09:00 CEST

Cirkulär omställning - så kan satsningarna Bioinnovation och RE:Source ge arbetet fart!

De nationella innovationsprogrammen Bioinnovation och RE:Source bjuder gemensamt in företag och organisationer till ett frukostmöte. Vi berättar om aktuella erbjudanden och möjligheter att accelerera innovation som bidrar till ett hållbart materialnyttjande och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft!
Talare:
Anna Wiberg, programchef för BioInnovation
Talare tillkommer 

Visa detaljer Gömma detaljer

BillerudKorsnäs - frukostseminarium

Varmt välkommen på ett av dagens frukostseminarium, arrangerat av BillerudKorsnäs. Frukosten håller samma tema som konferensen - cirkulär ekonomi, men är möjlig att besöka fristående från dagen. 

Mer info kommer inom kort! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST
09:20 - 09:40 CEST

En lönsam omställning - strategierna som visar vägen

Systeminnovation och strategisk affärsmodellering är två verktyg som forskningen kring cirkulär ekonomi arbetar med för att förstå och hitta stora och långsiktiga värden. Marcus Zils, som bland annat skrivit flera rapporter åt Ellen MacArthur Foundation, presenterar de allra senaste idéerna om hur verksamheter kan skapa värde genom en cirkulär ekonomi.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:00 CEST

Det händer inom en cirkulär ekonomi just nu

Ett ökat inflöde av finanser, ny policy och affärsmodeller som ersätter de linjära. På konferensen görs olika nedslag i vad som är på gång inom en cirkulär ekonomi just nu.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:35 CEST

Cirkulära dilemman

Cirkulär ekonomi är nyckeln till en resurssnål,  klimatvänlig och hållbar ekonomi. Så låter det ofta i dag när utvecklingen ska beskrivas. Tyvärr är det sällan så enkelt. Som alla andra framtidslösningar finns här både möjligheter och risker. Konferensen väljer att lyfta två cirkulära dilemman. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Fosforåtervinning från avloppsslam och aska, är det cirkulärt?

Det finns värdefulla resurser att ta vara på i både i slam och aska. Samtidigt innehåller dessa betydande mängder miljögifter. Kan detta hanteras så att resurserna tillvaratas på ett miljösäkert sätt? Om detta råder delade meningar. 


Visa detaljer Gömma detaljer

Plattformsstyrda delningstjänster, är det cirkulärt?

Utvecklingen av IT-plattformar och appar är ett tekniskt genombrott för delningsekonomin. Möjligheten till ägarbyten som förlänger livslängden på våra vardagsprylar är bara ett knapptryck bort. Tjänster som underlättar transporter för återvinning och återanvändning växer också fram. Men är allt som sker via en app per definition är delningsekonomi? 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 10:45 CEST

Del 1: Design för cirkularitet – vad har du på ditt bord?

Goda förutsättningar för en produkts cirkularitet avgörs redan i designfasen. Konferensens deltagare utmanas här. På varje runt bord presenteras en produkt. Hur cirkulär är den och vilka förbättringar förflyttar den i cirkulär riktning? Övningen introduceras av experter från Rise och Swedese.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:35 CEST

Del 2: Design för cirkularitet – vad har du på ditt bord?

Diskussionen om cirkulär ekonomi och design fördjupas. Experterna på plats kommenterar deltagarnas omdömen och förslag på designförbättringar. Slutligen presenteras “måttet C”. Ett projekt som försöker att hitta ett standardiserat sätt mäta produkters cirkulära prestanda.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:00 CEST

Bolagsrankningen ger lägesbilden – så går det för Sverige

Aktuell Hållbarhet och Dagens industri genomför årligen en rankning som värderar svenska börsnoterade bolags hållbarhetsarbete. I år har frågor ställts om bolagens arbete för att ställa om mot en cirkulär ekonomi. Vad säger resultatet om omställningstakten i det svenska samhället? Vad blir nästa steg?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:15 CEST

Så gjorde vi – två företag berättar

Två företag berättar om hur de har tagit sig an omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 12:30 CEST

Föregångsgestalten Walter Stahel om sin nya bok

Den schweiziska arkitekten Walter Stahel är en av den cirkulär ekonomins absoluta föregångsgestalter och står bland annat bakom konceptet performance economy, det vill säga att sälja funktion istället för produkt. Här presenterar han intressanta tankarna från sin nya bok.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:40 CEST
13:40 - 14:35 CEST

1A Från linjärt till cirkulärt med produkten i fokus

Med utgångspunkt i den senaste internationella forskningen diskuteras hur en fysisk linjär produkt skulle fungera i en cirkulär ekonomi. Hur måste värdekedjan förändras rent praktiskt för att affärsmodellen och processen ska bli cirkulär genom hela livscykeln? Det handlar om design, produktionsprocess och affärsmodell. Men var börjar man? Hur ser processen ut och vilka är de stora utmaningarna?

Visa detaljer Gömma detaljer

1B Affärsrätt och juridiska aspekter av en ökad funktionsförsäljning

Vem äger egentligen belysningen när ett hus ska säljas och ägaren hyr in belysning som tjänst? Hur bör avtal skrivas när cirkulära produkter ska upphandlas för att det inte ska bli tal om överprövning? Med en cirkulär ekonomi följer nya frågor om äganderätt och andra rättsliga aspekter av en ökad funktionsförsäljning. Vad bör en företagare och entreprenör tänka på rent juridiskt vid försäljning av cirkulära produkter?

Visa detaljer Gömma detaljer

1C Dialog och samtal med fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi

Med avstamp i specifika frågeställningar finns här möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra deltagare. Mer information om diskussionsämnen kommer inom kort.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 14:45 CEST

Bensträckare och lokalbyte

14:45 - 15:40 CEST

2A Identifiera den cirkulära affären - sex avgörande steg på strategisk nivå

Vilka möjligheter finns för din verksamhet i omställningen mot en cirkulär ekonomi? För att förstå hur ni kan skapa värde behöver du gå igenom verksamheten från grunden. Ledning såväl som underleverantörer behöver engageras. Här presenteras ett koncentrat av den modell som lärs ut på Ellen MacArthurs MBA utbildning på Exeter och Bradford i Storbritannien. Några aspekter är etablering av värdeskapande partnerskap, relevanta mätmetoder, lönsamhet, hantering av risk, och vikten av att involvera internt. Till sist tas frågan upp kring hur man bäst hanterar oundviklig komplexitet, samt utvärderar helheten ur ett affärs- och samhällsperspektiv.

Visa detaljer Gömma detaljer

2B Industriell symbios - så blir någons skräp någon annans guldgruva

Inom industriell symbios samarbetar verksamheter för att hitta innovativa partnerskap där den ena verksamhetens avfallsflöde blir råvara hos någon annan. Men vad krävs för att lyckas? Lyssna till några verksamheter som har gjort resan.

Visa detaljer Gömma detaljer

2C Policyn som sätter käpparna i hjulen

Här tar vi utgångspunkt i de dilemman som en ineffektiv policy skapar. Hur behöver policyn förändras? Deltagarna diskuterar i mindre grupper och kommer med förslag på tänkbara lösningar.

 

Samtal 1 Vilka är de viktigaste policyfrågorna att fokusera på för att få till en cirkulär ekonomi? Samtalsledare: Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy, Svenskt Näringsliv 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:10 CEST

Fika och nätverkande

16:10 - 16:40 CEST

Cirkulära lösningar - föregångsländerna visar vägen

Finland, Holland, Storbritannien, Slovenien. I en global utblick får vi ta del av hemligheterna bakom den cirkulära ekonomins framgångar från olika delar av världen. Vilka är knepen för att få till en värdeskapande omställning på nationell nivå?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 17:00 CEST

Därför är helheten avgörande

Att ställa om samhället mot en cirkulär ekonomi är komplext och involverar många aspekter. Det går inte att bara fixa plasten, inköpsprocesserna eller textilflödena var för sig. Ken Webster är en av de stora cirkulära tänkarna och även en av grundarna till stiftelsen Ellen MacArthur Foundation. Han delar inspirerande tankar kring systemperspektivets avgörande roll för att den cirkulära transformationen ska ske på riktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 17:05 CEST
17:05 - 18:00 CEST

Partners

Kontakta oss

Image

Sebasthian Lindelöf

Deltagaransvarig

sebasthian.lindelof@bonniernews.se
076-940 30 45

Image

Renée Nyblæus

Partneransvarig

renee.nyblaeus@aktuellhallbarhet.se

073-558 65 64

Image

Catrin Offerman

Projektledare

catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

070-19 19 400

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden