Klimateffekter

12 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Riskhantering och anpassning av samhälle och infrastruktur

Vattenbrist, bränder och skyfall. Klimatförändringens effekter är tydliga redan idag och spännande initiativ för riskhantering och anpassning bubblar runt om i Sverige. Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, workshops och diskussioner med fokus på hur vi från olika håll kan ta oss an vår tids största utmaning. 

 

Ur programmet

  • Så ska vi säkra dricksvattnet
  • Klimatdriven migration - omfattning och lösning
  • När folkhälsan äventyras - vård och omsorg i extremare klimat
  • Så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar
  • Riskanalyser och Miljöbalken - verktyg för klimatanpassning
Info

Datum:  Torsdag 12 september, 2019
Tid: ​Registrering från kl 08.00
Var: Courtyard by Marriot, Stockholm


Konferensen riktar sig till 

Beslutsfattare och tjänstepersoner inom: 

  • ​Lokal och regional politik
  • Centrala branscher/nischer i näringslivet
    (samhällsbyggare, bygg och fastighet, livsmedelssektor)
  • Centrala myndigheter
Anmälan

Pris: 4500kr (ex moms).


I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna efter konferensen.


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 20% rabatt på hela bokningen. 


Talare

Anna Breman

Anna Breman

chefsekonom, Swedbank
Peter Borring

Peter Borring

bonde och ordförande, LRF Östergötland
Karin Stenmar

Karin Stenmar

hållbarhetschef, Folksamgruppen
Pernilla Rydberg

Pernilla Rydberg

miljö- och klimatchef, Lantmännen Unibake
Kerstin Konitzer

Kerstin Konitzer

strateg klimatanpassning, SGI
Kristy Hillring

Kristy Hillring

site manager, NCC Industry
Nina Lemon

Nina Lemon

interaktionsdesigner, Rise
Siv Hansson

Siv Hansson

handläggare, Miljöskyddsavdelningen Västra Götaland
Hilda Runsten

Hilda Runsten

enhetschef Energi och Miljö, LRF
Frida Eklund

Frida Eklund

vattenhandläggare länsstyrelsen, Gotland
Annette Johansson

Annette Johansson

kemist, Livsmedelsverket
Andreas Nicolaidis

Andreas Nicolaidis

Researcher, RISE
Linda Holmström

Linda Holmström

klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Stockholm
Hedvig Heijne

Hedvig Heijne

projektledare, Klimatflyktingar migration och integration på Fores
Veronica Brodén Gyberg

Veronica Brodén Gyberg

biträdande universitetslektor, Linköpings universitet tema miljöförändring
Ann-Gerd Töyrä

Ann-Gerd Töyrä

medicinskt ansvarig sjuksköterska, Umeå kommun
Anders Lindström

Anders Lindström

forskare Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA
Annika Carlsson-Kanyama

Annika Carlsson-Kanyama

forskare KTH
Christoffer Carstens

Christoffer Carstens

samordnare klimatanpassning, Länsstyrelsen Gävleborg
Jens Thoms Ivarsson

Jens Thoms Ivarsson

creative director på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Gunilla Isgren

Gunilla Isgren

miljöinspektör, Botkyrka kommun
Deniz Butros

Deniz Butros

energi- och klimatstrateg, Södermanlands län
Karina Barquet

Karina Barquet

forskare, SEI
Johannes Hagström

Johannes Hagström

hållbarhetsstrateg, Trelleborgs kommun
Robert Jönsson

Robert Jönsson

affärsområdeschef, ÅF vatten och miljö
Pontus Wallin

Pontus Wallin

nationellt centrum för klimatanpassning, SMHI
Lena Sellgren

Lena Sellgren

chefsekonom, Business Sweden
Barbara Schumann

Barbara Schumann

professor, Umeå universitet
Malin Sundbom

Malin Sundbom

verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Umeå kommun
Nina Steiner

Nina Steiner

kommunikatör, VA Syd
Erik Langdenskiöld

Erik Langdenskiöld

Founder & CEO Spacept
Catrin Offerman

Catrin Offerman

Chef konferens och koncept Aktuell Hållbarhet och dagens moderator
Mikael Salo

Mikael Salo

Chefredaktör Aktuell Hållbarhet och dagens moderator
Dagens program
torsdag, september 12, 2019
08:00 - 09:00 CEST

Registreringen öppnar

Dagen börjar med ett fristående frukostseminarium. 


Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Frukost: Energilösningar i ett förändrat klimat – anpassa verksamheten och minska sårbarheten

För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas.

Vattenfall har påbörjat en resa med målet att möjliggöra ett fossilfritt samhälle inom en generation. Vi ställer om vår egen produktion och arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att minska deras klimatavtryck. Samtidigt arbetar vi för att minska sårbarheten i vår egen verksamhet. Kom och lyssna på hur klimatanpassningen sker och vad som är viktigt att tänka på under arbetets gång.

•    Klimat som drivkraft i vår strategi
•    Fokus på en hållbar verksamhet
•    Arbeta för minskad sårbarhet
•    Risker och möjligheter i klimatanpassningen

Frukostseminariet arrangeras av Vattenfall. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST

Välkomna!

Moderator för dagen hälsar välkommen till Klimateffekter

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CEST

Klimateffekter och riskerna som måste hanteras

Vilka klimateffekter har vi att vänta i Sverige? Vilka risker och utmaningar för de med sig för vår folkhälsa, infrastruktur samt livsmedels- och vattenförsörjning? Vad kommer ett förändrat klimat att kosta oss och vad innebär det för olika aktörer? Vad händer i Europa och resten av världen och hur påverkar det oss i Sverige? Ta del av en initierad spaning in i framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Extremvädret är redan här - så hanterar vi det

Framtidens extremväder med torka, skyfall och översvämningar är redan här och knockar samhällsfunktioner vi tar för givet. Lyssna på röster från branscher och verksamheter som redan nu tvingats göra stora förändringar för att låta viktiga funktioner rulla på.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 12:00 CEST

A1.Workshop: Kan du rädda din stad? Spela serious gaming!

De senaste 30 åren har Väderköping varit utsatt för 14 värmeböljor, fyra långa perioder av torka och sju stora skyfall. Sjukhuset – för längesedan byggt i en dal - är på väg att översvämmas. Vad är du beredd att offra för att rädda det? Här får du möjlighet att testa ett nytt pedagogiskt verktyg för klimatanpassning. Diskutera utmaningar och argumentera för åtgärder.

Visa detaljer Gömma detaljer

B1. Georisker i samhällsbyggandet – lösningar och vägval

Klimateffekterna påverkar markens lämplighet för byggnation och kan ge stora skadekostnader. Vad vet vi om riskerna? Och hur hanteras de vid planering inför en byggprocess? SGI presenterar nya nationella scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markrörelser och därmed byggbarheten. NCC delar sina erfarenheter av klimatanpassade lösningar som blivit ett framgångsrikt koncept i Danmark och nu börjat användas i Sverige. RISE visar på ny teknik för mer klimatanpassade fastigheter.

Visa detaljer Gömma detaljer

C1: Vattnet stiger - så kan visualiseringsverktyg stötta

Inom forskningsprojektet Camel utvecklas nu ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer. Här får du ta del av den demoversion som nu finns tillgänglig och lyssna till en av de deltagande kommunerna som arbetar med frågan.
 Hör också AI-startupen Spacept som tacklar extremväders påverkan på infrastruktur genom att förutse bränder och stormskador automatiskt från rymden.

Visa detaljer Gömma detaljer

D1. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:10 CEST
13:10 - 14:00 CEST

A2. Klimateffekter - Så arbetar vi med klimatanpassning och riskhantering

Vad innebär klimatanpassning i praktiken och hur arbetar olika kommuner och företag. Lär dig mer om vad klimatanpassning innebär och ta del av inspirerande exempel från kommun och livsmedelsbranschen.

Visa detaljer Gömma detaljer

B2. Så påverkar klimateffekterna företagens värdekedjor

Sommaren 2018 halverades delar av jordbrukets skördar på grund av torka och livsmedelspriserna steg. Hur säkrar vi landets livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat? Hur påverkar ett förändrat klimat svenska företags import och exportmöjligheter?

Visa detaljer Gömma detaljer

C2. Så ska vi säkra dricksvattnet - vattenförsörjningsplaner i framkant

Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner är en utpekad åtgärd för länsstyrelserna och än mer aktuellt efter varma torra somrar. Ta del av Gotlands erfarenheter av att ta fram konkreta planer och få tips och råd på vägen. Ett hot mot vårt rena dricksvatten är cyanotoxiner som kommer av giftiga algblomningar - lär dig hur det går att hantera riskerna och arbeta förebyggande. Under året utvecklas också beslutsstödsverktyget SCARCE med syfte att stärka beredskapen inför vattenbrist - under den här sessionen får vi vara först med att ta del av tidiga resultat och lärdomar.

Visa detaljer Gömma detaljer

D2. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 15:05 CEST

A3 - Verktyg för klimatanpassning - Så kan risk- och sårbarhetsanalys och Miljöbalken hjälpa dig på vägen

Vilka verktyg kan hjälpa klimatanpassningsarbetet framåt? Här får du tips och råd för hur du kan arbeta med klimat- och sårbarhetsanalys på region- och kommunal nivå. Lär dig också allt om hur Miljöbalken kan vara en viktig stöttepelare. Möt Västra Götaland som ser detta som viktiga och användbara instrument och lyssna till deras erfarenheter om hur du skapar engagemang för frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer

B3. Klimatdriven migration - omfattning och lösning

Enligt IPCC kommer migration att bli klimatförändringarnas största konsekvens. Vad innebär klimatdriven migration? Och vad har vi att vänta inom en snar framtid samt i ett längre perspektiv? Hur kan vi i Sverige arbeta med detta redan idag? Lyssna till Fores som studerar frågan och ta chansen att diskutera utmaningar och möjligheter med experter i detta delvis interaktiva seminarium.

Visa detaljer Gömma detaljer

C3. När folkhälsan äventyras - Vård och omsorg i ett extremt klimat

Den rekordvarma sommaren 2018 visade tydligt att vården är särskilt utsatt i framtidens klimat. Hög luftfuktighet äventyrade sterilitet i operationssalar. Värmen skapade ett högre tryck på vårdcentral och akutmottagningar. Och vårdpersonal tvingades arbeta i outhärdlig temperatur. Hur hanterar vårdsektorn ett varmare och fuktigare klimat? Ta del av Umeå kommuns arbete med att ställa om och lär dig mer om hur folkhälsan sätts på spel i ett förändrat klimat. När vi planerar städer för att hantera klimatförändringen skapar vi också gynsamma miljöer för stickmyggor och smittämnen de bär med sig. Lyssna till arbetet som sätter problematiken på tapeten.

Visa detaljer Gömma detaljer

D3. När vi inte vet hur, eller när - robusta beslutsmetoder för att hantera klimatrisker

När vi inte i detalj vet hur klimat och väder kommer att utvecklas och vad vi behöver förhålla oss till behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I forskningsprogrammet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige har beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet testats tillsammans med kommuner, myndigheter och företag. Ta del av resultaten här och lyssna till de kommuner som har börjat arbeta med det.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:05 - 15:35 CEST
15:35 - 16:00 CEST

Snacka rätt, lätt och vattentätt

Snackar vi klimatanpassning, klimateffekter eller ekosystemtjänster? Hur ska vi förstå varandra? Kan en gemensam begreppsterminologi hjälpa oss framåt? Delta i diskussion för att överbrygga kommunikationsmissar.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Kul och kreativ klimatanpassning - så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag och än mer kommer det att bli. Nu är visionen att bli “världens bästa stad när det regnar”. Det handlar både om att kunna ta hand om stora regnmassor och att använda sig av regnet på ett kreativt och smart sätt. För att lyckas tänka nytt och vända utmaningar till möjligheter jobbar Göteborg med att involvera alla förvaltningar och näringsliv, hitta innovativa samarbetsarenor och knyta till sig medarbetare med vitt skilda kunskaper och bakgrunder.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 18:30 CEST

Mingel

Mingel med dryck och tilltugg.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 09:00 CEST

Registreringen öppnar

Dagen börjar med ett fristående frukostseminarium. 


Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Frukost: Energilösningar i ett förändrat klimat – anpassa verksamheten och minska sårbarheten

För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas.

Vattenfall har påbörjat en resa med målet att möjliggöra ett fossilfritt samhälle inom en generation. Vi ställer om vår egen produktion och arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att minska deras klimatavtryck. Samtidigt arbetar vi för att minska sårbarheten i vår egen verksamhet. Kom och lyssna på hur klimatanpassningen sker och vad som är viktigt att tänka på under arbetets gång.

•    Klimat som drivkraft i vår strategi
•    Fokus på en hållbar verksamhet
•    Arbeta för minskad sårbarhet
•    Risker och möjligheter i klimatanpassningen

Frukostseminariet arrangeras av Vattenfall. 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST

Välkomna!

Moderator för dagen hälsar välkommen till Klimateffekter

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CEST

Klimateffekter och riskerna som måste hanteras

Vilka klimateffekter har vi att vänta i Sverige? Vilka risker och utmaningar för de med sig för vår folkhälsa, infrastruktur samt livsmedels- och vattenförsörjning? Vad kommer ett förändrat klimat att kosta oss och vad innebär det för olika aktörer? Vad händer i Europa och resten av världen och hur påverkar det oss i Sverige? Ta del av en initierad spaning in i framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Extremvädret är redan här - så hanterar vi det

Framtidens extremväder med torka, skyfall och översvämningar är redan här och knockar samhällsfunktioner vi tar för givet. Lyssna på röster från branscher och verksamheter som redan nu tvingats göra stora förändringar för att låta viktiga funktioner rulla på.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 12:00 CEST

A1.Workshop: Kan du rädda din stad? Spela serious gaming!

De senaste 30 åren har Väderköping varit utsatt för 14 värmeböljor, fyra långa perioder av torka och sju stora skyfall. Sjukhuset – för längesedan byggt i en dal - är på väg att översvämmas. Vad är du beredd att offra för att rädda det? Här får du möjlighet att testa ett nytt pedagogiskt verktyg för klimatanpassning. Diskutera utmaningar och argumentera för åtgärder.

Visa detaljer Gömma detaljer

B1. Georisker i samhällsbyggandet – lösningar och vägval

Klimateffekterna påverkar markens lämplighet för byggnation och kan ge stora skadekostnader. Vad vet vi om riskerna? Och hur hanteras de vid planering inför en byggprocess? SGI presenterar nya nationella scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markrörelser och därmed byggbarheten. NCC delar sina erfarenheter av klimatanpassade lösningar som blivit ett framgångsrikt koncept i Danmark och nu börjat användas i Sverige. RISE visar på ny teknik för mer klimatanpassade fastigheter.

Visa detaljer Gömma detaljer

C1: Vattnet stiger - så kan visualiseringsverktyg stötta

Inom forskningsprojektet Camel utvecklas nu ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer. Här får du ta del av den demoversion som nu finns tillgänglig och lyssna till en av de deltagande kommunerna som arbetar med frågan.
 Hör också AI-startupen Spacept som tacklar extremväders påverkan på infrastruktur genom att förutse bränder och stormskador automatiskt från rymden.

Visa detaljer Gömma detaljer

D1. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:10 CEST
13:10 - 14:00 CEST

A2. Klimateffekter - Så arbetar vi med klimatanpassning och riskhantering

Vad innebär klimatanpassning i praktiken och hur arbetar olika kommuner och företag. Lär dig mer om vad klimatanpassning innebär och ta del av inspirerande exempel från kommun och livsmedelsbranschen.

Visa detaljer Gömma detaljer

B2. Så påverkar klimateffekterna företagens värdekedjor

Sommaren 2018 halverades delar av jordbrukets skördar på grund av torka och livsmedelspriserna steg. Hur säkrar vi landets livsmedelsproduktion i ett förändrat klimat? Hur påverkar ett förändrat klimat svenska företags import och exportmöjligheter?

Visa detaljer Gömma detaljer

C2. Så ska vi säkra dricksvattnet - vattenförsörjningsplaner i framkant

Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner är en utpekad åtgärd för länsstyrelserna och än mer aktuellt efter varma torra somrar. Ta del av Gotlands erfarenheter av att ta fram konkreta planer och få tips och råd på vägen. Ett hot mot vårt rena dricksvatten är cyanotoxiner som kommer av giftiga algblomningar - lär dig hur det går att hantera riskerna och arbeta förebyggande. Under året utvecklas också beslutsstödsverktyget SCARCE med syfte att stärka beredskapen inför vattenbrist - under den här sessionen får vi vara först med att ta del av tidiga resultat och lärdomar.

Visa detaljer Gömma detaljer

D2. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 15:05 CEST

A3 - Verktyg för klimatanpassning - Så kan risk- och sårbarhetsanalys och Miljöbalken hjälpa dig på vägen

Vilka verktyg kan hjälpa klimatanpassningsarbetet framåt? Här får du tips och råd för hur du kan arbeta med klimat- och sårbarhetsanalys på region- och kommunal nivå. Lär dig också allt om hur Miljöbalken kan vara en viktig stöttepelare. Möt Västra Götaland som ser detta som viktiga och användbara instrument och lyssna till deras erfarenheter om hur du skapar engagemang för frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer

B3. Klimatdriven migration - omfattning och lösning

Enligt IPCC kommer migration att bli klimatförändringarnas största konsekvens. Vad innebär klimatdriven migration? Och vad har vi att vänta inom en snar framtid samt i ett längre perspektiv? Hur kan vi i Sverige arbeta med detta redan idag? Lyssna till Fores som studerar frågan och ta chansen att diskutera utmaningar och möjligheter med experter i detta delvis interaktiva seminarium.

Visa detaljer Gömma detaljer

C3. När folkhälsan äventyras - Vård och omsorg i ett extremt klimat

Den rekordvarma sommaren 2018 visade tydligt att vården är särskilt utsatt i framtidens klimat. Hög luftfuktighet äventyrade sterilitet i operationssalar. Värmen skapade ett högre tryck på vårdcentral och akutmottagningar. Och vårdpersonal tvingades arbeta i outhärdlig temperatur. Hur hanterar vårdsektorn ett varmare och fuktigare klimat? Ta del av Umeå kommuns arbete med att ställa om och lär dig mer om hur folkhälsan sätts på spel i ett förändrat klimat. När vi planerar städer för att hantera klimatförändringen skapar vi också gynsamma miljöer för stickmyggor och smittämnen de bär med sig. Lyssna till arbetet som sätter problematiken på tapeten.

Visa detaljer Gömma detaljer

D3. När vi inte vet hur, eller när - robusta beslutsmetoder för att hantera klimatrisker

När vi inte i detalj vet hur klimat och väder kommer att utvecklas och vad vi behöver förhålla oss till behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I forskningsprogrammet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige har beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet testats tillsammans med kommuner, myndigheter och företag. Ta del av resultaten här och lyssna till de kommuner som har börjat arbeta med det.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:05 - 15:35 CEST
15:35 - 16:00 CEST

Snacka rätt, lätt och vattentätt

Snackar vi klimatanpassning, klimateffekter eller ekosystemtjänster? Hur ska vi förstå varandra? Kan en gemensam begreppsterminologi hjälpa oss framåt? Delta i diskussion för att överbrygga kommunikationsmissar.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Kul och kreativ klimatanpassning - så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag och än mer kommer det att bli. Nu är visionen att bli “världens bästa stad när det regnar”. Det handlar både om att kunna ta hand om stora regnmassor och att använda sig av regnet på ett kreativt och smart sätt. För att lyckas tänka nytt och vända utmaningar till möjligheter jobbar Göteborg med att involvera alla förvaltningar och näringsliv, hitta innovativa samarbetsarenor och knyta till sig medarbetare med vitt skilda kunskaper och bakgrunder.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 18:30 CEST

Mingel

Mingel med dryck och tilltugg.

Visa detaljer Gömma detaljer

Partner

Kontakta oss

Image

Edith Jonsson
Partneransvarig

edith.jonsson@bbm.bonnier.se

073-558 66 15

Image

Jessica Bergh

Projektledare

jessica.bergh@aktuellhallbarhet.se

070-298 16 24

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden