Almedalen

Jul 01, 2019 08:30 - Jul 04, 2019 17:00 CEST


Aktuell Hållbarhets arena i Almedalen

Vår arena i Almedalen är knutpunkten för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi erbjuder fyra dagar med lärorika och inspirerande seminarier och debatter. Arenan är ett självklart forum för er som vill sprida ert budskap, knyta kontakter och nätverka med några av de viktigaste aktörerna inom hållbarhetsområdet.


Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

* Varför ska jag intresseanmäla mig? Det är väl fritt att besöka arenan i Almedalen? 

Självklart är det fritt att besöka Aktuell Hållbarhets Arena under almedalen! Men om du gör en intresseanmälan får du bland annat tillgång till vår app där du enkelt kan se vad som är aktuellt på arenan, boka möten med framstående hållbarhetsaktörer och interagera med talarna på scen. Du får även en 30-dagars test-prenumeration på vår mycket omtyckta omvärldsbevakning (värde 374:-, igäller endast nya prenumeranter, ingen uppsägning krävs).  Om du är intresserad av att gå på något av våra mingel krävs dock en anmälan. 

Årets teman

Image

Kommundagen & Cirkulärekonomi

Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Vi fokuserar på hur resan ska gå till och kommunernas strategier för att omsätta de globala visionerna till verklighet. Under eftermiddagen har vi även ett pass om cirkulär ekonomi och vad som händer just nu.

Image

Hållbar stad 

Infrastruktur, digitalisering, energi. Nya lösningar i staden har en viktig roll att spela i omställningen mot ett hållbart samhälle, vilket vi fokuserar på under denna förmiddag. 

Image

Livsmedel & Transport

I Almedalen arrangerar Aktuell Hållbarhet tillsammans med 2030-sekretariatet seminarier samt rundabordssamtal med efterföljande mingel. Fokus för samtalen är hur omställningstakten kan öka. Vill din organisation vara med och driva frågan? Då kan ni vara värd för ett bord. 

Image

Hållbart Näringsliv & Social hållbarhet

Under temat Hållbart Näringsliv bjuder vi på presentationer, paneldebatter och konkreta lösningar kring hur vi tillsammans ska skapa ett hållbart näringsliv. Tillsammans med ett antal företag och organisationer bygger vi en spännande agenda.

Program
måndag, juli 1, 2019
09:00 - 09:45 CEST

Kommunernas roll som motor för en hållbar utveckling

Klimat, konsumtion, plast, cirkulär ekonomi. Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Vi bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. Hur ser vi exempelvis  till att den nationella klimatpolitiken sipprar ned i den lokala agendan? Vad har den politiska färgen för betydelse för hur man driver hållbarhetsfrågor i en kommun?
Medverkande: Carola Gunnarsson, vice ordförande för SKL; Åsa Romson, forskare och projektutvecklare inom miljöjuridik och hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet; Gunvor G Ericson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin; Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd (C) Lunds kommun; Catrin Offerman, projektledare för Kommunrankningen, Aktuell Hållbarhet; Moderator: Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Nyvalt EU-parlament – så ser hållbarhetsagendan ut fram till 2024

Vi lever i en tid där förutsättningarna för att ställa om mot hållbarhet aldrig har varit bättre. Det finns teknik, det finns opinion. Samtidigt är utmaningarna enorma. Vad kan vi förvänta oss av Europas politiker under den kommande mandatperioden.
Medverkande: Anders Wijkman, samhällsdebattör och tidigare EU-parlamentariker; Ludwig Bengtsson Sonneson, centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet och Sveriges ungdomsdelegat till COP25; Annika Korzinek, Head of Political Reporting, European Commission Representation in Sweden; Moderator: Daniel Boman, redaktör Aktuell Hållbarhet 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:45 CEST

För framtidens talanger - en bättre skolmiljö med belysning som gynnar elevers prestationsförmåga

Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Belysningen har en positiv inverkan. Genom att föra in dagsljusets dynamik i klassrummet blir eleverna mer stimulerade och engagerade. Vad säger forskningen? Ettåriga studier har genomförts med ScoolVision vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Jämfört med barn som vistats i klassrum med normal belysning så visar studierna med SchoolVision att barnen förbättrar sin koncentration och uppmärksamhet. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.
Medverkande: Pelle Thörnberg, moderator; Kristina Rosqvist, regionchef, Hemsö; Robert Fredriksson, Key Account Manager, Signify; August Asp, lärare, Raoul Wallenbergskolan; Per Egon Johansson, vd, Raoul Wallenbergskolan; Leo Gerdén, ordförande, Sveriges Elevråd

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

Affärsmodellerna som tar cirkulär ekonomi från teori till praktik.

Kinnarps vann sin första upphandling på en cirkulär affärsmodell i december. Billerud Korsnäs arbetar för fullt med innovation och produktutveckling för helt återvinningsbara materialflöden. På detta pass diskuterar vi innovationer, affärsutveckling och verktyg som gör att cirkulär ekonomi kan bli en affärsmodell att räkna med.
Medverkande: Johanna Ljunggren, hållbarhetschef Kinnarps; Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef, Billerud Korsnäs;  Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy Svenskt Näringsliv; Evalena Blomqvist, programchef Re:Source; Helena Norin, Enviroplanning samt Re:source hållbar upphandling av plast; Moderator. Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

Digitalisering skapar hållbarhet ... men hur skapar vi hållbar digitalisering?

När elektronikskrot är den snabbast växande avfallskategorin i världen och digitaliseringen är beroende av sällsynta, konfliktfyllda mineraler pekar Nordens IT-köpare ut cirkulär ekonomi som framtiden för branschen, men hur når vi dit? Hur kan upphandling och hantering av IT säkra ett bättre resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan?
Medverkande: Camilla Cederquist, projektledare Atea Sustainability Focus; Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus; Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken och medlem i Delegationen för cirkulär ekonomi 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

Återanvändning av tekniska material 2.0

Många branscher står inför liknande utmaningar där regelverk sätter käppar i hjulen för kostnadseffektiva och långsiktiga hållbarhetslösningar. Det beror på att helhetssyn och systemperspektiv saknas.
Vi väntar inte på myndigheter och politiker som inte hänger med. Idag använder vi resurser som om vi hade 4,2 jordklot och är på väg mot både resurskollaps och artutrotning. Med systemperspektiv och helhetssyn i ryggen diskuterar vi hur regelverket kan knuffas i rätt riktning, så att centrala miljöfrågor prioriteras för att uppnå minskad resursförbrukning. Ett panelsamtal med syfte att öka kunskapen om resurseffektiva och riskfria kretslopp och hur vi kan uppnå dem. Under seminariet diskuteras en modell för återvinning av material som kan appliceras på en rad olika branscher.
Medverkande: Jenny Svärd, ansvarig Miljöpolicy, Svenskt Näringsliv; Elin Hermansson, projektledare, Hållbar Kemi 2030; Carl Zite, återvinningsexpert, fd vd Loop Rocks; Fredrik Ardefors, vd, Svensk Däckåtervinning

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CEST

Open Space Cirkulär ekonomi

Under eftermiddagen den 1 juli fokuserar vi på omställningen till en cirkulär ekonomi i Aktuell Hållbarhet arena. Bland annat arrangerar vi ett ”open mick” kl 16:00- 16:45. Under denna session delar vi erfarenheter och kunskap. Vad krävs för att en omställning mot cirkulär ekonomi ska ta fart? Vilka intressanta initiativ pågår här och nu? Vad behöver vi prata mer om?

Kom och berätta vad ni har på gång. Förbered en tre minuters presentation och boka in dig i sessionen redan nu genom att mejla två meningar om vad du vill prata om till: catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se.

Det går också att anmäla intresse på plats. Först till kvarn gäller.

Moderatorer: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet; Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

 


Visa detaljer Gömma detaljer
18:20 - 20:00 CEST

Kommunledarmingel

Ett exklusivt mingel främst för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner och byter erfarenheter. 
Varmt välkommen att göra en intresseanmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
tisdag, juli 2, 2019
09:00 - 09:45 CEST

Staden eller landsbygden – hur lever vi i Sverige i framtiden?

Hur kan samhället se ut om 30 år, om vi lyckats hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt? Fortsätter urbaniseringen eller innebär digitaliseringen att vi kommer att se en återetablering av landsbygden? Med avstamp i Swecos framtidsspaning ”Sverige om 30 år” diskuterar vi hur vår sysselsättning förändras i framtiden och hur vår vardag präglas av bl.a. hållbarhet, AI och globalisering. Vem vinner duellen, storstaden eller landsbygden?
Medverkande: Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva; Siri Lindblom, 17-årig elev;Po Tidholm, journalist och föreläsare; Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadschef Haninge kommun

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande - redan 2030

Som första stad i Sverige har den samlade byggkedjan i Malmö tagit fram Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Lyssna på hur arbetet gick från idé till strategi, och få verktygen och modellen för hur bygg- och anläggningssektorn kan nå Agenda 2030 snabbare.
20 procent av Sveriges totala klimatbelastning kommer från bygg- och anläggningssektorn och andelen ökar. För att med kraft ta ansvar och accelerera klimatarbetet har den samlade byggkedjan i Malmö under ett halvår tagit fram Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande. Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett banbrytande initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet med över 60 anslutna aktörer och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för Hållbart Byggande och Malmö stad. Läs mer om färdplanen och hur Malmö visar vägen för en mer hållbar samhällsbyggnad på www.lfm30.se
Medverkande: Carl Wangel, Samhällsbyggnad, Sveriges Träbyggnadskansli; Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB; Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg, Malmö Stad; Staffan Fredlund, Miljöchef, Wihlborg Fastigheter AB; Rikard Sjöqvist, Energi-, Miljö- och Teknikchef Midroc Properties AB; Jenny Holmqvist, Miljöstrateg MKB Fastigheter AB; Per Thiberg, Chef Affärsutveckling Vasakronan; Maja Johansson, Klimat- och miljöstrateg P-Malmö; Fredrikk Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank; Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:45 CEST

Hållbarhet i en bransch som ställer om

Svenskarna äter ute mer och mer. Samtidigt blir hållbarhetsfrågan allt viktigare när det kommer till konsumtion av mat och livsmedel och kraven på att leverera en måltid som är både välsmakande och god för planeten ökar. Hur arbetar några av Sveriges främsta restaurang- och hotellaktörer inom hållbarhet? Vilka utmaningar står man inför idag? Vad krävs för att accelerera en positiv förändring och vad kan branschen göra för att bidra mer?
McDonald’s, Scandic och Svenska Brasserier möts i ett öppet samtal om en bransch i förändring och berättar om deras hållbarhetsarbete.
Medverkande: Henrik Nerell, Miljöchef McDonald’s; Fanny Sturén, Hållbarhetschef Svenska Brasserier; Vanessa Butani, Hållbarhetschef Scandic

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:45 CEST

Uppdrag: Attrahera och behåll talanger med ett effektivt hållbarhetsarbete

Engagemang för globala humanitära frågor blir allt viktigare för företagen för att attrahera talanger och stärka affären. Vad innebär det för de anställda och vilken roll spelar det för kunder? Hur resonerar företagen vad innebär engagemanget för hjälporganisationer?
Medverkande: Åsa Widell, generalsekreterare, Sverige för UNHCR; Lena Bjurner, HR & hållbarhetsdirektör, Scandic Hotels Group; Lena Herder, landschef, IKEA Sverige; Julian Firpo, grundare Humble Executive; Johan Karlsson, grundare och VD Better Shelter; Malou von Sivers, moderator

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

Vi måste börja prata allvar om prylsvinn!

Vi kallar oss hållbara företag men delar ut gratisprylar i överflöd - fast vi vet att det mesta hamnar i soporna. Vi gör miljömedvetna val men har garderober fulla av saker som inte används. Både företag och privatpersoner drunknar i prylar - det är dags att börja tackla vårt prylsvinn.

Medverkande: Alexandra Davidsson, Generalsekreterare, Medveten Konsumtion; Linnea Aguero, PR- och presschef, Blocket; Lisa Book Taube, Hållbarhetschef, Sellpy, Ola Degerfors, Grundare, Hygglo; Rustan Nilsson, Miljöpedagog, Sysav


Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

”Jag älskar koldioxid” – hur påverkar vetenskapsförnekelse vetenskap, politik och media?

KTH

Vetenskapsförnekelse är vanligare och värre än många tror - även i Sverige. Forskningen visar att inte minst förnekelse av klimatförändringar påverkar forskning, politik och media. Även miljögifter, överfiske och vacciner ifrågasätts ofta utan saklig grund. Seminariet belyser hur forskare, politiker och journalister påverkas av vetenskapsförnekelse, även på ett personligt plan. Vad betyder alternativa fakta och kunskapsresistens för samhällsdebatten? Vilken roll spelar media i sammanhanget? Hur kan politiken säkerställa vetenskapsbaserade beslut? Är det lättare för vetenskapsförnekande politiker att verka idag? Vad kan och bör universiteten göra, i utbildning och forskning? Hur ser strategier ut som motverkar vetenskapsförnekelse och som istället bidrar till ökad tillit i samhället?
Medverkande: Mikael Karlsson, docent miljövetenskap KTH; Göran Finnveden, vicerektor och professor KTH; Jenny Stiernstedt, journalist Dagens Industri; Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S); Emma Nohrén, ordförande Miljömålsberedningen (MP)
 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

Hur kan vi samverka för en omställning till cirkulär ekonomi gällande textilier?

Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen. Att minska nyproduktionen och ta bättre hand om de textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden. Kommuner, insamlingsorganisationer, avfallsbolag och myndigheter samspelar inom återanvändning och återvinning av textilier men möter olika utmaningar. Vilka politiska, tekniska och affärsmässiga verktyg behöver vi för att ställa om till en cirkulär ekonomi? Seminariet syftar till att skapa dialog och att närma oss ett svar på hur vi kan samverka på ett sätt som underlättar en omställning till en cirkulär ekonomi.
Medverkande: Kristina Yngwe, Ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet; Weine Wiqvist, senior rådgivare, Avfall Sverige; Hanna Ljungqvist, Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet; Malin Viola Wennberg, Kommunikationschef, Mistra Future Fashion; Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus; Frida Dunger Johnsson, Verksamhetsledare, Emmaus Stockholm (moderator) 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CEST

Greta-generationen - varför det och vad det kommer att betyda?

Det började med en skolstrejk och blev till en global proteströrelse. Ledande politiker i hela världen bjöd in huvudpersonen själv för att förstå vad det handlade om. Inbjudna gäster diskutera effekterna av ”Greta-generationens” engagemang och vad det kommer att betyda nu och i framtiden.

Medverkande: Alex Huber vd TUI; Elin Segerlind (V) riksdagsledamot; Kimberly Nicholas, associate professor of sustainability science, Lunds universitet; Lovisa Roos, ordförande Fältbiologerna; Karin Bäckstrand Professor in Environmental Social Science Department of Political Science Stockholm University; Moderator: Björn Anderberg, Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
20:00 - 22:00 CEST

Tarkett och Circular Sweden bjuder in till Cirkulärt mingel!

Välkommen till Tarkett och Circular Swedens gemensamma mingel i Almedalen för alla som är engagerade och jobbar för en cirkulär omställning!
Vi samlas tisdag kväll för trevlig samvaro och framåtriktade samtal. Vilka steg har tagits mot en cirkulär ekonomi under det gångna året och vilka är de stora utmaningarna framöver? Hur tror vi att utvecklingen de kommande åren ser ut – och vad måste vi göra för att uppnå ett cirkulärt och hållbart samhälle?
Låt oss tillsammans sätta fokus på viktiga frågor och diskutera dem med ledande företrädare från näringsliv, samhälle och politik!
Medverkande: Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna; Dag Duberg, Nordisk hållbarhetschef Tarkett, Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden; Moderator: Anna Ljungdell​
Varmt välkommen att göra en anmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
onsdag, juli 3, 2019
08:00 - 08:45 CEST

Medvetna företag tar globalt ansvar

Hur kan företag genom att klimatkompensera ta globalt ansvar, bidra till de globala målen och bekämpa fattigdom och klimatförändringar? Hur ser kedjan ut från företaget som klimatkompenserar till bonden som lagrar in växthusgaser?

På plats finns Prisca Mayende, bonde i Vi-skogens klimatkompensationsprojekt, i Kenya. Prisca kommer att förklara hur kolinlagring fungerar i praktiken och hur detta, genom hållbara jordbruksmetoder, ökar hennes skördar och den biologiska mångfalden samtidigt som markförstöring och den globala uppvärmningen bekämpas. På plats finns även Godel och Coop som kommer berätta om vad som är deras mervärde i denna kedja.
Medverkande: Prisca Mayende, bonde; Elizabeth Mwiyeria, landschef, Kenya, Vi-skogen; Jenny Nilsson, talesperson, Klimatkompensation, Vi-skogen; Maria Schultz, verksamhetschef, Vi-skogen; Pontus Winberg, vd, Godel; Christina Snöbohm, chef för Hållbarhet Globala frågor, Coop

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:45 CEST

Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?

Matfattigdom är en ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat i alla delar av livsmedelskedjan. Hur kan livsmedelsbranschen ta ett större ansvar för matsvinnet och samtidigt hjälpa utsatta människor? Skulle en nationell digital matbank vara en möjlig lösning?
Medverkande: Tove Larsson, projektledare, Sveriges Stadsmissioner; Magnus Karlsson, forskare, Ersta-Sköndal Högskola; Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet, Coop; Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationschef, Arvid Nordquist; Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager, Findus; Anna Elgh, vd, Moderator, Svenska Retursystem

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Borde inte staten vara ett föredöme för gröna inköp?

Det är bråttom att ställa om till en mer hållbar konsumtion. Vi måste förändra såväl den privata som den offentliga, som hanterar våra gemensamma skattemedel. Offentlig sektor omsätter idag 750 miljarder SEK/ år. 7 av 10 svenskar tycker det är viktigt att det ställs miljökrav vid upphandling (Swanbarometer 2019). Upphandling är ett effektivt verktyg får att nå målen i Agenda 2030. Regeringen har infört en Nationell Upphandlingsstrategi med bl a ett tydligt mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling. Strategin vänder sig till statliga bolag och myndigheter. Men alltför lite har hänt. Agenda 2030-delegationen föreslår en skärpning av myndigheternas ansvar. Hur kan statens egna verksamheter bli ett föredöme? Hur kan miljömärkning underlätta? Vilka myter måste krossas?  
Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister; Monica Lingegård, vd, Samhall; Vanessa Butani, Director of Sustainable Business, Scandic hotels; Peter Norstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus; Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten (prel); Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:45 CEST

Hållbara samarbeten: Roligare, snabbare och mer framgångsrikt

Hållbarhetsarbete handlar inte bara om att utveckla företagets verksamhet och stärka varumärket. Det är ett måste för att vi ska kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål. Miljömärkning Sverige har i 30 år stöttat företag i sitt miljöarbete. Nu har vi tillsammans med andra experter sammanfattat våra insikter i The Report 2019, om hållbar konsumtion och produktion. ”Streamlining sustainability” är en av fyra strategier för hållbara affärer. Gröna bolån: Finansbranschen samarbetar med bostadsbranschen och erbjuder lägre ränta för Svanenmärkta hus. Två branscher krokar arm och bidrar till att nå klimatmål.  ASAP, A Sustainability Acceleration Project: ett samarbete mellan näringsliv och studenter, som ger möjlighet att hitta rätt kompetens och utveckla företaget i hållbar riktning.  
Medverkande: Lena Hök, Senior Vice President Sustainability Skanska; Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig inom affärsutveckling i divisionen Företag & privatkunder, SEB; Åsa Petersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania; Victoria Hellsten, områdeschef, Sustainergies; Sara Bergman, kriterie- och hållbarhetschef, Miljömärkning Sverige/Svanen; Christian Quarles, marknads- och kommunikationschef, Miljömärkning Sverige Svanen

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?

Klimatet tål inte mer väntan. Vilka politiska initiativ behövs för att branschen ska våga agera nu och genomföra de förändringar som krävs för att radikalt minska godstransporternas klimatpåverkan? Hur ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle? Hur får vi åkare att förnya sin fordonspark och hur säkerställer vi tillgång och infrastruktur för förnybara drivmedel? Följ diskussionen mellan företrädare från branschen och utvalda politiker.
Arrangör är nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, vars medlemmar inom fordon, drivmedel och transportbransch har gått samman för att gemensamt nå det uppsatta målet om 70% reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.
Medverkande: Urban Wästlund - Senior advisor, Public Affairs & Sustainability, Scania; Peter Maksinen - vd, FordonsGas Sverige; Hanna Melander - Kvalitet & miljöchef, DB Schenker; Mårten Sjölin - Miljöchef, PostNord Group; Mattias Backmark - Chef affärsutveckling, Preem; Lars Mårtensson - Miljö- & innovationschef, Volvo Lastvagnar; Moderator: Alarik Sandrup - Näringspolitisk chef, Lantmännen

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

Utan biobränslen klarar Sverige inte klimatmålen

Sverige har några av världens mest ambitiösa klimatmål och transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030. Men går utvecklingen åt rätt håll? År 2018 ökade åter den svenska transportsektorns utsläpp. Flera aktörer pekar ut biobränslen som ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen i transportsektorn. För att utsläppen från transportsektorn ska minska behövs fler åtgärder för att öka utbud och efterfrågan av hållbara biobränslen. Vad kan politiker och branschen göra för att vända trenden?
- Vilka politiska åtgärder behövs för att bryta trenden med ökade -utsläpp inom transportsektorn? - Vad kan politiker och bransch göra gemensamt för att främja en ökad användning av biobränslen, framför allt höginblandade, för att nå utsläppsmålet till 2030? - Hur ser tillgången ut för biobränslen i framtiden?
Medverkande: Bo Dizcfalusy, moderator; 
Carl Nyberg, VD Neste; Karin Varverud, Delägare Energifabriken; Lars Annerberg, Branschutvecklare Sveriges Bussföretag; Mattias Goldmann, VD Fores; Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Moderaterna; Denis Begic, riksdagsledamot i trafikutskottet Socialdemokraterna

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

E-handelns roll i transportrevolutionen

E-handeln är här för att stanna. Konsumenten kan enkelt handla det som behövs, oavsett var i landet hon befinner sig. Med e-handelns snabba tillväxt kommer ökade förväntningar på smidiga och snabba leveranser. Detta i sin tur riskerar att medföra ett onödigt stort klimatavtryck från vår konsumtion. Sveriges klimatmål för transporter är en fossiloberoende fordonsflotta och 70 procent minskade utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Det kräver en transportrevolution, och här har e-handeln en viktig roll. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag?
Medverkande: Sofia Leffler Moberg, Hållbarhetschef, PostNord; Anna Lindén, Projektledare, 2030-sekretariatet; Arne Andersson, E-handelsexpert, PostNord

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 17:45 CEST

Rundabordssamtal med fokus på omställningen i transportsektorn

Rundabordssamtal i slutet sällskap med fokus på transportsektorns hållbarhetsfrågor. Några av de ämnen som diskuteras är sjöfart, drivmedel, bilen, flyget, delningsekonomin och tåget.

Gör din anmälan till rundaborden här >>  - Fullbokat! 

Visa detaljer Gömma detaljer
17:45 - 20:00 CEST

Transportmingel

Almedalens viktigaste kick-off med 2030-sekretariatet & Aktuell Hållbarhet! Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet tar vi tempen på 2030-målet.
Varmt välkommen att göra en anmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
torsdag, juli 4, 2019
08:00 - 08:45 CEST

Human Facts – ett samtal om världens flyktingsituation

Du kommer förmodligen höra något om flyktingar idag. De är många, de kostar pengar, det kommer ta si och så lång tid att integrera dem i samhället. Och mycket som inte fungerar är deras fel. Siffror staplas och argument viner genom luften. Vi har också siffror. Bakom varje siffra finns en person med en egen historia. Som just har avslutat en lång utbildning, har ett favoritlag i fotboll eller som älskar att sjunga vaggvisor för sina barn. Vi har många sådana siffror - som inte alls handlar om politik och kostnader. Utan om människor. Vi kallar det Human Facts. Och i grund och botten handlar det om humanism.
 Antalet människor som tvingats på flykt fortsätter att öka samtidigt som debatten hårdnar. Välkommen till ett samtal om hur det faktiskt ser ut och en diskussion som utgår från UNHCR:s rapport Global Trends.
Medverkande: Henrik Nordentoft, UNHCR Norra Europa; Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent Sveriges Radio; Anna Lindblad, chefsjurist Rådgivningsbyrån; Arash Gilan, författare och entreprenör; Alexandra Pascalidou, moderator

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 11:45 CEST

Här är näringslivets nya hållbarhetsutmaningar

En accelererande klimatförändring börjar göra avtryck i företagens årsbokslut. Nya hållbarhetsutmaningar och internationella överenskommelser, som exempelvis de globala målen, förändrar snabbt spelplanen för näringslivet och skapar nya affärsmöjligheter. Under tre timmar tar vi tempen på näringslivets hållbarhetsfrågor.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:20 CEST

Den stora omställningen – vinna eller försvinna?

Globala ekosystem och naturresurser är satta under enorm press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Vi har nått en punkt där trendkurvorna har börjat hacka och utvecklingen ter sig alltmer oviss. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik, där själva osäkerheten i de framtida prognoserna utgör utgångspunkten för att utforska olika tänkbara framtidsbilder och testa alternativa strategier.
Medverkande: Karl Hallding, Senior Research Fellow SEI och Co-director, Mistra Geopolitics Programme

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:30 CEST

Globala utmaningar som påverkar näringslivet

Medverkande: Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete


Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 10:00 CEST

De stora klivens taktik

Verksamheter och system ska förändras i grunden. Det räcker inte att skruva på energisystem, produktionsmodeller eller konsumtionsmönster så att de blir lite mer energieffektiva eller resurssnåla. Nu handlar det om att ta stora kliv. Digitalisering, exponentiella modeller och entreprenörer som tänker nytt. Här sätter vi de stora klivens taktik i fokus. 
Medverkande: Catarina Hägglund,chef kommunikation och hållbarhet,  Skellefteå Kraft; Karl Hallding, senior researchfellow SEI; Jakob Trollbäck, grundare The New Division; Jakob Hellman, utvecklingsledare, Vinnova; Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:30 CEST

Hur tjänar vi pengar på hållbara affärer?

Omställningen mot hållbarhet genererar enorma globala affärsmöjligheter- när den väl tar fart på allvar. Här finns stora möjligheter för svenska företag att exportera både know how och produkter. 
Var står vi idag och vad har regeringen för planer för att stötta företag att bli vassare och bättre, eller för att hjälpa bolag som hamnat i besvärliga situationer? Här får du veta vad som kokar i grytorna på regeringskansliet, bland annat om innehållet i regeringens nya exportstrategi. 
Medverkande: Niklas Johansson statssekreterare hos utrikeshandelsminister Ann Linde

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:45 CEST

Lägesbilden – Så ser det ut i svenska börsbolag

2018 genomförde Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet en rankning av svenska börsbolags Hållbarhetsarbete. Då koncentrerade vi oss på bolagen som tillhör GICS-industrigrupperna; kapitalvaror, konsumtionsvaror och -kläder, material och detaljhandel. Årets rankning inkluderar även finansbranschen. Vad kom fram i bolagsrankningen 2019? Vad ser vi för trender och vilka är de stora riskfrågorna?
Medverkande: Susanne Arvidsson, docent vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet  

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:25 CEST

Hållbarhetsfrågorna du inte får missa 2020

Dagens industri gör en storsatsning på hållbarhetsrapportering, Aktuell Hållbarhet har en ständigt ökande läsekrets. Att hållbarhet är i ropet är det säkert få som har missat, men vilka är hållbarhetsfrågorna du inte får missa 2020? Vi lyssnar in journalistiken och gör dessutom nedslag i ett par olika branscher. Mångfald, flyktingströmmar och omställningen i transportsektorn är tre ämnen i fokus.
Medverkande: Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum; Daniel Antonsson, Chief Diversity Manager, HP Sweden; Peter Fellman, Chefredaktör, Dagens industri; Åsa Widell, Generalsekreterare Sverige för UNHCR; Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet; Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:05 CEST

Kulturförändringar och värderingar – Därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Hur verksamheter presterar på hållbarhetsområdet är en viktig aspekt när dagens unga väljer arbetsgivare.Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare?  Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar?

Medverkande: Karin Nyberg, Young Professionals; Lisa Hartikainen, marknadschef, NOX; Sandra Runsten, Sustainergies; Jonathan Milläng, styrelsemedlem i Push Sverige; Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige; Moderator, Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet


Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

Lagkrav på klimatdeklarerade byggnader, så påverkar det hela värdekedjan i byggbranschen

Vi diskuterar syftet med Boverkets lagförslag och vad det innebär för byggbranschens aktörer. Vad kan upphandlare göra för att inkludera klimataspekterna vid upphandling? Hur man kan tex. åstadkomma klimatneutralitet i livscykel A1 till A5 för golvmaterial och golvinstallation? Klimatdeklarationer i byggbranschen är ett första steg för att synliggöra byggnaders klimatpåverkan för att sedan i ett senare skede kunna uppnå regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige 2045. Är detta en möjlig vision och hur kan vi öka takten på klimatomställningen?
Medverkande: Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan ABP; Jonas Rothén, Hållbarhetsansvarig, Forbo Flooring; Louise Röström, Sustainability Manager, Saint Gobain; Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden); Johan Gerklef, Hållbarhetschef, Skanska; Lars Redtzer, Chef Branschutveckling, Sveriges Byggindustrier; Peter Stenfelt, Utvecklingschef, OBOS; Anna Graaf, Hållbarhetschef, White Arkitekter.
Arrangörer: Golvkedjan AB, Forbo Flooring, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

Vilken påverkan har Fairtrade-certifierad klimatkompensation lokalt och globalt?

Ta del av erfarenheter från det första telekombolaget i världen som arbetar med en egen reduktionsplan för att få klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Vi berättar även om det biogasprojekt i Indien som genererar utsläppskrediterna. Hur kan Fairtrade ”göra skillnad” när det gäller klimatkompensation.
Medverkande: Hewan Temesghen, Generalsekreterare, Fairtrade Sweden; Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef & Kvalitetschef, Telenor Sverige; Johanna Grant, konsult ZeroMission; Karin Strömqvist Bååthe, Moderator & Generalsekreterare, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)
Arrangör: Telenor, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

Är det rätt att bygga i trä?

Byggindustrin har en viktig roll för att minska klimatpåverkan i samhällen och näringsliv. Allt fler kommuner tar fram träbyggnadsstrategier för att bygga med en mindre klimatpåverkan. Men hur vet man att det är rätt väg att gå och hur kan man mäta att dessa träbyggnader verkligen ger en mindre klimatpåverkan jämfört med andra material? Tillgången på skog är begränsad och olika branscher konkurrerar om den förnybara råvaran. Välkommen till debatt: Är trä rätt väg mot ett mer hållbart samhälle?
Medverkande: Martin Erlandsson, LCA Business Development Manager, Senior Researcher; IVL Svenska Miljöinstitutet; Peter Stenfelt, Utvecklingschef, OBOS; Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus; Erik Torvén, Arkitekt, White Arkitekter; Lena Sammeli Johansson, Hållbarhetschef, Sveaskog; Moderator: Andreas Olsson, Klimatrådet, Jönköpings Kommun
Arrangör: OBOS, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CEST

Medborgarengagemang för klimatneutrala städer - hur kan vi lätta på klimattrycket?

40 000 besöker Visby denna vecka, en turiststad med begränsad plats & resurser. Veckan har varit en experimentverkstad för hållbara städer då vi engagerat besökare att göra klimatsmartare val. Klimatlätt är ett projekt inom programmet Viable Cities där Uppsala kommun tillsammans med en rad aktörer skapar engagemang kring klimat och hållbarhet och bidrar till att fler gör hållbara val i sin vardag. I samarbete med Klimatlätt har Almedalsbesökare kunnat testa appen Svalna, fått grepp om sitt klimatavtryck och utforskat och kommit med idéer om vad som kan underlätta mer klimatsmarta vardagspraktiker. Vi följer upp med experter och besökare som agerat testpiloter för att se hur det gått och vi spanar också kring möjligheter för framtiden.
Medverkande: Sophie Nachemson Ekwall, Global Utmaning, Handelshögskolan Stockholm; Linnea Häggström, Kampanjledare, Uppsala kommun, Klimatlätt; Björn Sigurdsson, Klimatstrateg, Uppsala kommun; Åsa Minoz, Kommunikationsstrateg, Viable Cities; Olga Kordas, Programchef, Viable Cities; Stina Algotsson, Vd, BFUF; Marcus Bergh, Coompanion
Arrangörer: Coompanion, Viable Cities, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 17:45 CEST

Klimatpositiv, hur då? Kan man bli klimatpositiv? Det är dags att bli positiva om klimatets framtid

Vad händer om dagliga åtgärder, stora som små, skapade ett bättre klimat inte ett sämre? Vad krävs av de företag som vill bli klimatpositiva? Vilka analyser och åtgärder behövs? Vilken roll kan klimatkompensation spela? I juni 2018 så lanserade ZeroMission konceptet klimatpositiv tillsammans med Max Burgers. Här fördjupar vi oss i begreppet klimatpositiv och följer upp vad som har hänt ett år efter introduktionen. Om vi ska nå det globala klimatmålet på 1,5 grader står det klart att tiden är för knapp för att endast reducera utsläpp. Vi måste även ta upp de utsläpp vi redan har släppt ut. Vilka klimatstrategier tar oss dit? Vad krävs det av företag som vill bli klimatpositiva? Vilka analyser och åtgärder behövs? Vilken roll kan klimatkompensation spela?
Medverkande: Ann Freudenthal, Head of Sustainability and Health Communication, Arla Foods; Peter Wrenfelt, grundare och delägare, U&We; Johanna Grant, Klimatstrateg, ZeroMission; Kaj Török, CRO & CSO, Max Burgers; Ola Hansén, Senior adviser Energy and Climate, WWF Sweden; Pernilla Halldin, Public Affairs and Engagement, Sustainability, H&M group; Louise König, Senior Advisor Sustainability, König & Co
Arrangörer: U&We, ZeroMission, Max Burgers, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
19:30 - 23:00 CEST

Stora Hållbarhetskvällen

Välkommen till stora hållbarhetskvällen. Vi summerar veckan tillsammans med inbjudna gäster. Vilka är de viktigaste miljö- och hållbarhetstrenderna idag? Vad tror Sveriges initierade hållbarhetsexperter och politiker om framtiden? Men viktigast av allt, kom för att nätverka, mingla och träffa hundratals deltagare som alla jobbar för en hållbar utveckling. Klädsel: Blommigt i någon form
Varmt välkommen att göra en anmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:45 CEST

Kommunernas roll som motor för en hållbar utveckling

Klimat, konsumtion, plast, cirkulär ekonomi. Kommunerna står inför stora utmaningar och ska samtidigt förverkliga både Parisavtalet och Agenda 2030. Vi bjuder in centrala aktörer till en diskussion om hur resan ska gå till. Hur ser vi exempelvis  till att den nationella klimatpolitiken sipprar ned i den lokala agendan? Vad har den politiska färgen för betydelse för hur man driver hållbarhetsfrågor i en kommun?
Medverkande: Carola Gunnarsson, vice ordförande för SKL; Åsa Romson, forskare och projektutvecklare inom miljöjuridik och hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet; Gunvor G Ericson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin; Inga-Kerstin Eriksson, kommunalråd (C) Lunds kommun; Catrin Offerman, projektledare för Kommunrankningen, Aktuell Hållbarhet; Moderator: Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Nyvalt EU-parlament – så ser hållbarhetsagendan ut fram till 2024

Vi lever i en tid där förutsättningarna för att ställa om mot hållbarhet aldrig har varit bättre. Det finns teknik, det finns opinion. Samtidigt är utmaningarna enorma. Vad kan vi förvänta oss av Europas politiker under den kommande mandatperioden.
Medverkande: Anders Wijkman, samhällsdebattör och tidigare EU-parlamentariker; Ludwig Bengtsson Sonneson, centrum för miljö- och klimatforskning Lunds universitet och Sveriges ungdomsdelegat till COP25; Annika Korzinek, Head of Political Reporting, European Commission Representation in Sweden; Moderator: Daniel Boman, redaktör Aktuell Hållbarhet 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:45 CEST

För framtidens talanger - en bättre skolmiljö med belysning som gynnar elevers prestationsförmåga

Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Belysningen har en positiv inverkan. Genom att föra in dagsljusets dynamik i klassrummet blir eleverna mer stimulerade och engagerade. Vad säger forskningen? Ettåriga studier har genomförts med ScoolVision vid Universitetet Hamburg-Eppendorf i Tyskland. Jämfört med barn som vistats i klassrum med normal belysning så visar studierna med SchoolVision att barnen förbättrar sin koncentration och uppmärksamhet. Dessutom ökade läshastigheten och eleverna gjorde färre misstag.
Medverkande: Pelle Thörnberg, moderator; Kristina Rosqvist, regionchef, Hemsö; Robert Fredriksson, Key Account Manager, Signify; August Asp, lärare, Raoul Wallenbergskolan; Per Egon Johansson, vd, Raoul Wallenbergskolan; Leo Gerdén, ordförande, Sveriges Elevråd

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

Affärsmodellerna som tar cirkulär ekonomi från teori till praktik.

Kinnarps vann sin första upphandling på en cirkulär affärsmodell i december. Billerud Korsnäs arbetar för fullt med innovation och produktutveckling för helt återvinningsbara materialflöden. På detta pass diskuterar vi innovationer, affärsutveckling och verktyg som gör att cirkulär ekonomi kan bli en affärsmodell att räkna med.
Medverkande: Johanna Ljunggren, hållbarhetschef Kinnarps; Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef, Billerud Korsnäs;  Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy Svenskt Näringsliv; Evalena Blomqvist, programchef Re:Source; Helena Norin, Enviroplanning samt Re:source hållbar upphandling av plast; Moderator. Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

Digitalisering skapar hållbarhet ... men hur skapar vi hållbar digitalisering?

När elektronikskrot är den snabbast växande avfallskategorin i världen och digitaliseringen är beroende av sällsynta, konfliktfyllda mineraler pekar Nordens IT-köpare ut cirkulär ekonomi som framtiden för branschen, men hur når vi dit? Hur kan upphandling och hantering av IT säkra ett bättre resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan?
Medverkande: Camilla Cederquist, projektledare Atea Sustainability Focus; Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus; Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska verken och medlem i Delegationen för cirkulär ekonomi 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

Återanvändning av tekniska material 2.0

Många branscher står inför liknande utmaningar där regelverk sätter käppar i hjulen för kostnadseffektiva och långsiktiga hållbarhetslösningar. Det beror på att helhetssyn och systemperspektiv saknas.
Vi väntar inte på myndigheter och politiker som inte hänger med. Idag använder vi resurser som om vi hade 4,2 jordklot och är på väg mot både resurskollaps och artutrotning. Med systemperspektiv och helhetssyn i ryggen diskuterar vi hur regelverket kan knuffas i rätt riktning, så att centrala miljöfrågor prioriteras för att uppnå minskad resursförbrukning. Ett panelsamtal med syfte att öka kunskapen om resurseffektiva och riskfria kretslopp och hur vi kan uppnå dem. Under seminariet diskuteras en modell för återvinning av material som kan appliceras på en rad olika branscher.
Medverkande: Jenny Svärd, ansvarig Miljöpolicy, Svenskt Näringsliv; Elin Hermansson, projektledare, Hållbar Kemi 2030; Carl Zite, återvinningsexpert, fd vd Loop Rocks; Fredrik Ardefors, vd, Svensk Däckåtervinning

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CEST

Open Space Cirkulär ekonomi

Under eftermiddagen den 1 juli fokuserar vi på omställningen till en cirkulär ekonomi i Aktuell Hållbarhet arena. Bland annat arrangerar vi ett ”open mick” kl 16:00- 16:45. Under denna session delar vi erfarenheter och kunskap. Vad krävs för att en omställning mot cirkulär ekonomi ska ta fart? Vilka intressanta initiativ pågår här och nu? Vad behöver vi prata mer om?

Kom och berätta vad ni har på gång. Förbered en tre minuters presentation och boka in dig i sessionen redan nu genom att mejla två meningar om vad du vill prata om till: catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se.

Det går också att anmäla intresse på plats. Först till kvarn gäller.

Moderatorer: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet; Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

 


Visa detaljer Gömma detaljer
18:20 - 20:00 CEST

Kommunledarmingel

Ett exklusivt mingel främst för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner och byter erfarenheter. 
Varmt välkommen att göra en intresseanmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:45 CEST

Staden eller landsbygden – hur lever vi i Sverige i framtiden?

Hur kan samhället se ut om 30 år, om vi lyckats hantera klimatutmaningen på ett ansvarsfullt sätt? Fortsätter urbaniseringen eller innebär digitaliseringen att vi kommer att se en återetablering av landsbygden? Med avstamp i Swecos framtidsspaning ”Sverige om 30 år” diskuterar vi hur vår sysselsättning förändras i framtiden och hur vår vardag präglas av bl.a. hållbarhet, AI och globalisering. Vem vinner duellen, storstaden eller landsbygden?
Medverkande: Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva; Siri Lindblom, 17-årig elev;Po Tidholm, journalist och föreläsare; Anna Waldman Haapaniemi, stadsbyggnadschef Haninge kommun

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande - redan 2030

Som första stad i Sverige har den samlade byggkedjan i Malmö tagit fram Sveriges första lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Lyssna på hur arbetet gick från idé till strategi, och få verktygen och modellen för hur bygg- och anläggningssektorn kan nå Agenda 2030 snabbare.
20 procent av Sveriges totala klimatbelastning kommer från bygg- och anläggningssektorn och andelen ökar. För att med kraft ta ansvar och accelerera klimatarbetet har den samlade byggkedjan i Malmö under ett halvår tagit fram Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande. Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30) är ett banbrytande initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet med över 60 anslutna aktörer och stöttas av Sveriges Byggindustrier, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för Hållbart Byggande och Malmö stad. Läs mer om färdplanen och hur Malmö visar vägen för en mer hållbar samhällsbyggnad på www.lfm30.se
Medverkande: Carl Wangel, Samhällsbyggnad, Sveriges Träbyggnadskansli; Andreas Holmgren, Hållbarhetschef, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB; Josephine Nellerup, Stadsbyggnadsstrateg, Malmö Stad; Staffan Fredlund, Miljöchef, Wihlborg Fastigheter AB; Rikard Sjöqvist, Energi-, Miljö- och Teknikchef Midroc Properties AB; Jenny Holmqvist, Miljöstrateg MKB Fastigheter AB; Per Thiberg, Chef Affärsutveckling Vasakronan; Maja Johansson, Klimat- och miljöstrateg P-Malmö; Fredrikk Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank; Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:45 CEST

Hållbarhet i en bransch som ställer om

Svenskarna äter ute mer och mer. Samtidigt blir hållbarhetsfrågan allt viktigare när det kommer till konsumtion av mat och livsmedel och kraven på att leverera en måltid som är både välsmakande och god för planeten ökar. Hur arbetar några av Sveriges främsta restaurang- och hotellaktörer inom hållbarhet? Vilka utmaningar står man inför idag? Vad krävs för att accelerera en positiv förändring och vad kan branschen göra för att bidra mer?
McDonald’s, Scandic och Svenska Brasserier möts i ett öppet samtal om en bransch i förändring och berättar om deras hållbarhetsarbete.
Medverkande: Henrik Nerell, Miljöchef McDonald’s; Fanny Sturén, Hållbarhetschef Svenska Brasserier; Vanessa Butani, Hållbarhetschef Scandic

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 12:45 CEST

Uppdrag: Attrahera och behåll talanger med ett effektivt hållbarhetsarbete

Engagemang för globala humanitära frågor blir allt viktigare för företagen för att attrahera talanger och stärka affären. Vad innebär det för de anställda och vilken roll spelar det för kunder? Hur resonerar företagen vad innebär engagemanget för hjälporganisationer?
Medverkande: Åsa Widell, generalsekreterare, Sverige för UNHCR; Lena Bjurner, HR & hållbarhetsdirektör, Scandic Hotels Group; Lena Herder, landschef, IKEA Sverige; Julian Firpo, grundare Humble Executive; Johan Karlsson, grundare och VD Better Shelter; Malou von Sivers, moderator

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

Vi måste börja prata allvar om prylsvinn!

Vi kallar oss hållbara företag men delar ut gratisprylar i överflöd - fast vi vet att det mesta hamnar i soporna. Vi gör miljömedvetna val men har garderober fulla av saker som inte används. Både företag och privatpersoner drunknar i prylar - det är dags att börja tackla vårt prylsvinn.

Medverkande: Alexandra Davidsson, Generalsekreterare, Medveten Konsumtion; Linnea Aguero, PR- och presschef, Blocket; Lisa Book Taube, Hållbarhetschef, Sellpy, Ola Degerfors, Grundare, Hygglo; Rustan Nilsson, Miljöpedagog, Sysav


Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

”Jag älskar koldioxid” – hur påverkar vetenskapsförnekelse vetenskap, politik och media?

KTH

Vetenskapsförnekelse är vanligare och värre än många tror - även i Sverige. Forskningen visar att inte minst förnekelse av klimatförändringar påverkar forskning, politik och media. Även miljögifter, överfiske och vacciner ifrågasätts ofta utan saklig grund. Seminariet belyser hur forskare, politiker och journalister påverkas av vetenskapsförnekelse, även på ett personligt plan. Vad betyder alternativa fakta och kunskapsresistens för samhällsdebatten? Vilken roll spelar media i sammanhanget? Hur kan politiken säkerställa vetenskapsbaserade beslut? Är det lättare för vetenskapsförnekande politiker att verka idag? Vad kan och bör universiteten göra, i utbildning och forskning? Hur ser strategier ut som motverkar vetenskapsförnekelse och som istället bidrar till ökad tillit i samhället?
Medverkande: Mikael Karlsson, docent miljövetenskap KTH; Göran Finnveden, vicerektor och professor KTH; Jenny Stiernstedt, journalist Dagens Industri; Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S); Emma Nohrén, ordförande Miljömålsberedningen (MP)
 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

Hur kan vi samverka för en omställning till cirkulär ekonomi gällande textilier?

Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen. Att minska nyproduktionen och ta bättre hand om de textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden. Kommuner, insamlingsorganisationer, avfallsbolag och myndigheter samspelar inom återanvändning och återvinning av textilier men möter olika utmaningar. Vilka politiska, tekniska och affärsmässiga verktyg behöver vi för att ställa om till en cirkulär ekonomi? Seminariet syftar till att skapa dialog och att närma oss ett svar på hur vi kan samverka på ett sätt som underlättar en omställning till en cirkulär ekonomi.
Medverkande: Kristina Yngwe, Ordförande miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet; Weine Wiqvist, senior rådgivare, Avfall Sverige; Hanna Ljungqvist, Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet; Malin Viola Wennberg, Kommunikationschef, Mistra Future Fashion; Marilouise Berg, Hållbarhetsstrateg, SKL Kommentus; Frida Dunger Johnsson, Verksamhetsledare, Emmaus Stockholm (moderator) 

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CEST

Greta-generationen - varför det och vad det kommer att betyda?

Det började med en skolstrejk och blev till en global proteströrelse. Ledande politiker i hela världen bjöd in huvudpersonen själv för att förstå vad det handlade om. Inbjudna gäster diskutera effekterna av ”Greta-generationens” engagemang och vad det kommer att betyda nu och i framtiden.

Medverkande: Alex Huber vd TUI; Elin Segerlind (V) riksdagsledamot; Kimberly Nicholas, associate professor of sustainability science, Lunds universitet; Lovisa Roos, ordförande Fältbiologerna; Karin Bäckstrand Professor in Environmental Social Science Department of Political Science Stockholm University; Moderator: Björn Anderberg, Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
20:00 - 22:00 CEST

Tarkett och Circular Sweden bjuder in till Cirkulärt mingel!

Välkommen till Tarkett och Circular Swedens gemensamma mingel i Almedalen för alla som är engagerade och jobbar för en cirkulär omställning!
Vi samlas tisdag kväll för trevlig samvaro och framåtriktade samtal. Vilka steg har tagits mot en cirkulär ekonomi under det gångna året och vilka är de stora utmaningarna framöver? Hur tror vi att utvecklingen de kommande åren ser ut – och vad måste vi göra för att uppnå ett cirkulärt och hållbart samhälle?
Låt oss tillsammans sätta fokus på viktiga frågor och diskutera dem med ledande företrädare från näringsliv, samhälle och politik!
Medverkande: Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna; Dag Duberg, Nordisk hållbarhetschef Tarkett, Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden; Moderator: Anna Ljungdell​
Varmt välkommen att göra en anmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:45 CEST

Medvetna företag tar globalt ansvar

Hur kan företag genom att klimatkompensera ta globalt ansvar, bidra till de globala målen och bekämpa fattigdom och klimatförändringar? Hur ser kedjan ut från företaget som klimatkompenserar till bonden som lagrar in växthusgaser?

På plats finns Prisca Mayende, bonde i Vi-skogens klimatkompensationsprojekt, i Kenya. Prisca kommer att förklara hur kolinlagring fungerar i praktiken och hur detta, genom hållbara jordbruksmetoder, ökar hennes skördar och den biologiska mångfalden samtidigt som markförstöring och den globala uppvärmningen bekämpas. På plats finns även Godel och Coop som kommer berätta om vad som är deras mervärde i denna kedja.
Medverkande: Prisca Mayende, bonde; Elizabeth Mwiyeria, landschef, Kenya, Vi-skogen; Jenny Nilsson, talesperson, Klimatkompensation, Vi-skogen; Maria Schultz, verksamhetschef, Vi-skogen; Pontus Winberg, vd, Godel; Christina Snöbohm, chef för Hållbarhet Globala frågor, Coop

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:45 CEST

Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?

Matfattigdom är en ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat i alla delar av livsmedelskedjan. Hur kan livsmedelsbranschen ta ett större ansvar för matsvinnet och samtidigt hjälpa utsatta människor? Skulle en nationell digital matbank vara en möjlig lösning?
Medverkande: Tove Larsson, projektledare, Sveriges Stadsmissioner; Magnus Karlsson, forskare, Ersta-Sköndal Högskola; Charlotta Szczepanowski, chef hållbarhet, Coop; Erica Bertilsson, hållbarhets- och kommunikationschef, Arvid Nordquist; Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager, Findus; Anna Elgh, vd, Moderator, Svenska Retursystem

Visa detaljer Gömma detaljer
10:00 - 10:45 CEST

Borde inte staten vara ett föredöme för gröna inköp?

Det är bråttom att ställa om till en mer hållbar konsumtion. Vi måste förändra såväl den privata som den offentliga, som hanterar våra gemensamma skattemedel. Offentlig sektor omsätter idag 750 miljarder SEK/ år. 7 av 10 svenskar tycker det är viktigt att det ställs miljökrav vid upphandling (Swanbarometer 2019). Upphandling är ett effektivt verktyg får att nå målen i Agenda 2030. Regeringen har infört en Nationell Upphandlingsstrategi med bl a ett tydligt mål om miljömässigt ansvarsfull upphandling. Strategin vänder sig till statliga bolag och myndigheter. Men alltför lite har hänt. Agenda 2030-delegationen föreslår en skärpning av myndigheternas ansvar. Hur kan statens egna verksamheter bli ett föredöme? Hur kan miljömärkning underlätta? Vilka myter måste krossas?  
Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister; Monica Lingegård, vd, Samhall; Vanessa Butani, Director of Sustainable Business, Scandic hotels; Peter Norstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus; Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten (prel); Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige

Visa detaljer Gömma detaljer
11:00 - 11:45 CEST

Hållbara samarbeten: Roligare, snabbare och mer framgångsrikt

Hållbarhetsarbete handlar inte bara om att utveckla företagets verksamhet och stärka varumärket. Det är ett måste för att vi ska kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål. Miljömärkning Sverige har i 30 år stöttat företag i sitt miljöarbete. Nu har vi tillsammans med andra experter sammanfattat våra insikter i The Report 2019, om hållbar konsumtion och produktion. ”Streamlining sustainability” är en av fyra strategier för hållbara affärer. Gröna bolån: Finansbranschen samarbetar med bostadsbranschen och erbjuder lägre ränta för Svanenmärkta hus. Två branscher krokar arm och bidrar till att nå klimatmål.  ASAP, A Sustainability Acceleration Project: ett samarbete mellan näringsliv och studenter, som ger möjlighet att hitta rätt kompetens och utveckla företaget i hållbar riktning.  
Medverkande: Lena Hök, Senior Vice President Sustainability Skanska; Gabriel Lundström, hållbarhetsansvarig inom affärsutveckling i divisionen Företag & privatkunder, SEB; Åsa Petersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania; Victoria Hellsten, områdeschef, Sustainergies; Sara Bergman, kriterie- och hållbarhetschef, Miljömärkning Sverige/Svanen; Christian Quarles, marknads- och kommunikationschef, Miljömärkning Sverige Svanen

Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?

Klimatet tål inte mer väntan. Vilka politiska initiativ behövs för att branschen ska våga agera nu och genomföra de förändringar som krävs för att radikalt minska godstransporternas klimatpåverkan? Hur ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle? Hur får vi åkare att förnya sin fordonspark och hur säkerställer vi tillgång och infrastruktur för förnybara drivmedel? Följ diskussionen mellan företrädare från branschen och utvalda politiker.
Arrangör är nätverket KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, vars medlemmar inom fordon, drivmedel och transportbransch har gått samman för att gemensamt nå det uppsatta målet om 70% reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.
Medverkande: Urban Wästlund - Senior advisor, Public Affairs & Sustainability, Scania; Peter Maksinen - vd, FordonsGas Sverige; Hanna Melander - Kvalitet & miljöchef, DB Schenker; Mårten Sjölin - Miljöchef, PostNord Group; Mattias Backmark - Chef affärsutveckling, Preem; Lars Mårtensson - Miljö- & innovationschef, Volvo Lastvagnar; Moderator: Alarik Sandrup - Näringspolitisk chef, Lantmännen

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

Utan biobränslen klarar Sverige inte klimatmålen

Sverige har några av världens mest ambitiösa klimatmål och transportsektorn ska minska sina utsläpp med 70 procent till 2030. Men går utvecklingen åt rätt håll? År 2018 ökade åter den svenska transportsektorns utsläpp. Flera aktörer pekar ut biobränslen som ett av de viktigaste verktygen för att minska utsläppen i transportsektorn. För att utsläppen från transportsektorn ska minska behövs fler åtgärder för att öka utbud och efterfrågan av hållbara biobränslen. Vad kan politiker och branschen göra för att vända trenden?
- Vilka politiska åtgärder behövs för att bryta trenden med ökade -utsläpp inom transportsektorn? - Vad kan politiker och bransch göra gemensamt för att främja en ökad användning av biobränslen, framför allt höginblandade, för att nå utsläppsmålet till 2030? - Hur ser tillgången ut för biobränslen i framtiden?
Medverkande: Bo Dizcfalusy, moderator; 
Carl Nyberg, VD Neste; Karin Varverud, Delägare Energifabriken; Lars Annerberg, Branschutvecklare Sveriges Bussföretag; Mattias Goldmann, VD Fores; Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Moderaterna; Denis Begic, riksdagsledamot i trafikutskottet Socialdemokraterna

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

E-handelns roll i transportrevolutionen

E-handeln är här för att stanna. Konsumenten kan enkelt handla det som behövs, oavsett var i landet hon befinner sig. Med e-handelns snabba tillväxt kommer ökade förväntningar på smidiga och snabba leveranser. Detta i sin tur riskerar att medföra ett onödigt stort klimatavtryck från vår konsumtion. Sveriges klimatmål för transporter är en fossiloberoende fordonsflotta och 70 procent minskade utsläpp till 2030 jämfört med 2010. Det kräver en transportrevolution, och här har e-handeln en viktig roll. Hur gör vi för att frigöra e-handelns inneboende klimatnytta, redan idag?
Medverkande: Sofia Leffler Moberg, Hållbarhetschef, PostNord; Anna Lindén, Projektledare, 2030-sekretariatet; Arne Andersson, E-handelsexpert, PostNord

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 17:45 CEST

Rundabordssamtal med fokus på omställningen i transportsektorn

Rundabordssamtal i slutet sällskap med fokus på transportsektorns hållbarhetsfrågor. Några av de ämnen som diskuteras är sjöfart, drivmedel, bilen, flyget, delningsekonomin och tåget.

Gör din anmälan till rundaborden här >>  - Fullbokat! 

Visa detaljer Gömma detaljer
17:45 - 20:00 CEST

Transportmingel

Almedalens viktigaste kick-off med 2030-sekretariatet & Aktuell Hållbarhet! Tillsammans med Sveriges främsta aktörer inom bilen, bränslet och beteendet tar vi tempen på 2030-målet.
Varmt välkommen att göra en anmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 08:45 CEST

Human Facts – ett samtal om världens flyktingsituation

Du kommer förmodligen höra något om flyktingar idag. De är många, de kostar pengar, det kommer ta si och så lång tid att integrera dem i samhället. Och mycket som inte fungerar är deras fel. Siffror staplas och argument viner genom luften. Vi har också siffror. Bakom varje siffra finns en person med en egen historia. Som just har avslutat en lång utbildning, har ett favoritlag i fotboll eller som älskar att sjunga vaggvisor för sina barn. Vi har många sådana siffror - som inte alls handlar om politik och kostnader. Utan om människor. Vi kallar det Human Facts. Och i grund och botten handlar det om humanism.
 Antalet människor som tvingats på flykt fortsätter att öka samtidigt som debatten hårdnar. Välkommen till ett samtal om hur det faktiskt ser ut och en diskussion som utgår från UNHCR:s rapport Global Trends.
Medverkande: Henrik Nordentoft, UNHCR Norra Europa; Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent Sveriges Radio; Anna Lindblad, chefsjurist Rådgivningsbyrån; Arash Gilan, författare och entreprenör; Alexandra Pascalidou, moderator

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 11:45 CEST

Här är näringslivets nya hållbarhetsutmaningar

En accelererande klimatförändring börjar göra avtryck i företagens årsbokslut. Nya hållbarhetsutmaningar och internationella överenskommelser, som exempelvis de globala målen, förändrar snabbt spelplanen för näringslivet och skapar nya affärsmöjligheter. Under tre timmar tar vi tempen på näringslivets hållbarhetsfrågor.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:05 - 09:20 CEST

Den stora omställningen – vinna eller försvinna?

Globala ekosystem och naturresurser är satta under enorm press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Vi har nått en punkt där trendkurvorna har börjat hacka och utvecklingen ter sig alltmer oviss. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik, där själva osäkerheten i de framtida prognoserna utgör utgångspunkten för att utforska olika tänkbara framtidsbilder och testa alternativa strategier.
Medverkande: Karl Hallding, Senior Research Fellow SEI och Co-director, Mistra Geopolitics Programme

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:30 CEST

Globala utmaningar som påverkar näringslivet

Medverkande: Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete


Visa detaljer Gömma detaljer
09:30 - 10:00 CEST

De stora klivens taktik

Verksamheter och system ska förändras i grunden. Det räcker inte att skruva på energisystem, produktionsmodeller eller konsumtionsmönster så att de blir lite mer energieffektiva eller resurssnåla. Nu handlar det om att ta stora kliv. Digitalisering, exponentiella modeller och entreprenörer som tänker nytt. Här sätter vi de stora klivens taktik i fokus. 
Medverkande: Catarina Hägglund,chef kommunikation och hållbarhet,  Skellefteå Kraft; Karl Hallding, senior researchfellow SEI; Jakob Trollbäck, grundare The New Division; Jakob Hellman, utvecklingsledare, Vinnova; Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet
 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:30 CEST

Hur tjänar vi pengar på hållbara affärer?

Omställningen mot hållbarhet genererar enorma globala affärsmöjligheter- när den väl tar fart på allvar. Här finns stora möjligheter för svenska företag att exportera både know how och produkter. 
Var står vi idag och vad har regeringen för planer för att stötta företag att bli vassare och bättre, eller för att hjälpa bolag som hamnat i besvärliga situationer? Här får du veta vad som kokar i grytorna på regeringskansliet, bland annat om innehållet i regeringens nya exportstrategi. 
Medverkande: Niklas Johansson statssekreterare hos utrikeshandelsminister Ann Linde

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 10:45 CEST

Lägesbilden – Så ser det ut i svenska börsbolag

2018 genomförde Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och Lunds universitet en rankning av svenska börsbolags Hållbarhetsarbete. Då koncentrerade vi oss på bolagen som tillhör GICS-industrigrupperna; kapitalvaror, konsumtionsvaror och -kläder, material och detaljhandel. Årets rankning inkluderar även finansbranschen. Vad kom fram i bolagsrankningen 2019? Vad ser vi för trender och vilka är de stora riskfrågorna?
Medverkande: Susanne Arvidsson, docent vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet  

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:25 CEST

Hållbarhetsfrågorna du inte får missa 2020

Dagens industri gör en storsatsning på hållbarhetsrapportering, Aktuell Hållbarhet har en ständigt ökande läsekrets. Att hållbarhet är i ropet är det säkert få som har missat, men vilka är hållbarhetsfrågorna du inte får missa 2020? Vi lyssnar in journalistiken och gör dessutom nedslag i ett par olika branscher. Mångfald, flyktingströmmar och omställningen i transportsektorn är tre ämnen i fokus.
Medverkande: Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum; Daniel Antonsson, Chief Diversity Manager, HP Sweden; Peter Fellman, Chefredaktör, Dagens industri; Åsa Widell, Generalsekreterare Sverige för UNHCR; Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet; Moderator: Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:05 CEST

Kulturförändringar och värderingar – Därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Hur verksamheter presterar på hållbarhetsområdet är en viktig aspekt när dagens unga väljer arbetsgivare.Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare?  Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar?

Medverkande: Karin Nyberg, Young Professionals; Lisa Hartikainen, marknadschef, NOX; Sandra Runsten, Sustainergies; Jonathan Milläng, styrelsemedlem i Push Sverige; Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige; Moderator, Catrin Offerman, Aktuell Hållbarhet


Visa detaljer Gömma detaljer
13:00 - 13:45 CEST

Lagkrav på klimatdeklarerade byggnader, så påverkar det hela värdekedjan i byggbranschen

Vi diskuterar syftet med Boverkets lagförslag och vad det innebär för byggbranschens aktörer. Vad kan upphandlare göra för att inkludera klimataspekterna vid upphandling? Hur man kan tex. åstadkomma klimatneutralitet i livscykel A1 till A5 för golvmaterial och golvinstallation? Klimatdeklarationer i byggbranschen är ett första steg för att synliggöra byggnaders klimatpåverkan för att sedan i ett senare skede kunna uppnå regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige 2045. Är detta en möjlig vision och hur kan vi öka takten på klimatomställningen?
Medverkande: Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan ABP; Jonas Rothén, Hållbarhetsansvarig, Forbo Flooring; Louise Röström, Sustainability Manager, Saint Gobain; Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network (SVN Sweden); Johan Gerklef, Hållbarhetschef, Skanska; Lars Redtzer, Chef Branschutveckling, Sveriges Byggindustrier; Peter Stenfelt, Utvecklingschef, OBOS; Anna Graaf, Hållbarhetschef, White Arkitekter.
Arrangörer: Golvkedjan AB, Forbo Flooring, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:45 CEST

Vilken påverkan har Fairtrade-certifierad klimatkompensation lokalt och globalt?

Ta del av erfarenheter från det första telekombolaget i världen som arbetar med en egen reduktionsplan för att få klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard. Vi berättar även om det biogasprojekt i Indien som genererar utsläppskrediterna. Hur kan Fairtrade ”göra skillnad” när det gäller klimatkompensation.
Medverkande: Hewan Temesghen, Generalsekreterare, Fairtrade Sweden; Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef & Kvalitetschef, Telenor Sverige; Johanna Grant, konsult ZeroMission; Karin Strömqvist Bååthe, Moderator & Generalsekreterare, Social Venture Network Sweden (SVN Sweden)
Arrangör: Telenor, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:45 CEST

Är det rätt att bygga i trä?

Byggindustrin har en viktig roll för att minska klimatpåverkan i samhällen och näringsliv. Allt fler kommuner tar fram träbyggnadsstrategier för att bygga med en mindre klimatpåverkan. Men hur vet man att det är rätt väg att gå och hur kan man mäta att dessa träbyggnader verkligen ger en mindre klimatpåverkan jämfört med andra material? Tillgången på skog är begränsad och olika branscher konkurrerar om den förnybara råvaran. Välkommen till debatt: Är trä rätt väg mot ett mer hållbart samhälle?
Medverkande: Martin Erlandsson, LCA Business Development Manager, Senior Researcher; IVL Svenska Miljöinstitutet; Peter Stenfelt, Utvecklingschef, OBOS; Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, SKL Kommentus; Erik Torvén, Arkitekt, White Arkitekter; Lena Sammeli Johansson, Hållbarhetschef, Sveaskog; Moderator: Andreas Olsson, Klimatrådet, Jönköpings Kommun
Arrangör: OBOS, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:45 CEST

Medborgarengagemang för klimatneutrala städer - hur kan vi lätta på klimattrycket?

40 000 besöker Visby denna vecka, en turiststad med begränsad plats & resurser. Veckan har varit en experimentverkstad för hållbara städer då vi engagerat besökare att göra klimatsmartare val. Klimatlätt är ett projekt inom programmet Viable Cities där Uppsala kommun tillsammans med en rad aktörer skapar engagemang kring klimat och hållbarhet och bidrar till att fler gör hållbara val i sin vardag. I samarbete med Klimatlätt har Almedalsbesökare kunnat testa appen Svalna, fått grepp om sitt klimatavtryck och utforskat och kommit med idéer om vad som kan underlätta mer klimatsmarta vardagspraktiker. Vi följer upp med experter och besökare som agerat testpiloter för att se hur det gått och vi spanar också kring möjligheter för framtiden.
Medverkande: Sophie Nachemson Ekwall, Global Utmaning, Handelshögskolan Stockholm; Linnea Häggström, Kampanjledare, Uppsala kommun, Klimatlätt; Björn Sigurdsson, Klimatstrateg, Uppsala kommun; Åsa Minoz, Kommunikationsstrateg, Viable Cities; Olga Kordas, Programchef, Viable Cities; Stina Algotsson, Vd, BFUF; Marcus Bergh, Coompanion
Arrangörer: Coompanion, Viable Cities, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 17:45 CEST

Klimatpositiv, hur då? Kan man bli klimatpositiv? Det är dags att bli positiva om klimatets framtid

Vad händer om dagliga åtgärder, stora som små, skapade ett bättre klimat inte ett sämre? Vad krävs av de företag som vill bli klimatpositiva? Vilka analyser och åtgärder behövs? Vilken roll kan klimatkompensation spela? I juni 2018 så lanserade ZeroMission konceptet klimatpositiv tillsammans med Max Burgers. Här fördjupar vi oss i begreppet klimatpositiv och följer upp vad som har hänt ett år efter introduktionen. Om vi ska nå det globala klimatmålet på 1,5 grader står det klart att tiden är för knapp för att endast reducera utsläpp. Vi måste även ta upp de utsläpp vi redan har släppt ut. Vilka klimatstrategier tar oss dit? Vad krävs det av företag som vill bli klimatpositiva? Vilka analyser och åtgärder behövs? Vilken roll kan klimatkompensation spela?
Medverkande: Ann Freudenthal, Head of Sustainability and Health Communication, Arla Foods; Peter Wrenfelt, grundare och delägare, U&We; Johanna Grant, Klimatstrateg, ZeroMission; Kaj Török, CRO & CSO, Max Burgers; Ola Hansén, Senior adviser Energy and Climate, WWF Sweden; Pernilla Halldin, Public Affairs and Engagement, Sustainability, H&M group; Louise König, Senior Advisor Sustainability, König & Co
Arrangörer: U&We, ZeroMission, Max Burgers, Social Venture Network (SVN Sweden)

Visa detaljer Gömma detaljer
19:30 - 23:00 CEST

Stora Hållbarhetskvällen

Välkommen till stora hållbarhetskvällen. Vi summerar veckan tillsammans med inbjudna gäster. Vilka är de viktigaste miljö- och hållbarhetstrenderna idag? Vad tror Sveriges initierade hållbarhetsexperter och politiker om framtiden? Men viktigast av allt, kom för att nätverka, mingla och träffa hundratals deltagare som alla jobbar för en hållbar utveckling. Klädsel: Blommigt i någon form
Varmt välkommen att göra en anmälan här >>

Visa detaljer Gömma detaljer

Partners på arenan 2019

Sverige för UNHCR

Sverige för UNHCR

Huvudpartner
Postnord

Postnord

partner
Tarkett

Tarkett

Partner
2030 - sekretariatet

2030 - sekretariatet

partner
Social Venture Network

Social Venture Network

Partner
Malmö stad & Träbyggnad

Malmö stad & Träbyggnad

Partner
Sweco

Sweco

Partner
HP

HP

Partner
Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

partner
Billerud

Billerud

partner
McDonald's

McDonald's

Partner
Miljömärkning Sverige/Svanen

Miljömärkning Sverige/Svanen

Partner
Sysav

Sysav

Partner
Kinnarps

Kinnarps

partner
KTH

KTH

partner
Carlsberg

Carlsberg

Partner
Gasum

Gasum

Partner
UNDP

UNDP

Partner
Vi Skogen

Vi Skogen

Partner
Svensk Däckåtervinning

Svensk Däckåtervinning

Partner
Swedish Water House

Swedish Water House

Partner
Svenska Retursystem

Svenska Retursystem

Partner
Ben & Jerrys

Ben & Jerrys

partner
Hemsö

Hemsö

Partner
Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm

Partner
Atea

Atea

partner
Tetra Pak

Tetra Pak

partner
Neste

Neste

Partner
OUMPH!

OUMPH!

Partner
KNEG

KNEG

Partner
Pernod Ricard

Pernod Ricard

partner
Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet

Arrangör

Kontakta oss gärna!

Image

Jenny Elmkvist
Försäljningschef

jenny.elmqvist@bbm.bonnier.se

070 - 090 37 69

Image

Nora Miller

Partneransvarig

norah.miller@bbm.bonnier.se

073 - 852 19 61

Image

Susanna Ullman

Projektledare

konferens@aktuellhallbarhet.se

Gotlands Museum
Strandgatan 14, Visby 621 56, Sweden