Hållbar Kommun

Torsdag 1 Oktober

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Från vision till verklighet

 

Mobilitet, Agenda 2030, klimat och konsumtion. Kommunerna har en nyckelroll när det handlar om att realisera omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.  

 

På konferensen Hållbar Kommun får du exempel på hur kommuner arbetar och organiserar sig för att öka trycket och omställningstakten. Vi diskuterar också resultatet i Aktuell Hållbarhets kommunrankning. Vilka blir årets miljöbästa kommuner 2020? Vad säger årets resultat om kommunernas miljöarbete?

 

Hållbar kommun är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan olika funktioner och sektorer för att hitta nya lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

 

Årets agenda tar bland annat upp:

  • Kommunrankningen 2020- så går det för Sveriges kommuner
  • Därför är klimatstatistiken missvisande
  • Hitta systematiken i Agenda 2030-arbetet
  • Mobilitet för framtiden
  • Så kan kommuner med mindre resurser öka takten 
  • Vässa partnerskapet med näringslivet

Inte redo att anmäla dig? Gör en intresseanmälan för att inte missa nya uppdateringar. Intresseanmälan är ej bindande. 

Nytt datum 1 okt!

På grund av det  allvarliga läget med nya coronaviruset och regeringens exceptionella beslut att från den 12 mars förbjuda större allmänna tillställningar,  har vi för att garantera hälsa och trygghet för våra deltagare, talare och partners, fattat beslutet att inte genomföra Byggforum den 14 maj. Istället kommer konferensen att genomföras den 1 oktober, då vi hoppas att förutsättningarna är bättre än vad de är just nu. 


!! I och med det nya datumet kommer viss modifiering av nuvarande agenda ske. Vi uppdaterar löpande. 

Info

Datum: Torsdag 14 maj 2020
Tid: ​Registrering från kl 08.30
Var: Courtyard by Marriott, Stockholm


Konferensen riktar sig till 

Politiker och tjänstemän inom kommunerna som äger kommunstrategiskt ansvar och/eller ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar för sin kommun. Vi bjuder in nyvalda politiker och räknar med ett stort antal politiker på plats.

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden
Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Offentlig sektor

Earliest bird 
3500kr (ex moms)
Early bird 
3900kr (ex moms)

Ordinarie
4500kr (ex moms).


Privat sektor
4900kr (ex moms).


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 10% rabatt på hela bokningen. Är ni ett större sällskap, kontakta gärna vår deltagaransvarig för hjälp eller offert här »

Talare

Anders Ygeman

Anders Ygeman

energi- och digitaliseringsminister
Märta Streijffert

Märta Streijffert

projektledare, Umeå kommun
Ulrika Jeansson

Ulrika Jeansson

kso, Finnspång kommun
Fadi Barakat

Fadi Barakat

näringslivsutvecklare/projektchef, Malmö Stad
Sara Gustafsson

Sara Gustafsson

biträdande professor, Linköpings universitet
Jonas Frykman

Jonas Frykman

ordförande i SIS Tekniska kommitté, f.d utredningssekreterare i Agenda 2030 delegationen
Annika Ekengren

Annika Ekengren

hållbarhetskonsult, Tyréns
Martin Wetterstedt

Martin Wetterstedt

forskare, Uppsala universitet
Eva Alfredsson

Eva Alfredsson

forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH och analytiker, Tillväxtanalys
Yasmine Dernelid

Yasmine Dernelid

chef strategisk utveckling, Åtvidaberg kommun
Anders Heggestad

Anders Heggestad

grundare, Klimatsekretariatet
Isabella Katsimenis

Isabella Katsimenis

projektledare, Energikontor norr
Nina Wolf

Nina Wolf

planeringsledare, Cirkulära Göteborg
 Sandra Jonsson

Sandra Jonsson

Samhällsplanerare och GIS-analytiker, Tyréns
Mattias Lundberg

Mattias Lundberg

avdelningschef, Trafikkontoret, Stockholms stad
Stina Stenquist

Stina Stenquist

projektledare, hållbar stadsutveckling, IVL Svenska Miljöinstitutet
Malin Tan

Malin Tan

kvalitetsansvarig, Nordskiffer
Anna Josefson

Anna Josefson

Produktchef, HP
Madeleine Bergrahm

Madeleine Bergrahm

Hållbarhetschef, HP
Kaj Embrén

Kaj Embrén

Senior Advisor, Sustainability and Climate Change
Mikael Salo

Mikael Salo

chefredaktör, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Catrin Offerman

Catrin Offerman

projektledare och programproducent, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Jon Röhne

Jon Röhne

redaktionschef, Aktuell Hållbarhet (samtalsledare)
Yvonne Kappel

Yvonne Kappel

produktchef nätverk, Bonnier News (samtalsledare)
Mats Johansson

Mats Johansson

samhällsplanerare, Finnspång kommun
Representanter från Sveriges miljöbästa kommuner

Representanter från Sveriges miljöbästa kommuner

Presenteras samma dag
Talare tillkommer

Talare tillkommer

presenteras inom kort
Programmet
torsdag, oktober 1, 2020
07:45 - 08:15 CEST

Registrering och utställning öppnar

Kaffe och smörgås serveras

Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen

Hållbar Kommun ger organisationer och intressenter möjlighet att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna (uppdateras löpande). Kaffe och smörgås serveras.

Visa detaljer Gömma detaljer

Renovera 2030-smart!

Detta frukostseminarium ger dig konkreta verktyg för att genomföra renovering utifrån målsättningarna i Agenda 2030. Fokus på fasadrenovering med naturmaterialet skiffer - klimatsmart, fossilfritt och hållbart i upp till 200 år. Seminariet passar dig som är inköpare, arkitekt, beslutsfattare eller intresserad av renovering och Agenda 2030 i allmänhet.
Partner: Nordskiffer AB

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:25 CEST

Välkomna!

Dagens moderatorer Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet och Catrin Offerman, programproducent och projektledare på Aktuell Hållbarhet, hälsar välkommen till Hållbar Kommun.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:55 CEST

Så skalar vi upp och ökar takten

Klimatet förändras i allt snabbare takt, vattentäkter hotas och den biologiska mångfalden utarmas. Det blir allt mer bråttom att lösa vår tids stora utmaningar. Hur ökar vi takten? Ta del av en initierad omvärldsspaning in i framtiden.
 

1)      Vad händer om man lyfter blicken och ser hur klimatåtgärder påverkar utvecklingen i flera led, istället för att ensidigt titta på investeringars kortsiktiga kostnader? Hur hänger exempelvis åtgärder för minskade klimatåtgärder ihop med förbättrad folkhälsa och sänkta vårdkostnader?

2)      Kommunerna har med sitt lokala självstyre stora möjligheter att leda utvecklingen. Vilken typ av governance och beslutsstrukturer krävs för att kommunen på riktigt ska kunna ta rollen som motor för en hållbar utveckling?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:10 CEST

Miljöbästa kommun 2020 - Så går det för Sveriges Kommuner

Aktuell Hållbarhet genomför varje år Kommunrankningen Milöjbästa kommun, som tar tempen på svenska kommuners miljöarbete. Här mäts hur kommunerna arbetar med allt i från transporter till klimatfrågor och naturvård. Resultaten för 2020 är nu klara. Vad säger årets temperaturmätning om kommunernas miljöarbete?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:50 CEST

Så jobbar kommunerna i framkant

Vilka är årets mest hållbara kommuner 2020? Vi offentliggör resultatet i Miljöbästa kommun 2020. Kommunerna i topp delar med sig av sina bästa tips och vad de ser som utmaningar och vägar framåt.  Vi presenterar också den svenska kommun som vinner One Planet City Challange 2020. Talare presenteras på plats då vinnarna i Miljöbästa kommun offentliggörs samma dag.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:20 CEST

Kaffepaus

Möjlighet att nätverka och besöka utställningen

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 12:20 CEST

Parallella spår omgång 1

Som deltagare väljer du ett av följande fyra seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 1A: Klimatmål utan mål?

FN:s klimatpanel poängterar att våra samlade – eller kumulativa – utsläpp av koldioxid avgör vår temperaturpåverkan. Svenska utsläppsmål tar dock inte hänsyn till de kumulativa effekterna utan hanterar emissionerna årsvis. Vid Uppsala universitet bedrivs ledande forskning om hur vi kan byta från ett politiskt till ett vetenskapligt synsätt på våra utsläpp, genom att upprätta egna koldioxidbudgetar. Vi träffar en forskare och representanter för två kommuner som redan skaffat en egen koldioxidbudget. Vi diskuterar deras erfarenheter med hjälp av Klimatsekretariatet, som utvecklat världens första digitala koldioxidbudget för kommuner.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 1B: Mobilitet för framtiden

Snabba förändringar sker just nu för att hitta nya lösningar för mobilitet. Det handlar om nya rese- och logistikmönster, användning av stadsrummet och tillgång till teknik som inte har funnits tidigare. Vad är det vi ser framför oss och vad krävs när kommunerna ska bygga mobilitet för framtiden? Hör mer om projektet Multiply som utforskar hur man kan kombinera mobilitet, energi och markanvändning för att få städer att bli klimatneutrala. Representanter från innovationsprogrammet Drive Sweden berättar också om hur de ser på framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 1C: Hållbar livsstil och cirkulär ekonomi - vägar mot minskade utsläpp

Svenskens konsumtionsbaserade utsläpp ligger på omkring 9 ton per person och år. För att nå de långsiktiga klimatmålen är målbilden 1 ton per person till 2050. Rejält utmanande, men inte omöjligt. Bland svenska kommuner pågår en rad projekt med fokus på att hitta lösningar. Ett exempel är Cirkulära Göteborg där man skapar helt nya förutsättningar för att använda resurser smartare, bland annat genom satsningar på ökat delande, återbruk och reparation.
Umeå kommun var bland de första kommunerna att  undersöka invånarnas konsumtionsvanor. Nu är kommunen i full gång med att ta fram en plan för hur konsumtionsavtrycket kan reduceras. Vad har kommunen för roll när det gäller hållbar konsumtion och att påverka invånarnas beteende? Hur balanserar man detta med ett fortsatt aktivt och livfullt näringsliv?

På detta pass sätter vi fokus på vägen mot 1 tonsmålet. Vi tittar också på hur man kan ställa krav i inköpsprocessen på minskade utsläpp och förlängd livslängd för en ökad cirkuläritet.

Partner: HP

Visa detaljer Gömma detaljer

Diskussion 1D: Vässa partnerskapet

Hur kan partnerskap och samarbete mellan kommun och näringsliv förbättras och skalas upp? Diskutera och byt erfarenheter med initierade kollegor både från kommuner och företag. Här förväntas du delta aktivt i diskussionen. Begränsat antal platser.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:20 - 13:30 CEST
13:30 - 14:30 CEST

Parallella spår omgång 2

Som deltagare väljer du ett av följande fyra seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 2A: Hitta systematiken i hållbarhetsarbetet

Vissa kommuner satsar på laddinfrastruktur, andra på att energieffektiva bostadsbeståndet. Men vad är egentligen viktigast att åtgärda för att nå de nationella energi- och klimatmålen? I projektet Stratus har flera norrlandskommuner arbetat med att ta fram en metodik för att skapa systematik i energi- och klimatarbetet. Här får du veta mer om metodiken och hur den kan användas i exempelvis din kommun.
I detta pass diskuterar vi också hur kan man använda dialog som ett förändringsverktyg i hållbarhetsarbetet, istället för att det blir ännu en pappersprodukt? Lär dig mer om hur man kan genomföra ett bättre dialogarbete, som kan skapa verklig nytta för ert hållbarhetsarbete.  

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 2B: SDG-wash, eller drivkraft? Så blir agenda 2030 del av verksamhetens DNA

Idag har många kommuner tagit fram strategier för Agenda 2030, men hur går det med implementeringsarbetet? Finnspång och Åtvidaberg är två kommuner som kommit en bra bit på vägen i att omsätta målen till verklighet. Här får du de bästa tipsen för hur du organiserar arbetet med agenda 2030 så att det blir en verklig drivkraft i kommunens hållbarhetsarbete.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 2C: Presenteras inom kort

Diskussion 2D: Hur kan kommuner med mindre resurser öka takten?

Mindre kommuner och landsbygdskommuner har helt andra utmaningar än kommunerna i storstadsregioner. Träffa andra med liknande förutsättningar som du själv och byt erfarenheter. Seminariet är för dig som driver hållbarhetsfrågor i en mindre kommun och här förväntas du delta aktivt i diskussionen. Begränsat antal platser.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:10 CEST
15:10 - 15:25 CEST

Digitaliseringens möjligheter

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser är ett spännande kunskapsfält i sin linda. Med hjälp av digitaliseringen kan man dela information mellan myndigheter som lättar på administrationen, eller samordna och automatisera processer som exempelvis bygglovshantering och tillståndsansökningar. Vad finns det egentligen för möjligheter?  Hur kan digitaliseringen stötta kommunerna i deras arbete som motor för en hållbar utveckling?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 15:45 CEST

Agenda 2030 i kommunen - vad 17 menar vi egentligen?

Att integrera de globala målen i kommunens verksamhetsstyrning är nödvändigt om målen ska göra någon verklig skillnad. Men integrering kan betyda olika saker och blir ganska komplext i ett agenda 2030-perspektiv. Hur ska det gå till i praktiken och vilka är fallgroparna? Vad 17 menar vi egentligen?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:05 CEST

Därför är inkludering en gamechanger

En ökad mångfald skapar bättre arbetsmiljö och förbättrar möjligheten till innovation och tillväxt. Trots det missar många organisationer potentialen i att arbeta med frågor som rör inkludering och mångfald, både i rekryteringsprocessen och när det gäller att värdera och ta tillvara medarbetares perspektiv och kompetens. Fadi Barakat har egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att ta sig in på arbetsmarknaden om man inte heter Andersson i efternamn. I mars släpper han sin nya bok Sverige 2.0 – behovet av en ny vision, som ger handfasta tips på hur man uppnår mångfald på riktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:05 - 16:15 CEST

Avslutande sammanfattning

16:15 - 17:15 CEST

Mingel och nätverkande

Vi serverar dryck och enklare tilltugg

Visa detaljer Gömma detaljer
07:45 - 08:15 CEST

Registrering och utställning öppnar

Kaffe och smörgås serveras

Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Besök ett frukostseminarium eller mingla i utställningen

Hållbar Kommun ger organisationer och intressenter möjlighet att hålla egna frukostseminarier. Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna (uppdateras löpande). Kaffe och smörgås serveras.

Visa detaljer Gömma detaljer

Renovera 2030-smart!

Detta frukostseminarium ger dig konkreta verktyg för att genomföra renovering utifrån målsättningarna i Agenda 2030. Fokus på fasadrenovering med naturmaterialet skiffer - klimatsmart, fossilfritt och hållbart i upp till 200 år. Seminariet passar dig som är inköpare, arkitekt, beslutsfattare eller intresserad av renovering och Agenda 2030 i allmänhet.
Partner: Nordskiffer AB

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:25 CEST

Välkomna!

Dagens moderatorer Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet och Catrin Offerman, programproducent och projektledare på Aktuell Hållbarhet, hälsar välkommen till Hållbar Kommun.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:55 CEST

Så skalar vi upp och ökar takten

Klimatet förändras i allt snabbare takt, vattentäkter hotas och den biologiska mångfalden utarmas. Det blir allt mer bråttom att lösa vår tids stora utmaningar. Hur ökar vi takten? Ta del av en initierad omvärldsspaning in i framtiden.
 

1)      Vad händer om man lyfter blicken och ser hur klimatåtgärder påverkar utvecklingen i flera led, istället för att ensidigt titta på investeringars kortsiktiga kostnader? Hur hänger exempelvis åtgärder för minskade klimatåtgärder ihop med förbättrad folkhälsa och sänkta vårdkostnader?

2)      Kommunerna har med sitt lokala självstyre stora möjligheter att leda utvecklingen. Vilken typ av governance och beslutsstrukturer krävs för att kommunen på riktigt ska kunna ta rollen som motor för en hållbar utveckling?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:55 - 10:10 CEST

Miljöbästa kommun 2020 - Så går det för Sveriges Kommuner

Aktuell Hållbarhet genomför varje år Kommunrankningen Milöjbästa kommun, som tar tempen på svenska kommuners miljöarbete. Här mäts hur kommunerna arbetar med allt i från transporter till klimatfrågor och naturvård. Resultaten för 2020 är nu klara. Vad säger årets temperaturmätning om kommunernas miljöarbete?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:10 - 10:50 CEST

Så jobbar kommunerna i framkant

Vilka är årets mest hållbara kommuner 2020? Vi offentliggör resultatet i Miljöbästa kommun 2020. Kommunerna i topp delar med sig av sina bästa tips och vad de ser som utmaningar och vägar framåt.  Vi presenterar också den svenska kommun som vinner One Planet City Challange 2020. Talare presenteras på plats då vinnarna i Miljöbästa kommun offentliggörs samma dag.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:50 - 11:20 CEST

Kaffepaus

Möjlighet att nätverka och besöka utställningen

Visa detaljer Gömma detaljer
11:20 - 12:20 CEST

Parallella spår omgång 1

Som deltagare väljer du ett av följande fyra seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 1A: Klimatmål utan mål?

FN:s klimatpanel poängterar att våra samlade – eller kumulativa – utsläpp av koldioxid avgör vår temperaturpåverkan. Svenska utsläppsmål tar dock inte hänsyn till de kumulativa effekterna utan hanterar emissionerna årsvis. Vid Uppsala universitet bedrivs ledande forskning om hur vi kan byta från ett politiskt till ett vetenskapligt synsätt på våra utsläpp, genom att upprätta egna koldioxidbudgetar. Vi träffar en forskare och representanter för två kommuner som redan skaffat en egen koldioxidbudget. Vi diskuterar deras erfarenheter med hjälp av Klimatsekretariatet, som utvecklat världens första digitala koldioxidbudget för kommuner.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 1B: Mobilitet för framtiden

Snabba förändringar sker just nu för att hitta nya lösningar för mobilitet. Det handlar om nya rese- och logistikmönster, användning av stadsrummet och tillgång till teknik som inte har funnits tidigare. Vad är det vi ser framför oss och vad krävs när kommunerna ska bygga mobilitet för framtiden? Hör mer om projektet Multiply som utforskar hur man kan kombinera mobilitet, energi och markanvändning för att få städer att bli klimatneutrala. Representanter från innovationsprogrammet Drive Sweden berättar också om hur de ser på framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 1C: Hållbar livsstil och cirkulär ekonomi - vägar mot minskade utsläpp

Svenskens konsumtionsbaserade utsläpp ligger på omkring 9 ton per person och år. För att nå de långsiktiga klimatmålen är målbilden 1 ton per person till 2050. Rejält utmanande, men inte omöjligt. Bland svenska kommuner pågår en rad projekt med fokus på att hitta lösningar. Ett exempel är Cirkulära Göteborg där man skapar helt nya förutsättningar för att använda resurser smartare, bland annat genom satsningar på ökat delande, återbruk och reparation.
Umeå kommun var bland de första kommunerna att  undersöka invånarnas konsumtionsvanor. Nu är kommunen i full gång med att ta fram en plan för hur konsumtionsavtrycket kan reduceras. Vad har kommunen för roll när det gäller hållbar konsumtion och att påverka invånarnas beteende? Hur balanserar man detta med ett fortsatt aktivt och livfullt näringsliv?

På detta pass sätter vi fokus på vägen mot 1 tonsmålet. Vi tittar också på hur man kan ställa krav i inköpsprocessen på minskade utsläpp och förlängd livslängd för en ökad cirkuläritet.

Partner: HP

Visa detaljer Gömma detaljer

Diskussion 1D: Vässa partnerskapet

Hur kan partnerskap och samarbete mellan kommun och näringsliv förbättras och skalas upp? Diskutera och byt erfarenheter med initierade kollegor både från kommuner och företag. Här förväntas du delta aktivt i diskussionen. Begränsat antal platser.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:20 - 13:30 CEST
13:30 - 14:30 CEST

Parallella spår omgång 2

Som deltagare väljer du ett av följande fyra seminarier.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 2A: Hitta systematiken i hållbarhetsarbetet

Vissa kommuner satsar på laddinfrastruktur, andra på att energieffektiva bostadsbeståndet. Men vad är egentligen viktigast att åtgärda för att nå de nationella energi- och klimatmålen? I projektet Stratus har flera norrlandskommuner arbetat med att ta fram en metodik för att skapa systematik i energi- och klimatarbetet. Här får du veta mer om metodiken och hur den kan användas i exempelvis din kommun.
I detta pass diskuterar vi också hur kan man använda dialog som ett förändringsverktyg i hållbarhetsarbetet, istället för att det blir ännu en pappersprodukt? Lär dig mer om hur man kan genomföra ett bättre dialogarbete, som kan skapa verklig nytta för ert hållbarhetsarbete.  

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 2B: SDG-wash, eller drivkraft? Så blir agenda 2030 del av verksamhetens DNA

Idag har många kommuner tagit fram strategier för Agenda 2030, men hur går det med implementeringsarbetet? Finnspång och Åtvidaberg är två kommuner som kommit en bra bit på vägen i att omsätta målen till verklighet. Här får du de bästa tipsen för hur du organiserar arbetet med agenda 2030 så att det blir en verklig drivkraft i kommunens hållbarhetsarbete.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminarium 2C: Presenteras inom kort

Diskussion 2D: Hur kan kommuner med mindre resurser öka takten?

Mindre kommuner och landsbygdskommuner har helt andra utmaningar än kommunerna i storstadsregioner. Träffa andra med liknande förutsättningar som du själv och byt erfarenheter. Seminariet är för dig som driver hållbarhetsfrågor i en mindre kommun och här förväntas du delta aktivt i diskussionen. Begränsat antal platser.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:10 CEST
15:10 - 15:25 CEST

Digitaliseringens möjligheter

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser är ett spännande kunskapsfält i sin linda. Med hjälp av digitaliseringen kan man dela information mellan myndigheter som lättar på administrationen, eller samordna och automatisera processer som exempelvis bygglovshantering och tillståndsansökningar. Vad finns det egentligen för möjligheter?  Hur kan digitaliseringen stötta kommunerna i deras arbete som motor för en hållbar utveckling?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:25 - 15:45 CEST

Agenda 2030 i kommunen - vad 17 menar vi egentligen?

Att integrera de globala målen i kommunens verksamhetsstyrning är nödvändigt om målen ska göra någon verklig skillnad. Men integrering kan betyda olika saker och blir ganska komplext i ett agenda 2030-perspektiv. Hur ska det gå till i praktiken och vilka är fallgroparna? Vad 17 menar vi egentligen?

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:05 CEST

Därför är inkludering en gamechanger

En ökad mångfald skapar bättre arbetsmiljö och förbättrar möjligheten till innovation och tillväxt. Trots det missar många organisationer potentialen i att arbeta med frågor som rör inkludering och mångfald, både i rekryteringsprocessen och när det gäller att värdera och ta tillvara medarbetares perspektiv och kompetens. Fadi Barakat har egna erfarenheter av hur svårt det kan vara att ta sig in på arbetsmarknaden om man inte heter Andersson i efternamn. I mars släpper han sin nya bok Sverige 2.0 – behovet av en ny vision, som ger handfasta tips på hur man uppnår mångfald på riktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:05 - 16:15 CEST

Avslutande sammanfattning

16:15 - 17:15 CEST

Mingel och nätverkande

Vi serverar dryck och enklare tilltugg

Visa detaljer Gömma detaljer

Partners

Kontakta oss

Image

Marko Mujic
Deltagaransvarig

marko.mujic@bonniernews.se

072 - 252 68 32

Image

Catrin Offerman

Programproducent

catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

070 - 19 19 400​

Image

Eva Linder
Partneransvarig

eva.linder@bonniernews.se

073 - 558 66 35

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se