Hållbara Finanser


18 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Välkommen på frukostseminarium!

Börja din dag med att gå på ett frukostsemiarium arrangerat av våra partners! Frukostarna är kostnadsfria och möjliga att besöka även om du inte deltar på hela konferensdagen. 


Frukost är uppdukat från kl 07.45 och programmet startar 08.15. 
OBS! Glöm inte välja vilken frukost du önskar gå på när du gör din anmälan. 

Redan köpt konferensbiljett? Du behöver inte göra en fristående anmälan till frukosten. 

DAGENS FRUKOSTAR:


Fastighetsfinanser för långsiktig hållbarhet, värdeskapande och en blandad stad

 Linus Kjellberg ,  Martin Lindqvist


Grön finansiering är en självklar komponent men hur bygger man egentligen en stad som är hållbar ur alla perspektiv och som samtidigt skapar långsiktiga värden för hyresgäster, ägare och samhälle?

Atrium Ljungberg ger sin bild av utvecklingen i gränssnittet mellan finansiering, hållbarhet och rapportering.

Frukostseminariet arrangeras av Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg är ett av landets största börsnoterade fastighetsbolag och har hållbarhetsarbetet väl integrerat i affärsstrategin.


------------------------------------------------

Vad gör vi åt klimatomställningens bromsklossar? - FULLBOKAT

 Dylan Tanner


Världen behöver ställa om snabbare än vi tidigare trott. Ändå finns det ett globalt motstånd från företag och organisationer som arbetar aktivt för att bromsa processen. Företagens klimatlobbying har gått från en ickefråga för hållbara investerare till det nya normala på tre år.

Tillsammans med Dylan Tanner, grundare och chef för den brittiska tankesmedjan InfluenceMap, fördjupar vi oss i historia och framtid i en av dagens stora systemutmaningar.


Frukostseminariet arrangeras av AP7