Hållbara Finanser


18 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Hållbara Finanser 7 februari 2019

Finanssektorn står inför komplexa och snabbt växande hållbarhetskrav. Kapitalägare höjer lägstanivån, samhällets förväntningar vrids upp och i Bryssel förbereds nya lagkrav för hållbara finanser. Dessutom blir klimatrisk ett allt mer etablerat begrepp bland företag och investerare genom Task-Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD. Samtidigt möter branschens aktörer en utmaning i motsättningen mellan att divestera eller driva en hållbar utveckling genom ägarstyrning.

Image

Sagt av deltagare 

"Pioneering sustainable finance with top level leaders"

"
Bra överblick av var hållbar finans befinner sig och var det är på väg."

"Very interesting and giving lectures about complicated subjects and with outstanding speakers"

Ur programmet 

- Svenska ambitioner kring kommande EU-lagstiftning

- Så sprids TCFD:s riktlinjer på global nivå
- Fjärde AP-fondens världsledande hantering av klimatrelaterade risker
- Regeringens arbete för en hållbar finansmarknad
- Investera i de globala målen för hållbar utveckling
- Utmaningar och möjligheter med ägarstyrning i praktiken

Image

Talare 2019

Image
 • Flavia Micilotta, Executive Director, Eurosif
 • Adam Matthews, Director of Ethics & Engagement Church of England Pensions Board
 • Marie Baumgarts, Head of Sustainabiliy, SEB, and member of the EU Commission’s Technical Expert Group for Sustainable Finance
 • Liza Jonson, CEO, Swedbank Robur
 • Niklas Ekvall, CEO, AP4
 • Carina Lundberg Markow, Chief Strategist Responsible Investments, Folksam
 • Karin Svensson, senior rådgivare hållbarhet och samarbete med privat sektor, Sid
 • Angelica Lips da Cruz, entrepreneur, ALDC Partnerships
 • Will Pomroy, Associate Director of Engagement, Hermes Investment Management
 • Fredric Nyström, Head of Responsible Investments, Öhman
 • Anna Jönsson, kundansvarig Storebrand Kapitalförvaltning

 • Jesper Nørgaard, Deputy Chief Investment Officer, Sampension
 • Helena Lindahl, ansvarig förvaltare SPP Grön Obligationsfond
 • Keeran Gwilliam Beeharee, Head of Product Management, Vigeo Eiris
 • Henrik Braconier, Chief Economist, Swedish Financial Supervisory Agency
 • Casper Sonesson, Deputy Director of Private Sector, UNDP
 • Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sustainability Strategist, AP7
 • Lauri Rosendahl, CEO, Nasdaq
 • Ann-Charlotte Eliasson, Head of Fixed Income Listings, Nasdaq Nordics
 • Åsa Knudsen Sterte, hållbarhetssamordnare, Finansdepartementet
 • Magnus Montelius, seniorkonsult VA-management Sweco
 • Luca De Lorenzo, Head of Sustainability and Mandate, Nordic Investment Bank
 • Kristina Svanteson, Head of Scandinavian Markets, Vigeo Eiris
 • Stina Nilsson, Senior Engagement Manager, Sustainalytics 
Image