Hållbara Finanser


18 mars 2020

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Klimatfrågan har satt ett ordentligt avtryck i finansbranschen

Många investerare söker möjligheter att vara med och finansiera en hållbar omställning i Sverige och på global nivå. Behovet av påverkansinvesteringar är idag på mångas läppar men exakt vad det innebär och hur de ska mätas är ännu en omtvistad fråga. Samtidigt pratas det allt mer om behovet av en socialt rättvis omställning för att samhällen ska kunna nå klimatmålen.

 

Medan branschen anpassar sig efter nya marknadsförhållanden förbereder politikerna i Bryssel utrullningen av en ny omfattande EU-lagstiftning kring hållbara finanser. Bland annat väntas en taxonomi som ska avgöra hur hållbara företagens aktiviteter är. Lagstiftningen sätter också större press på investerare att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

 

På Hållbara Finanser riktas strålkastarna mot hur kapitalägare och finanssektorns aktörer kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. Välkommen till en heldag fylld av spaningar, trender och inspiration kring hur finanssektorn kan stärka sin roll i arbetet med att begränsa klimatförändringen och bidra till FN:s globala mål. 

Inte redo att anmäla dig? Gör en intresseanmälan för att inte missa nya uppdateringar. Intresseanmälan är ej bindande. 

Info

Datum:  Onsdag 18 mars 2020


Var: Courtyard by Marriott, Stockholm

Rålambshovsleden 50 (Thorildsplan)


Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar inom finanssektorn eller med finansfrågor i offentlig sektor och andra organisationer.

Courtyard by Marriot
Rålambshovsleden 50, Stockholm 11219 , Sweden
Anmälan

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationerna från konferensen görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.


Priser:  (visas exkl. moms)


Earliest bird (gäller t o m 24 januari)
Huvudmålgrupp 5 495 kr / Leverantör 6 495 kr


Early bird
(gäller t o m 21 februari)

Huvudmålgrupp 5 995 kr / Leverantör 7 495 kr


Ordinarie pris

Huvudmålgrupp 6 495 kr / Leverantör 8 995 kr


NGO/Offentlig sektor 3 900 kr


Gruppbokning: Vid köp vid 3 eller fler biljetter ges 10% rabatt på hela bokningen. Är ni ett större sällskap, kontakta gärna vår deltagaransvarig för hjälp eller offert här » 

Talare

Maria Håkansson

Maria Håkansson

vd, Swedfund; styrelsemedlem i Global Impact Investing Network
Jenny Askfelt Ruud

Jenny Askfelt Ruud

chef för alternativa investeringar, AP4
Karin Wessman

Karin Wessman

hållbarhetschef, EKN - exportkreditnämnden
Åsa Wallenberg

Åsa Wallenberg

vd, SPP Fonder
Michael Kjeller

Michael Kjeller

chef kapitalförvaltning, Folksam; styrelseledamot i Net-Zero Asset Owner Alliance
Anna Olofsson

Anna Olofsson

senior analytiker, Riksgälden
Tomas Otterström

Tomas Otterström

globalt ansvarig, tjänster inom hållbar finans, KPMG
Pia Irell

Pia Irell

Impact Partner, Trill Impact
Dylan Tanner

Dylan Tanner

Executive Director och medgrundare av InfluenceMap
Kerstin Hessius

Kerstin Hessius

vd, AP3
Flemming Hedèn

Flemming Hedèn

handläggare, Naturvårdsverket
Therése Lennehag

Therése Lennehag

hållbarhetschef, EQT
Balder Vestad

Balder Vestad

Head of Nordics, ResponsAbility Investments AG
Marie Baumgarts

Marie Baumgarts

hållbarhetschef, SEB; medlem i EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser
Rik Vyverman

Rik Vyverman

Head of Agriculture Equity Investments, ResponsAbility Investments AG
Christian H Thommessen

Christian H Thommessen

vice ordförande, ResponsAbility Investments AG
Sofia Östmark

Sofia Östmark

kanslichef, Union to Union
Fredrik Fogde

Fredrik Fogde

Vice president, ISS ESG, Oslo
Annelie Mogensen

Annelie Mogensen

finanschef, Västra Götalandsregionen
 Aaron Maltais

Aaron Maltais

programdirektör, Stockholm Sustainable Finance Centre
Björn Bergstrand

Björn Bergstrand

hållbarhetschef, Kommuninvest
Nadine Viel Lamare

Nadine Viel Lamare

director, Transition Pathway Initiative
Linus Kjellberg

Linus Kjellberg

affärsutvecklingschef, Atrium Ljungberg
Peter Lööw

Peter Lööw

hållbarhetsansvarig kapitalförvaltning, Alecta
Albena Melin

Albena Melin

senior rådgivare, International Finance Corporation
Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

CFO, Atrium Ljungberg
Fredric Nyström

Fredric Nyström

chef för ansvarsfulla investeringar, Öhman
Bettina Reinboth

Bettina Reinboth

chef för sociala frågor, Principles for Responsible Investments
Björn Wendleby

Björn Wendleby

advokat, Harvest Advokatbyrå
Mikael Salo (moderator)

Mikael Salo (moderator)

chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Talare under inbjudan

Talare under inbjudan

presenteras inom kort
Programmet
onsdag, mars 18, 2020
07:45 - 09:10 CET

Registrering och utställning öppnar

Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna som arrangeras av våra partners. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria. Borden står uppdukade från kl 07.45 och programmet startar kl 08.15. 

Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CET

Frukostseminarium

Börja dagen med att gå på något av frukostseminarierna som arrangeras av våra partners. Frukost är uppdukat från kl 07.45 och programet startar 08.15.

Frukostarna är kostnadsfria och går att välja till när du bokar din konferensbiljett. 


Du kan även göra en fristående anmälan till frukosten här »

Visa detaljer Gömma detaljer

Fastighetsfinanser för långsiktig hållbarhet, värdeskapande och en blandad stad

Grön finansiering är en självklar komponent men hur bygger man egentligen en stad som är hållbar ur alla perspektiv och som samtidigt skapar långsiktiga värden för hyresgäster, ägare och samhälle?

Atrium Ljungberg ger sin bild av utvecklingen i gränssnittet mellan finansiering, hållbarhet och rapportering.

Frukostseminariet arrangeras av Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg är ett av landets största börsnoterade fastighetsbolag och har hållbarhetsarbetet väl integrerat i affärsstrategin.

Visa detaljer Gömma detaljer

Vad gör vi åt klimatomställningens bromsklossar?

Världen behöver ställa om snabbare än vi tidigare trott. Ändå finns det ett globalt motstånd från företag och organisationer som arbetar aktivt för att bromsa processen. Företagens klimatlobbying har gått från en ickefråga för hållbara investerare till det nya normala på tre år.

Tillsammans med Dylan Tanner, grundare och chef för den brittiska tankesmedjan InfluenceMap, fördjupar vi oss i historia och framtid i en av dagens stora systemutmaningar.

 

Frukostseminariet arrangeras av AP7

Visa detaljer Gömma detaljer
09:10 - 09:15 CET

Välkommen till Hållbara Finanser!

Moderator Mikael Salo inleder dagens konferens.  

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:35 CET

EU:s nya lagpaket för hållbara finanser

09:35 - 10:05 CET

Så behöver finanssektorns aktörer förbereda sig för den nya taxonomin

Snart väntas flera nya EU-lagar kring hållbara finanser träda i kraft. Den nya taxonomin för gröna investeringar finslipas ett tag till, men när den kommer väntas den få stora effekter för andra lagar och möjligheterna att standardisera mätning av hållbara investeringar. Paneldiskussionen fokuserar på hur EU:s nya finanssektorns aktörer behöver förbereda sig för taxonomin och det nya lagpaketet.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:45 CET
10:45 - 11:10 CET

Finanssektorns utmaningar, möjligheter och ansvar i klimatomställningen

Klimatomställningen kräver stora och ofta riskfyllda investeringar i tung industri. Trots att stora delar av finanssektorn vill bidra till omställningen når investeringarna inte alltid fram. Frågan är om det är politikerna eller finanssektorn som främst bär ansvaret för att lösa upp knutarna. Ofta är svaret politikerna, men ett forskningsprojekt vid Stockholm Sustainable Finance Centre visar att det även finns ett behov av innovation inom finanssektorn.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Nu kommer Sveriges första statliga gröna obligation

Senast 2020 ska staten ge ut en grön obligation för att finansiera gröna projekt i statsbudgeten. Riksgälden har fått i uppdrag att genomföra emissionen och tillsammans med Regeringskansliet vidta de förberedelser som krävs, inklusive ta fram ett grönt ramverk. Här berättar Riksgälden hur arbetet fortgår och hur klimat- och miljönyttan av obligationen säkerställs.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:15 CET

Finansiering för klimatomställning på lokal och regional nivå i Sverige

Många av Sveriges kommuner och regioner står inför stora investeringsbehov under kommande år. Utgivningen av gröna obligationer växer för att möta lokala och regionala behov av åtgärder för att klimatanpassa och ställa om samhällen. Men ger gröna obligationer den klimat- och miljönytta som efterfrågas? Finns det fler vägar för att stärka finanssektorns bidrag till klimatsatsningar på lokal och regional nivå i Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:30 CET
13:30 - 14:20 CET

Investera med impact – IFC:s nya principer för påverkansinvesteringar

International Finance Corporation, IFC, som är en systerorganisation till Världsbanken och världens största institution för global utvecklingsfinansiering har tagit fram principer för hantering av påverkansinvesteringar. Principerna har tagits fram i samverkan med en rad aktörer, med syfte är att stärka marknaden för påverkansinvesteringar. Swedfund berättar hur de använder sig av principerna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 15:00 CET

Spårval 1A: Hållbara investeringar utanför börsen

Riskkapital och investeringar i bolag utanför börsen kan vara en viktig finansieringskälla för innovation, forskning och utveckling. Men hur ska kan klimat och miljönyttan mätas och värderas för den här typen av investeringar? Vilka hinder finns för att riskkapitalet ska nå de företag och projekt som kan generera en stor hållbarhetsnytta på längre på sikt? Paneldiskussionen fokuserar på påverkansinvesteringar utanför börsen i en europeisk kontext.


Visa detaljer Gömma detaljer

Spårval 1B: Investera i jordbruk och mat – boosta avkastningen och FN-målen

Att investera med en hållbarhetsprofil i livsmedelssektorn, i det vi numera kallar utvecklingsländer, kan ge världen en skjuts för att klara FN:s globala mål. Hur ser möjligheterna ut och vilka effekter finns att räkna med? Schweiziska fonden ResponsAbility visar exempel på hur finansiella investeringar, både lån och riskkapital, fallit ut väl. De har gjort skillnad i kampen mot fattigdom och hunger, genom att bidra till ett hållbart jordbruk och stärkt värdekedja inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 

I samarbete med ResponsAbility Investments AG

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CET
15:30 - 15:45 CET

Därför behöver investerare jobba för en rättvis omställning

Gula västar, bensinupprop och framväxten av högerpopulism utmanar den klimatomställning som behöver ske för att nå Parisavtalets mål. På senare tid har det till viss del i Sverige, men än mer internationellt pratats om termer som just transition och stranded labour. Bettina Reinboth från Principles for Responsible Investments berättar varför det är nödvändigt för investerare att hantera en rättvis omställning. (Obs! Presentationen är på engelska). 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Investerares möjligheter att främja en rättvis omställning

Vilka möjligheter har investerare egentligen att bidra till en rättvis klimatomställning? Vad har finanssektorn för ansvar i frågan och kan den komma att påverka avkastningskraven? Paneldiskussionen fokuserar på hur finanssektorns aktörer kan bidra till en rättvis klimatomställning och vilka verktyg som är bäst lämpade för att driva frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:40 CET

Kapitalägarnas väg till nettonollutsläpp

Folksam är en av flera stora kapitalägare som nu arbetar för att öka takten i klimatomställningen. Kapitalägarna inom FN-initiativet Net-Zero Asset Owners Alliance har åtagit sig att anpassa hela investeringsverksamheten till målet om nettonollutsläpp år 2050. Michael Kjeller berättar vad initiativet innebär för medlemmarna, externa förvaltare och andra kapitalägare som delar samma vision.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 16:45 CET

Dagens moderatorer avslutar

16:45 - 18:00 CET

Mingel med dryck och tilltugg

07:45 - 09:10 CET

Registrering och utställning öppnar

Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna som arrangeras av våra partners. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria. Borden står uppdukade från kl 07.45 och programmet startar kl 08.15. 

Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CET

Frukostseminarium

Börja dagen med att gå på något av frukostseminarierna som arrangeras av våra partners. Frukost är uppdukat från kl 07.45 och programet startar 08.15.

Frukostarna är kostnadsfria och går att välja till när du bokar din konferensbiljett. 


Du kan även göra en fristående anmälan till frukosten här »

Visa detaljer Gömma detaljer

Fastighetsfinanser för långsiktig hållbarhet, värdeskapande och en blandad stad

Grön finansiering är en självklar komponent men hur bygger man egentligen en stad som är hållbar ur alla perspektiv och som samtidigt skapar långsiktiga värden för hyresgäster, ägare och samhälle?

Atrium Ljungberg ger sin bild av utvecklingen i gränssnittet mellan finansiering, hållbarhet och rapportering.

Frukostseminariet arrangeras av Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg är ett av landets största börsnoterade fastighetsbolag och har hållbarhetsarbetet väl integrerat i affärsstrategin.

Visa detaljer Gömma detaljer

Vad gör vi åt klimatomställningens bromsklossar?

Världen behöver ställa om snabbare än vi tidigare trott. Ändå finns det ett globalt motstånd från företag och organisationer som arbetar aktivt för att bromsa processen. Företagens klimatlobbying har gått från en ickefråga för hållbara investerare till det nya normala på tre år.

Tillsammans med Dylan Tanner, grundare och chef för den brittiska tankesmedjan InfluenceMap, fördjupar vi oss i historia och framtid i en av dagens stora systemutmaningar.

 

Frukostseminariet arrangeras av AP7

Visa detaljer Gömma detaljer
09:10 - 09:15 CET

Välkommen till Hållbara Finanser!

Moderator Mikael Salo inleder dagens konferens.  

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:35 CET

EU:s nya lagpaket för hållbara finanser

09:35 - 10:05 CET

Så behöver finanssektorns aktörer förbereda sig för den nya taxonomin

Snart väntas flera nya EU-lagar kring hållbara finanser träda i kraft. Den nya taxonomin för gröna investeringar finslipas ett tag till, men när den kommer väntas den få stora effekter för andra lagar och möjligheterna att standardisera mätning av hållbara investeringar. Paneldiskussionen fokuserar på hur EU:s nya finanssektorns aktörer behöver förbereda sig för taxonomin och det nya lagpaketet.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:45 CET
10:45 - 11:10 CET

Finanssektorns utmaningar, möjligheter och ansvar i klimatomställningen

Klimatomställningen kräver stora och ofta riskfyllda investeringar i tung industri. Trots att stora delar av finanssektorn vill bidra till omställningen når investeringarna inte alltid fram. Frågan är om det är politikerna eller finanssektorn som främst bär ansvaret för att lösa upp knutarna. Ofta är svaret politikerna, men ett forskningsprojekt vid Stockholm Sustainable Finance Centre visar att det även finns ett behov av innovation inom finanssektorn.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:30 CET

Nu kommer Sveriges första statliga gröna obligation

Senast 2020 ska staten ge ut en grön obligation för att finansiera gröna projekt i statsbudgeten. Riksgälden har fått i uppdrag att genomföra emissionen och tillsammans med Regeringskansliet vidta de förberedelser som krävs, inklusive ta fram ett grönt ramverk. Här berättar Riksgälden hur arbetet fortgår och hur klimat- och miljönyttan av obligationen säkerställs.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:15 CET

Finansiering för klimatomställning på lokal och regional nivå i Sverige

Många av Sveriges kommuner och regioner står inför stora investeringsbehov under kommande år. Utgivningen av gröna obligationer växer för att möta lokala och regionala behov av åtgärder för att klimatanpassa och ställa om samhällen. Men ger gröna obligationer den klimat- och miljönytta som efterfrågas? Finns det fler vägar för att stärka finanssektorns bidrag till klimatsatsningar på lokal och regional nivå i Sverige?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 13:30 CET
13:30 - 14:20 CET

Investera med impact – IFC:s nya principer för påverkansinvesteringar

International Finance Corporation, IFC, som är en systerorganisation till Världsbanken och världens största institution för global utvecklingsfinansiering har tagit fram principer för hantering av påverkansinvesteringar. Principerna har tagits fram i samverkan med en rad aktörer, med syfte är att stärka marknaden för påverkansinvesteringar. Swedfund berättar hur de använder sig av principerna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:20 - 15:00 CET

Spårval 1A: Hållbara investeringar utanför börsen

Riskkapital och investeringar i bolag utanför börsen kan vara en viktig finansieringskälla för innovation, forskning och utveckling. Men hur ska kan klimat och miljönyttan mätas och värderas för den här typen av investeringar? Vilka hinder finns för att riskkapitalet ska nå de företag och projekt som kan generera en stor hållbarhetsnytta på längre på sikt? Paneldiskussionen fokuserar på påverkansinvesteringar utanför börsen i en europeisk kontext.


Visa detaljer Gömma detaljer

Spårval 1B: Investera i jordbruk och mat – boosta avkastningen och FN-målen

Att investera med en hållbarhetsprofil i livsmedelssektorn, i det vi numera kallar utvecklingsländer, kan ge världen en skjuts för att klara FN:s globala mål. Hur ser möjligheterna ut och vilka effekter finns att räkna med? Schweiziska fonden ResponsAbility visar exempel på hur finansiella investeringar, både lån och riskkapital, fallit ut väl. De har gjort skillnad i kampen mot fattigdom och hunger, genom att bidra till ett hållbart jordbruk och stärkt värdekedja inom jordbruks- och livsmedelssektorn. 

I samarbete med ResponsAbility Investments AG

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CET
15:30 - 15:45 CET

Därför behöver investerare jobba för en rättvis omställning

Gula västar, bensinupprop och framväxten av högerpopulism utmanar den klimatomställning som behöver ske för att nå Parisavtalets mål. På senare tid har det till viss del i Sverige, men än mer internationellt pratats om termer som just transition och stranded labour. Bettina Reinboth från Principles for Responsible Investments berättar varför det är nödvändigt för investerare att hantera en rättvis omställning. (Obs! Presentationen är på engelska). 

Visa detaljer Gömma detaljer
15:45 - 16:15 CET

Investerares möjligheter att främja en rättvis omställning

Vilka möjligheter har investerare egentligen att bidra till en rättvis klimatomställning? Vad har finanssektorn för ansvar i frågan och kan den komma att påverka avkastningskraven? Paneldiskussionen fokuserar på hur finanssektorns aktörer kan bidra till en rättvis klimatomställning och vilka verktyg som är bäst lämpade för att driva frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:15 - 16:40 CET

Kapitalägarnas väg till nettonollutsläpp

Folksam är en av flera stora kapitalägare som nu arbetar för att öka takten i klimatomställningen. Kapitalägarna inom FN-initiativet Net-Zero Asset Owners Alliance har åtagit sig att anpassa hela investeringsverksamheten till målet om nettonollutsläpp år 2050. Michael Kjeller berättar vad initiativet innebär för medlemmarna, externa förvaltare och andra kapitalägare som delar samma vision.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:40 - 16:45 CET

Dagens moderatorer avslutar

16:45 - 18:00 CET

Mingel med dryck och tilltugg

Partners

Kontakta oss

Image

Marko Mujic
Deltagaransvarig
marko.mujic@bonniernews.se
0722-52 68 32

Image

Hans Schmidt

Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

0708-76 49 49

Image

Norah Miller

Partneransvarig

norah.miller@bbm.bonnier.se

0738-52 19 61

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se