Hållbart NäringslivDagens industri och Aktuell Hållbarhet i samarbeteRapporten Hållbara Bolag 2019

I en unik granskning rankas 141 börsbolags hållbarhetsarbete av Aktuell Hållbarhet, Dagens Industri och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Rankningen inkluderar bolag i GICS industrikategorier kapitalvaror, material, konsumtionsvaror, bank, finansmarknads och detaljhandel.


En rapport om rankningsmodellen, resultatet och trenderna inom de rankade bolagens hållbarhetsarbete kommer att släppas under hösten.Är du intresserad av att köpa en mer fördjupad rapport om de olika bolagens hållbarhetsarbete?

Rapporten innehåller
  • Resultatet från bolagsrankningen i detalj
  • Modellen och konceptet med bolagsrankningen
  • Information och motivering av de olika parametrarna som rådgivande kommittén har prioriterat och inkluderat
  • Analys av resultatet och bolagens förmåga att kommunicera respektive arbeta inomolika hållbarhetsområden.
  • Länkar till relaterade artiklar publicerade i Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.