Hållbart NäringslivDagens industri och Aktuell Hållbarhet i samarbete


Ett hållbart svenskt näringsliv

Talare

Karl-Henrik Sundström

Karl-Henrik Sundström

vd, Stora Enso
Anna Brodowsky

Anna Brodowsky

vice president public affairs, Essity
Jonas Samuelson

Jonas Samuelson

vd, Electrolux
Camilla Johansson

Camilla Johansson

tf hållbarhetschef, Handelsbanken
Pernilla Ramslöv

Pernilla Ramslöv

vd, Nox
Marie Ehrling

Marie Ehrling

styrelseordförande Telia Company
Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming

vd, Svemin
Andrew Steel

Andrew Steel

Global Head of Sustainable Finance, Fitch Ratings
Anna Ryott

Anna Ryott

ordförande Summa Equity och styrelseproffs
Annika Ramsköld

Annika Ramsköld

vp corporate sustainability, Vattenfall
Thomas Kolster

Thomas Kolster

mr. Goodvertising - Marketing activist, sustainability advocate, speaker & author
Stina Billinger

Stina Billinger

statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan, Näringsdepartementet
 Sten Forsberg

Sten Forsberg

Sverigechef, Volkswagen Personbilar
Nora Bavey

Nora Bavey

ceo, Unitech
Markus Olsson

Markus Olsson

vd, Gasum
Henrik Henriksson

Henrik Henriksson

vd, Scania
Emma Nehrenheim

Emma Nehrenheim

miljö- och hållbarhetschef, Northvolt
Elisabeth Änghede

Elisabeth Änghede

Sustainability and HR Controller, Atlas Copco
Björn-Ola Linnér

Björn-Ola Linnér

programchef, Mistra Geopolitics; professor klimatpolitik, Linköpings universitet
Jan Poulsen

Jan Poulsen

vd, Thinkstep AG
Anders Lundgren

Anders Lundgren

Chief Operating Officer, LKAB Special Products Division
Maria Collin

Maria Collin

vd, Global Compact Network Sweden
 Suzan Hourieh Lindberg

Suzan Hourieh Lindberg

vd, The Social Few
 Viveka Hirdman-Ryrberg

Viveka Hirdman-Ryrberg

chef hållbarhet och medlem av Investors koncernledning
Karin Svensson

Karin Svensson

senior rådgivare Sida, projektledare Swedish Investors for Sustainable Development
Magnus Widell

Magnus Widell

vd, Gröna Lund
Catarina Paulson

Catarina Paulson

hållbarhetschef, Alfa Laval
 Anne Odhiambo

Anne Odhiambo

Commercial Business Category Manager, Central Africa
Pelle Tornell

Pelle Tornell

vd, ScaleUp Academy
Michael Wilkins

Michael Wilkins

managing director Sustainable Finance, S&P Global Ratings och medlem i TCFD
 Elisabeth Änghede

Elisabeth Änghede

Sustainability and HR Controller, Atlas Copco
Sofia Nydahl Ericsson

Sofia Nydahl Ericsson

rekryteringsansvarig, Bonnier News
Alexandra Ridderstad

Alexandra Ridderstad

verksamhetschef Tekniksprånget & Jobbsprånget Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Johan Florén

Johan Florén

chef kommunikation och ägarstyrning AP7
Christina Båge-Friborg

Christina Båge-Friborg

evp & head of sustainability, SSAB
Eva Johansson

Eva Johansson

handläggare, kompetensförsörjning och digitalisering, Tillväxtverket
Anne af Petersens

Anne af Petersens

sustainability manager, BillerudKorsnäs
Gary Baker

Gary Baker

styrelseledamot, AmCham Sweden
Nathan Fabian

Nathan Fabian

chef ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investments; rapportör taxonomigruppen, EU-kommissionens tekniska expertgrupp för hållbara finanser
Fredrik Jansson

Fredrik Jansson

strategichef, DigiPlex
Johan Falk

Johan Falk

program management lead author initiator exponential roadmap, Stockholm Resilience Centre
Lena Hök

Lena Hök

hållbarhetschef, Skanska
Kaj Török

Kaj Török

Informations- och hållbarhetschef Max Burgers
Jonathan Labrey

Jonathan Labrey

chief Strategy Officer, International Integrated Reporting Council
Susanne Arvidsson

Susanne Arvidsson

docent, Lunds universitet
Malin Dahlberg-Markstedt

Malin Dahlberg-Markstedt

manager och sakkunnig child rights & business, Rädda Barnen
Fredrik Ljungdahl

Fredrik Ljungdahl

partner och hållbarhetsansvarig, PwC
Felicia Reuterswärd

Felicia Reuterswärd

hållbarhetsansvarig, H&M Sverige
Peter Lööw

Peter Lööw

hållbarhetsansvarig kapitalförvaltning, Alecta
Catarina Hägglund

Catarina Hägglund

chef kommunikation- och hållbarhet, Skellefteå kraft
Fadi Barakat

Fadi Barakat

näringslivsutvecklare/projektchef, Malmö Stad
Åsa Widell

Åsa Widell

generalsekreterare, Sverige för UNHCR
Ylvali Busch

Ylvali Busch

student, KTH och Handelshögskolan
Magnus Emfel

Magnus Emfel

finance engagement manager, WWF
Erik Jonsson

Erik Jonsson

statsgeolog, Sveriges Geologiska Undersökning; professor, Uppsala universitet
Åsa Jackson

Åsa Jackson

SVP Corporate Responsibility, Boliden
Simon Werbart Flato

Simon Werbart Flato

verksamhetschef, Sustainergies
Johanna Sandahl

Johanna Sandahl

ordförande, Naturskyddsföreningen
Stefan Lindqvist

Stefan Lindqvist

affärsutvecklingschef, 3 Step IT
Sigbritt Karlsson

Sigbritt Karlsson

rektor, KTH; initiativtagare, Klimatramverket
Ulrik Åshuvud

Ulrik Åshuvud

ordförande Transparency International Sverige
Mathias Linder

Mathias Linder

Sales Manager, Group Remarketing, 3StepIT
Sören Enholm

Sören Enholm

vd, TCO Development
Malin Baltzar

Malin Baltzar

hållbarhetschef, Stena Recycling
Markus Ekelund

Markus Ekelund

vd, 2050
Henrik Edin

Henrik Edin

näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Anita Lindberg

Anita Lindberg

förvaltare, Alfred Berg
Daniel Paska

Daniel Paska

Technology for good program director, Ericsson.
Henrik Lampa

Henrik Lampa

hållbarhetschef, Dustin
Cecilia Pfannenstill

Cecilia Pfannenstill

kvalitets- och hållbarhetschef, CGI Skandinavien
Maria Guggenberger

Maria Guggenberger

head of csr & sustainability, ATG
Anna Rengstedt

Anna Rengstedt

hållbarhetsspecialist, BillerudKorsnäs
Lisa Henriksson

Lisa Henriksson

business change manager circular IKEA, Ingka Group
Jens Bruno

Jens Bruno

chef hållbarhetsutveckling, Preem
Brian Matuszewski

Brian Matuszewski

Loop & TerraCycle
Mikael Salo

Mikael Salo

chefredaktör, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Lotta Edling

Lotta Edling

utvecklingsdirektör, Dagens industri & Bonnier News (moderator)
Catrin Offerman

Catrin Offerman

programproducent och projektledare, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Daniel Boman

Daniel Boman

redaktör Aktuell Hållbarhet (moderator)
Angelica Lips Da Cruz

Angelica Lips Da Cruz

vd och grundare Innorbis (moderator)
Åsa Sandberg

Åsa Sandberg

generalsekreterare artister för miljön (moderator)
Ida Hansson Brusewitz

Ida Hansson Brusewitz

nyhetschef Di Digital (moderator)
Jessica Stark

Jessica Stark

Innovationsspecialist & styrelsearbetare (moderator)
Malin Strand

Malin Strand

projektledare, Fossilfritt Sverige (moderator)
Mikolaj Norek

Mikolaj Norek

FIM, Forum for innovation management (moderator)
Schema
onsdag, november 13, 2019
07:45 - 09:00 CET

Registreringen öppnar

08:15 - 09:00 CET

Frukostseminarium

Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna som arrangeras av våra partners. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.  

Anmälan till frukostarna sker här >> 

Visa detaljer Gömma detaljer

Återvinning vs återanvändning – måste vi välja?

Vinsterna med både återvinning och återanvändning av gammal elektronik är de flesta eniga om. Men hur hanterar vi riskerna? Återvinning leder till ökad klimatpåverkan när nya produkter tillverkas istället för att gamla produkter används längre. Återanvända produkter riskerar dock att hamna på en soptipp någonstans. På det här seminariet diskuterar företrädare för återvinnig och återanvändning hur vi kan öka nyttan istället för riskerna.
Frukosten arrangeras av Dustin

Visa detaljer Gömma detaljer

How to build a sustainable and more profitable organization

Anne Odhiambo Sal: C58

Diversity and inclusion is not a question, it is a business imperative.  A diverse organization is able to maintain relevance for customers at the same time expanding growth mindset and productivity within the organization.  Ifeyinwa Afe, MD HP Nigeria, will be sharing insights on how HP demonstrates the values that come with a diverse and inclusive mindset and the difference it makes in HP with +50,000 employees.
Frukosten arrangeras av HP

Visa detaljer Gömma detaljer

Samarbete, innovation och vägen mot fossilfrihet

För att nå FN:s globala mål måste vi samarbeta. Vi måste göra gemensamma satsningar, ta del av varandras kunskaper och tillsammans finna lösningar för att minska de fossila utsläppen.

Annika Ramsköld delar under seminariet med sig av Vattenfalls aktuella partnerskap och om vår väg framåt för att Sverige ska bli fossilfritt inom en generation.

Bland dessa samarbeten tillhör Hybrit och CemZero som tacklar stål- och cementindustrins utmaningar med klimatpåverkan. Tillsammans kan dessa satsningar innebära en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp med 15 procent.

Frukosten arrangeras av Vattenfall

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Inledning med dagens moderator

Dagens moderatorer inleder konferensen.

Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet, Lotta Edling, publicistisk direktör, Bonnier News.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:40 CET

10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:15 CET

Konkurrenskraft för ett hållbart svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter de stora klivens taktik i fokus.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:30 CET

Investerarnas nya krav

Andrew Steel delar med sig av Fitch Ratings insikter om ökande krav på mer transparens vad gäller ESG-faktorer och dess påverkan på kreditbetyg.

Partner: Fitch Ratings

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET
11:00 - 11:50 CET

Seminariespår 1A: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?

Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1B: Vägen till en hållbar klimatsmart industri

Annika Ramsköld Sten Forsberg Markus Olsson Christina Båge-Friborg Malin Strand Sal: C10 Basindustri transporter & energi

Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

Partner: Gasum

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1C:  Växande datalagring – hur ska klimatavtrycket från datahallarna bromsas?

Vi handlar mat i mobilen, tittar på Netflix på kvällarna och kommunicerar via mobilen, aktiviteter som alla drar igång en process i ett datacenter någonstans. Redan 2020 väntas antalet uppkopplade enheter ha ökat från 9 till 50 miljarder och datamängderna växer hela tiden. 
All denna data slukar enorma mängder energi. Detta i en tid då ICT-sektorn drastiskt behöver minska sina utsläpp för att bidra till att vi når klimatmålen.
Vilka utmaningar innebär detta och vilka krav kommer ställas på hållbara, säkra och klimatsmarta datatjänster? Hur kan vi som företag och användare bidra till att datalagring och datahantering sker med minimalt klimatavtryck?

I detta seminariespår får du bland annat ta del av en rykande färsk SIFO-undersökning om hur svenskarna ser på det digitala miljöavtrycket och hur det påverkar ditt företags hållbarhetsarbete. Du får även en checklista för vad du bör tänka på för att din verksamhets data ska lagras så hållbart och säkert som möjligt.
Partner Digiplex

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1D: Vad är viktigt på riktigt? Så mäter du hållbarhet (English)

När du ska ta fram hållbarhets KPI:er för din verksamhet behöver du tänka kritiskt kring vad du ska fokusera på och vad som verkligen har betydelse. Vilka utmaningar har du och var kan du göra störst skillnad? Ibland är det svårt att ens veta var man ska börja.
På den här sessionen undersöker vi hur ditt företag kan ta strategisk kontroll över sina viktigaste hållbarhetsfrågor genom att uppmärksamma de faktorer som på riktigt är relevanta. Vi undersöker också hur du på ett effektivt sätt kan mäta hållbarhet, vad du ska mäta och hur du tar fram strategisk information som hjälper dig att ta rätt beslut.

Partner: Thinkstep

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1E: Inkludering vägen mot attraktionskraft

Med mångfald på jobbet tar man vara på kompetens och ökar möjligheter till innovation och tillväxt. Dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre.  Men det räcker inte med att ha en kvantitativ jämlik organisation om vi inte också värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. Lär dig mer om hur du lyckas med inkludering.

Partner: Tillväxtverket 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:15 CET
13:15 - 14:15 CET

Seminariespår 2A: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades. Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering. 

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag
Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2B: Att verka på en internationell marknad, utmaningarna som behöver hanteras

Barnarbete, korruption och mutor är tuffa frågor att hantera. Att säkerhetsställa att produktion och leverantörskedja följer UN Global Compact tio principer för ett hållbart företagande är minst sagt komplext.
Här diskuteras utmaningarna med produktion och leverantörskedjor utspridda globalt och framförallt strategierna för att hantera de utmaningar som kan uppstå.

Partner: Rädda Barnen

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2D: Så jobbar Sveriges bästa bolag med hållbarhet

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats. 

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete.  Talare bjuds in när rankningen är färdig.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2C: Det krävs för att ta innovationen till succé

Nya smarta produkter och tjänster behöver tas fram för att lösa de utmaningar vi står inför. Vilka problem bör vi fokusera på och hur kan vi snabbare skala upp så de nya snillerika lösningar som hör till framtiden? På detta pass blir det fokus på innovation och hur man framgångsrikt tar en bra idé hela vägen till en lönsam produkt.

Partner: BillerudKorsnäs

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2E: Styrelsens sammansättning så påverkar den konkurrenskraften

Konkurrenskraft, innovationsförmåga och attraktionskraft påverkas drastiskt av sammansättningen i styrelsen. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan exempelvis öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. 
Kan ett företag öka vinsten och innovationskraft med en högre mångfald i styrelsen? 
Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfald hela vägen till toppen. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Seminariespår 3A: Finans & management - fokus på rapportering (English))

Nathan Fabian Jonathan Labrey Angelica Lips Da Cruz Sal: C10 Finans & management

Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare
EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november och därefter är det upp till EU:s politiska beslutsfattare att föra in taxonomin i lagstiftning. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD  
Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Genom Better Alignment Project ska ramverken som ingår i Corporate Reporting Dialogue anpassas för att bättre förse kapitalmarknad med civilsamhället med information kring företagens klimatrisker. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi

Maria Sunér Fleming Emma Nehrenheim Erik Jonsson Åsa Jackson Johanna Sandahl Daniel Boman Sal: C5 Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg 
Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund. 

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige
Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3C: Cirkulär ekonomi - så påverkas din affärsmodell (English)

Omställningen mot en cirkulär ekonomi förändrar många produktionskedjor i grunden. Idag satsar både länder och stora företag dedikerat på att ställa om sina verksamheter och flöden och inom EU är cirkulär ekonomi högsta prioritet.
Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som skapar resurseffektiva och cirkulära affärsmodeller. Träffa tre företag och hör mer om deras strategier för framtiden. 
Partner: 3 Step IT

 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö, klimat eller socialt. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden. Hur ska vi exempelvis tänka kring konsumtion när jordens resurser är oändliga? Kan man jobba hållbart i en bransch där risken för missbruk är ett faktum? Och hur kan man arbeta i partnerskap för att bli än mer framgångsrik?
Partner: Dustin, ATG, UNHCR

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET
16:00 - 16:25 CET

Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

Partner: Skellefteå Kraft

Visa detaljer Gömma detaljer
16:25 - 16:35 CET

Mångfald nyckeln till lönsamhet

16:35 - 17:00 CET

Premiär för Di Hållbara Samtal LIVE

Hur blir en djup förtroendekris en språngbräda till ett nytt arbetssätt kring hållbarhet? Hur ställer man om en fordonsflotta i rekordfart och hur kan riskkapitalet främja en långsiktigt hållbar tillväxt/industri? 
 
I Di:s artikelserie Hållbara samtal har ett 20-tal av näringslivets toppdirektörer träffats för att diskutera hållbarhet, affärsmöjligheter och utmaningar. För första gången arrangeras nu ett samtal direkt från scen. Möt Marie Ehrling, ordförande Telia Company, Henrik Henriksson, vd Scania, Anna Ryott, ordförande Summa Equity och styrelseproffs samt Jonas Samuelson, vd Electrolux. Moderator: Lotta Edling, publicistisk utvecklingsdirektör Bonnier News.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 17:10 CET

Sätt rätt mål på riktigt - men hur?

Vi  vet att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen och att samhället kommer att förändrats när målen är uppnådda. Vad betyder denna samhällsförändring för våra företag? Hur sätter vi mål som driver verksamheten i en hållbar riktning – på riktigt? Vilket ledarskap krävs för att nå målen?
Under lunchen har nätverket för hållbart näringsliv, NMC, diskuterat frågorna med initierade deltagare. Här får du en summering av vad de kommit fram till.

Partner: Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC

Visa detaljer Gömma detaljer
17:05 - 17:25 CET

Så kan företag hjälpa människor att leva sina värderingar

Vi vet att människor vill leva mer hållbart, men många är frustrerade och vet inte hur de ska gå tillväga. I att hjälpa kunderna att göra hållbara val finns en stor affärsmöjlighet, menar Thomas Kolster som är aktuell med en ny bok. 


Visa detaljer Gömma detaljer
17:25 - 17:30 CET

Dagens moderatorer avslutar konferensen.

17:25 - 18:30 CET
07:45 - 09:00 CET

Registreringen öppnar

08:15 - 09:00 CET

Frukostseminarium

Börja dagen med ett besök i utställningen eller gå på något av frukostseminarierna som arrangeras av våra partners. Frukostarna är fristående från konferensen och kostnadsfria.  

Anmälan till frukostarna sker här >> 

Visa detaljer Gömma detaljer

Återvinning vs återanvändning – måste vi välja?

Vinsterna med både återvinning och återanvändning av gammal elektronik är de flesta eniga om. Men hur hanterar vi riskerna? Återvinning leder till ökad klimatpåverkan när nya produkter tillverkas istället för att gamla produkter används längre. Återanvända produkter riskerar dock att hamna på en soptipp någonstans. På det här seminariet diskuterar företrädare för återvinnig och återanvändning hur vi kan öka nyttan istället för riskerna.
Frukosten arrangeras av Dustin

Visa detaljer Gömma detaljer

How to build a sustainable and more profitable organization

Anne Odhiambo Sal: C58

Diversity and inclusion is not a question, it is a business imperative.  A diverse organization is able to maintain relevance for customers at the same time expanding growth mindset and productivity within the organization.  Ifeyinwa Afe, MD HP Nigeria, will be sharing insights on how HP demonstrates the values that come with a diverse and inclusive mindset and the difference it makes in HP with +50,000 employees.
Frukosten arrangeras av HP

Visa detaljer Gömma detaljer

Samarbete, innovation och vägen mot fossilfrihet

För att nå FN:s globala mål måste vi samarbeta. Vi måste göra gemensamma satsningar, ta del av varandras kunskaper och tillsammans finna lösningar för att minska de fossila utsläppen.

Annika Ramsköld delar under seminariet med sig av Vattenfalls aktuella partnerskap och om vår väg framåt för att Sverige ska bli fossilfritt inom en generation.

Bland dessa samarbeten tillhör Hybrit och CemZero som tacklar stål- och cementindustrins utmaningar med klimatpåverkan. Tillsammans kan dessa satsningar innebära en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp med 15 procent.

Frukosten arrangeras av Vattenfall

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CET

Inledning med dagens moderator

Dagens moderatorer inleder konferensen.

Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet, Lotta Edling, publicistisk direktör, Bonnier News.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:40 CET

10 år till 2030: Här är näringslivets nya spelplan

Globala ekosystem och naturresurser är satta under press och många av dagens affärsmodeller har en begränsad livslängd. Världen står inför en enorm omställning och för att företag ska överleva dolda risker krävs nytänk och ledarskap i hela verksamheten. Ett sätt att närma sig denna allt mer ovissa framtid är att använda scenariometodik.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:15 CET

Konkurrenskraft för ett hållbart svenskt näringsliv - vinna eller försvinna?

Hur hållbart och konkurrenskraftigt är egentligen Sveriges näringsliv i den omställning som vi har framför oss? Här diskuteras hur företag kan växla upp sina ambitioner och samtidigt stärka konkurrenskraften. Vi sätter de stora klivens taktik i fokus.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:30 CET

Investerarnas nya krav

Andrew Steel delar med sig av Fitch Ratings insikter om ökande krav på mer transparens vad gäller ESG-faktorer och dess påverkan på kreditbetyg.

Partner: Fitch Ratings

Visa detaljer Gömma detaljer
10:30 - 11:00 CET
11:00 - 11:50 CET

Seminariespår 1A: Impact investing- vad ska vi mäta och hur?

Noterade och onoterade företag försöker i allt större utsträckning visa på hur verksamheten bidrar till positiva samhällsnytta genom sociala effekter. Samtidigt söker investerare möjligheter att göra gott samtidigt som de får avkastning på sitt kapital. Huruvida verksamheten eller investeringen faktiskt har någon positiv effekt är viktigt att mäta och utvärdera. Här diskuteras utmaningar och möjligheter att förbättra effektmätning av social påverkan på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt. 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1B: Vägen till en hållbar klimatsmart industri

Annika Ramsköld Sten Forsberg Markus Olsson Christina Båge-Friborg Malin Strand Sal: C10 Basindustri transporter & energi

Ökad användning av förnybar el, biomassa och koldioxidlagring krävs för en basindustri med nettonollutsläpp. Men hur ska målet egentligen förverkligas? Här diskuteras strategier och lösningar som gör det möjligt att nå målet.

Partner: Gasum

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1C:  Växande datalagring – hur ska klimatavtrycket från datahallarna bromsas?

Vi handlar mat i mobilen, tittar på Netflix på kvällarna och kommunicerar via mobilen, aktiviteter som alla drar igång en process i ett datacenter någonstans. Redan 2020 väntas antalet uppkopplade enheter ha ökat från 9 till 50 miljarder och datamängderna växer hela tiden. 
All denna data slukar enorma mängder energi. Detta i en tid då ICT-sektorn drastiskt behöver minska sina utsläpp för att bidra till att vi når klimatmålen.
Vilka utmaningar innebär detta och vilka krav kommer ställas på hållbara, säkra och klimatsmarta datatjänster? Hur kan vi som företag och användare bidra till att datalagring och datahantering sker med minimalt klimatavtryck?

I detta seminariespår får du bland annat ta del av en rykande färsk SIFO-undersökning om hur svenskarna ser på det digitala miljöavtrycket och hur det påverkar ditt företags hållbarhetsarbete. Du får även en checklista för vad du bör tänka på för att din verksamhets data ska lagras så hållbart och säkert som möjligt.
Partner Digiplex

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1D: Vad är viktigt på riktigt? Så mäter du hållbarhet (English)

När du ska ta fram hållbarhets KPI:er för din verksamhet behöver du tänka kritiskt kring vad du ska fokusera på och vad som verkligen har betydelse. Vilka utmaningar har du och var kan du göra störst skillnad? Ibland är det svårt att ens veta var man ska börja.
På den här sessionen undersöker vi hur ditt företag kan ta strategisk kontroll över sina viktigaste hållbarhetsfrågor genom att uppmärksamma de faktorer som på riktigt är relevanta. Vi undersöker också hur du på ett effektivt sätt kan mäta hållbarhet, vad du ska mäta och hur du tar fram strategisk information som hjälper dig att ta rätt beslut.

Partner: Thinkstep

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 1E: Inkludering vägen mot attraktionskraft

Med mångfald på jobbet tar man vara på kompetens och ökar möjligheter till innovation och tillväxt. Dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre.  Men det räcker inte med att ha en kvantitativ jämlik organisation om vi inte också värderar medarbetarnas olika perspektiv och kompetens. Lär dig mer om hur du lyckas med inkludering.

Partner: Tillväxtverket 

Visa detaljer Gömma detaljer
11:50 - 13:15 CET
13:15 - 14:15 CET

Seminariespår 2A: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen

Del 1: Klimatriskernas avtryck på kreditvärderingen
Det har nu gått drygt två år sedan TCFD:s frivilliga riktlinjer för rapportering av klimatrisk lanserades. Bolag och investerare har börjat arbeta efter TCFD:s riktlinjer, och klimatrisker börjar göra avtryck i kreditvärderingsinstitutens arbete. Här bjuds på en inblick i hur klimatrisker får en allt mer framskjuten position i företagens kreditvärdering. 

Del 2: Scenarioanalys för att värdera risker och möjligheter i bolag
Klimatförändringen innebär många dolda risker och möjligheter som kan fångas upp med hjälp av de scenarioanalyser som TCFD förespråkar. Utmaningen ligger i att förstå hur dessa scenarioanalyser görs på ett tillförlitligt sätt. Rätt utförd kan scenarioanalysen vara ett vitalt verktyg för att bedöma hur klimatförändringen påverkar bolagets eller portföljens resultat.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2B: Att verka på en internationell marknad, utmaningarna som behöver hanteras

Barnarbete, korruption och mutor är tuffa frågor att hantera. Att säkerhetsställa att produktion och leverantörskedja följer UN Global Compact tio principer för ett hållbart företagande är minst sagt komplext.
Här diskuteras utmaningarna med produktion och leverantörskedjor utspridda globalt och framförallt strategierna för att hantera de utmaningar som kan uppstå.

Partner: Rädda Barnen

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2D: Så jobbar Sveriges bästa bolag med hållbarhet

Del 1: Slutsatser från årets rankning
Susanne Arvidsson, ordförande för rådgivande kommittén bakom Hållbara Bolag, presenteras insikter och trender från årets rankning. Årets rankning har utökats till att omfatta närmare 150 bolag, då 9 företag inom sektorn dagligvaror och 20-talet börsnoterade bolag inom bank- och finansbranschen har adderats. 

Del 2: Fråga-svar med Sveriges mest hållbara bolag
Vad är framgångsfaktorn bakom ett lyckat hållbarhetsarbete som integreras i affären? Sveriges mest hållbara bolag inom fyra övergripande kategorier bjuds in för att diskutera diskutera hur man lyckas med affärsdrivet hållbarhetsarbete.  Talare bjuds in när rankningen är färdig.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2C: Det krävs för att ta innovationen till succé

Nya smarta produkter och tjänster behöver tas fram för att lösa de utmaningar vi står inför. Vilka problem bör vi fokusera på och hur kan vi snabbare skala upp så de nya snillerika lösningar som hör till framtiden? På detta pass blir det fokus på innovation och hur man framgångsrikt tar en bra idé hela vägen till en lönsam produkt.

Partner: BillerudKorsnäs

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 2E: Styrelsens sammansättning så påverkar den konkurrenskraften

Konkurrenskraft, innovationsförmåga och attraktionskraft påverkas drastiskt av sammansättningen i styrelsen. Signalvärdet av jämställdhet och mångfald på chefsbefattningar samt lednings- och styrelsenivå kan exempelvis öka attraktionskraften för nya talanger med en breddad rekryteringsbas. 
Kan ett företag öka vinsten och innovationskraft med en högre mångfald i styrelsen? 
Lär dig om argumenten och strategin från de organisationer som tar mångfald hela vägen till toppen. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:30 - 15:30 CET

Seminariespår 3A: Finans & management - fokus på rapportering (English))

Nathan Fabian Jonathan Labrey Angelica Lips Da Cruz Sal: C10 Finans & management

Del 1: Så påverkar den nya taxonomin företag och investerare
EU:s tekniska expertgrupp för hållbara finanser lanserade nyligen ett förslag på en ny taxonomi som bedömer vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara. En slutgiltig version av taxonomin kommer i november och därefter är det upp till EU:s politiska beslutsfattare att föra in taxonomin i lagstiftning. Här får du höra vad taxonomin betyder för företag och investerare.

Del 2: Redovisningsramverk anpassas efter TCFD  
Samtliga stora ramverk för rapportering av hållbarhetsrelaterad information ska anpassa sig efter TCFD:s frivilliga riktlinjer. Genom Better Alignment Project ska ramverken som ingår i Corporate Reporting Dialogue anpassas för att bättre förse kapitalmarknad med civilsamhället med information kring företagens klimatrisker. Under hösten släpps en första rapport kring hur ramverken ska anpassas efter TCFD.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3B: Basindustri, transporter & energi

Maria Sunér Fleming Emma Nehrenheim Erik Jonsson Åsa Jackson Johanna Sandahl Daniel Boman Sal: C5 Basindustri transporter & energi

Del 1: Omställningsmetaller och mineral i svenskt berg 
Ett flertal metaller och mineral, inklusive de sällsynta jordartsmetallerna, är kritiska för omställningen av våra transport- och energisystem. Idag är det inte ovanligt att metallerna utvinns under socialt tveksamma förhållanden. Flera av metallerna som efterfrågas förekommer emellertid i svensk berggrund. 

Del 2: Förutsättningar för närproducerade batterier i Sverige
Northvolt har som ambition att tillverka batterier med närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt i sin Skellefteå-baserade fabrik. Är det möjligt och vad innebär det för miljö och markanvändning här i Sverige? Här diskuteras förutsättningar för att öka utvinning av de metaller och mineral som behövs för klimatomställningen.

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3C: Cirkulär ekonomi - så påverkas din affärsmodell (English)

Omställningen mot en cirkulär ekonomi förändrar många produktionskedjor i grunden. Idag satsar både länder och stora företag dedikerat på att ställa om sina verksamheter och flöden och inom EU är cirkulär ekonomi högsta prioritet.
Här diskuteras nya funktionsorienterade affärsmodeller och andra konkreta åtgärder som skapar resurseffektiva och cirkulära affärsmodeller. Träffa tre företag och hör mer om deras strategier för framtiden. 
Partner: 3 Step IT

 

Visa detaljer Gömma detaljer

Seminariespår 3D: Affärsoffensiven mot hållbarhet

Flera stora bolag sitter med affärsmodeller, där verksamheten har stora utsläpp eller på annat sätt gör negativa avtryck på miljö, klimat eller socialt. På denna session sätter vi fokus på några olika bolags strategi för framtiden. Hur ska vi exempelvis tänka kring konsumtion när jordens resurser är oändliga? Kan man jobba hållbart i en bransch där risken för missbruk är ett faktum? Och hur kan man arbeta i partnerskap för att bli än mer framgångsrik?
Partner: Dustin, ATG, UNHCR

Visa detaljer Gömma detaljer
15:30 - 16:00 CET
16:00 - 16:25 CET

Kulturförändringar och värderingar - därför är hållbarhet viktigt när talangerna väljer arbetsgivare

Dagens unga är mer värderingsdrivna än tidigare generationer. Vad kräver framtidens talanger av morgondagens arbetsgivare? Hur ser den kulturtransformation ut som många bolag har framför sig när de ska matcha talangernas förväntningar? Och hur utbildas morgondagens arbetstagare inom hållbarhet?

Partner: Skellefteå Kraft

Visa detaljer Gömma detaljer
16:25 - 16:35 CET

Mångfald nyckeln till lönsamhet

16:35 - 17:00 CET

Premiär för Di Hållbara Samtal LIVE

Hur blir en djup förtroendekris en språngbräda till ett nytt arbetssätt kring hållbarhet? Hur ställer man om en fordonsflotta i rekordfart och hur kan riskkapitalet främja en långsiktigt hållbar tillväxt/industri? 
 
I Di:s artikelserie Hållbara samtal har ett 20-tal av näringslivets toppdirektörer träffats för att diskutera hållbarhet, affärsmöjligheter och utmaningar. För första gången arrangeras nu ett samtal direkt från scen. Möt Marie Ehrling, ordförande Telia Company, Henrik Henriksson, vd Scania, Anna Ryott, ordförande Summa Equity och styrelseproffs samt Jonas Samuelson, vd Electrolux. Moderator: Lotta Edling, publicistisk utvecklingsdirektör Bonnier News.
 

Visa detaljer Gömma detaljer
17:00 - 17:10 CET

Sätt rätt mål på riktigt - men hur?

Vi  vet att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen och att samhället kommer att förändrats när målen är uppnådda. Vad betyder denna samhällsförändring för våra företag? Hur sätter vi mål som driver verksamheten i en hållbar riktning – på riktigt? Vilket ledarskap krävs för att nå målen?
Under lunchen har nätverket för hållbart näringsliv, NMC, diskuterat frågorna med initierade deltagare. Här får du en summering av vad de kommit fram till.

Partner: Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC

Visa detaljer Gömma detaljer
17:05 - 17:25 CET

Så kan företag hjälpa människor att leva sina värderingar

Vi vet att människor vill leva mer hållbart, men många är frustrerade och vet inte hur de ska gå tillväga. I att hjälpa kunderna att göra hållbara val finns en stor affärsmöjlighet, menar Thomas Kolster som är aktuell med en ny bok. 


Visa detaljer Gömma detaljer
17:25 - 17:30 CET

Dagens moderatorer avslutar konferensen.

17:25 - 18:30 CET

Huvudpartners

Partners

Mötespartners

Intresserad av partnerskap? 

Läs mer om vilka möjligheter som finns och våra olika partner-paket här >>

Kontakta oss gärna!

Image

Susanna Ullman
Produktionsledare

konferens@aktuellhallbarhet.se

Image

Norah Miller

Partneransvarig

norah.miller@bonniernews.se

073 - 852 19 61

Image

Catrin Offerman

Projektledare

catrin.offerman@aktuellhallbarhet.se

070-19 19 400

Programtips

Vill du tipsa om en talare eller en programpunkt? Skicka gärna ett mail till agenda@aktuellhallbarhet.se

Clarion Hotel Stockholm
Ringvägen 98, Skanstull, Stockholm 118 60 , Sweden