Cirkulär ekonomi

Oct 10, 2019 08:00 - 18:00 CEST

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


torsdag, oktober 10, 2019
08:00 - 09:00 CEST

Registrering

Dagen börjar med frukostseminarier. Dessa är fristående från konferensen och kostnadsfria. 

Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Cirkulär omställning - så kan satsningarna Bioinnovation och RE:Source ge arbetet fart!

Erik Perzon Anna Wiberg Johan Felix Sal: Courtyard 2&3

De nationella innovationsprogrammen Bioinnovation och RE:Source bjuder gemensamt in företag och organisationer till ett frukostmöte. Vi berättar om aktuella erbjudanden och möjligheter att accelerera innovation som bidrar till ett hållbart materialnyttjande och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft!
Talare:
Anna Wiberg, programchef för BioInnovation
Talare tillkommer 

Frukosten är fristående från konferensen och kostnadsfri. Välj "frukostbiljett" för att endast anmäla dig till frukosten.

Visa detaljer Gömma detaljer

Kom igen, vi löser det tillsammans! Så kan näringslivet möta det snabbt ökande behovet av hållbara cirkulära lösningar

Anna-Karin Modin Henrik Nerell Tess Waltenburg Sal: Kungsholmen 2

Det pratas mycket om behovet av en cirkulär ekonomi, men vad krävs för att driva omställningen? Vem ska ta första steget? Hur viktig är konsumenten?
Under dagens frukostseminarium har BillerudKorsnäs bjudit in aktörer från hela värdekedjan för att diskutera samarbetsformer, cirkulära lösningar och hållbara förpackningar.

Frukosten är fristående från konferensen och kostnadsfri. Välj "frukostbiljett" för att endast anmäla dig till frukosten.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:40 CEST

En lönsam omställning - strategierna som visar vägen (english)

Systeminnovation och strategisk affärsmodellering är två verktyg som forskningen kring cirkulär ekonomi arbetar med för att förstå och hitta stora och långsiktiga värden. Marcus Zils, som bland annat skrivit flera rapporter åt Ellen MacArthur Foundation, presenterar de allra senaste idéerna om hur verksamheter kan skapa värde genom en cirkulär ekonomi.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:00 CEST

Finansiering av nya affärsmodeller - så satsar Europeiska investeringsbanken

Ett ökat inflöde av finanser ska hjälpa till att skapa nya affärsmodeller som ersätter de linjära. Jonas Byström expert cirkulär ekonomi, Europeiska Investeringsbanken berättar vad som är på gång just nu. Du får också veta mer om den nya standarden för cirkulär ekonomi SIS/TK 616 som tas fram just nu.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:35 CEST

Avloppsslam och appar- två cirkulära dilemman

Cirkulär ekonomi är nyckeln till en resurssnål, klimatvänlig och hållbar ekonomi. Så låter det ofta i dag när utvecklingen ska beskrivas. Tyvärr är det sällan så enkelt. Två cirkulära dilemman lyfts fram.

Visa detaljer Gömma detaljer

Fosforåtervinning från avloppsslam och aska, är det cirkulärt?

Det finns värdefulla resurser att ta vara på i både i slam och aska. Samtidigt innehåller dessa betydande mängder miljögifter. Kan detta hanteras så att resurserna tillvaratas på ett miljösäkert sätt? Om detta råder delade meningar. 


Visa detaljer Gömma detaljer

Plattformsstyrda delningstjänster, är det cirkulärt?

Utvecklingen av IT-plattformar och appar är ett tekniskt genombrott för delningsekonomin. Möjligheten till ägarbyten som förlänger livslängden på våra vardagsprylar är bara ett knapptryck bort. Tjänster som underlättar transporter för återvinning och återanvändning växer också fram. Men är allt som sker via en app per definition är delningsekonomi? 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 10:45 CEST

Del 1: Designfasen avgör – vad har du på ditt bord?

Goda förutsättningar för en produkts cirkularitet avgörs redan i designfasen. Konferensens deltagare utmanas här. På varje runt bord presenteras en produkt. Hur cirkulär är den och vilka förbättringar förflyttar den i cirkulär riktning? Övningen introduceras av experter från Rise och Swedese.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:35 CEST

Del 2: Designfasen avgör – vad har du på ditt bord?

Diskussionen om cirkulär ekonomi och design fördjupas. Experterna på plats kommenterar deltagarnas omdömen och förslag på designförbättringar. Slutligen presenteras “måttet C”. Ett projekt som försöker att hitta ett standardiserat sätt mäta produkters cirkulära prestanda.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 11:55 CEST

Så går det för Sverige här är utmaningarna- och möjligheterna

Hur är omställningstakten i det svenska samhället och vad blir nästa steg? Vilka är de områden vi bör fokusera på i första hand för att öka takten i omställningen mot en cirkulär ekonomi? 


Visa detaljer Gömma detaljer
11:55 - 12:15 CEST

Så satsar svenska bolag på att ställa om

BillerudKorsnäs berättar bland annat om sin nya strategi för innovation kopplat till cirkulär ekonomi, med mål att hitta nya lösningar för en klimatneutral ekonomi. Lyssna också till startup företaget Mycorena som omvandlar livsmedelsindustrins avfall till nytt protein. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 12:30 CEST

Möt den cirkulära ekonomins fader Walter Stahel (English)

Walter Stahel är en av den cirkulär ekonomins absoluta föregångsgestalter och står bland annat bakom konceptet performance economy, det vill säga att sälja funktion istället för produkt. Här presenterar han intressanta tankar från sin nya bok.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:40 CEST
13:40 - 14:35 CEST

1A Från linjärt till cirkulärt med produkten i fokus (english)

Peter Hopkinson Sal: Kungsholmen 1

Med utgångspunkt i den senaste internationella forskningen diskuteras hur en fysisk linjär produkt skulle fungera i en cirkulär ekonomi. Hur måste värdekedjan förändras rent praktiskt för att affärsmodellen och processen ska bli cirkulär genom hela livscykeln? Det handlar om design, produktionsprocess och affärsmodell. Men var börjar man? Hur ser processen ut och vilka är de stora utmaningarna?

Visa detaljer Gömma detaljer

1B Hinder ivägen? Så behöver affärsrätt och juridik förändras

Vem äger egentligen belysningen när ett hus ska säljas och ägaren hyr in belysning som tjänst? Hur bör avtal skrivas när cirkulära produkter ska upphandlas för att det inte ska bli tal om överprövning? Med en cirkulär ekonomi följer nya frågor om äganderätt och andra rättsliga aspekter av en ökad funktionsförsäljning. Vad bör en företagare och entreprenör tänka på rent juridiskt vid försäljning av cirkulära produkter?

Visa detaljer Gömma detaljer

1C Dialog och samtal - vad kostar det att vara cirkulär? (english)

Guido Braam Sal: Courtyard 2&3

Delta i en interaktiv diskussion med fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi.
Behöver cirkulära produktionsmetoder exempelvis vara dyrare än linjära? Samtalsledare är Guido Braam som har en mängd uppdrag inom en cirkulär ekonomi, bland annat som styrelseordförande i Nederländska Circular Hotspot. Nederländerna är en av de länder som kommit längst i omställningen mot en cirkulär ekonomi i världen. 

 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 14:45 CEST

Bensträckare och lokalbyte

14:45 - 15:40 CEST

2A Identifiera den cirkulära affären - sex avgörande steg på strategisk nivå (english)

Vilka möjligheter finns för din verksamhet i omställningen mot en cirkulär ekonomi? För att förstå hur ni kan skapa värde behöver du gå igenom verksamheten från grunden. Ledning såväl som underleverantörer behöver engageras. Här presenteras ett koncentrat av den modell som lärs ut på Ellen MacArthurs MBA utbildning på Exeter och Bradford i Storbritannien. Några aspekter är etablering av värdeskapande partnerskap, relevanta mätmetoder, lönsamhet, hantering av risk, och vikten av att involvera internt. Till sist tas frågan upp kring hur man bäst hanterar oundviklig komplexitet, samt utvärderar helheten ur ett affärs- och samhällsperspektiv.

Visa detaljer Gömma detaljer

2C Policyn som sätter käpparna i hjulen

Jenny Svärd Sal: Courtyard 2&3

Vilka är de viktigaste policyfrågorna att fokusera på för att få till en cirkulär ekonomi? Delta i en interaktiv diskussion med fokus policy. Samtalsledare är Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy, Svenskt Näringsliv och expert i den av regeringen tillsatta Delegationen för cirkulär ekonomis referensgrupp.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:10 CEST

Fika och nätverkande

16:10 - 16:55 CEST

Cirkulära lösningar - föregångsländerna visar vägen (english)

Finland, Nederländerna, Storbritannien, Slovenien. I en global utblick får vi ta del av hemligheterna bakom den cirkulära ekonomins framgångar från olika delar av världen. Vilka är knepen för att få till en värdeskapande omställning på nationell nivå?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:00 CEST
17:00 - 18:00 CEST
08:00 - 09:00 CEST

Registrering

Dagen börjar med frukostseminarier. Dessa är fristående från konferensen och kostnadsfria. 

Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Cirkulär omställning - så kan satsningarna Bioinnovation och RE:Source ge arbetet fart!

Erik Perzon Anna Wiberg Johan Felix Sal: Courtyard 2&3

De nationella innovationsprogrammen Bioinnovation och RE:Source bjuder gemensamt in företag och organisationer till ett frukostmöte. Vi berättar om aktuella erbjudanden och möjligheter att accelerera innovation som bidrar till ett hållbart materialnyttjande och stärker Sveriges internationella konkurrenskraft!
Talare:
Anna Wiberg, programchef för BioInnovation
Talare tillkommer 

Frukosten är fristående från konferensen och kostnadsfri. Välj "frukostbiljett" för att endast anmäla dig till frukosten.

Visa detaljer Gömma detaljer

Kom igen, vi löser det tillsammans! Så kan näringslivet möta det snabbt ökande behovet av hållbara cirkulära lösningar

Anna-Karin Modin Henrik Nerell Tess Waltenburg Sal: Kungsholmen 2

Det pratas mycket om behovet av en cirkulär ekonomi, men vad krävs för att driva omställningen? Vem ska ta första steget? Hur viktig är konsumenten?
Under dagens frukostseminarium har BillerudKorsnäs bjudit in aktörer från hela värdekedjan för att diskutera samarbetsformer, cirkulära lösningar och hållbara förpackningar.

Frukosten är fristående från konferensen och kostnadsfri. Välj "frukostbiljett" för att endast anmäla dig till frukosten.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:40 CEST

En lönsam omställning - strategierna som visar vägen (english)

Systeminnovation och strategisk affärsmodellering är två verktyg som forskningen kring cirkulär ekonomi arbetar med för att förstå och hitta stora och långsiktiga värden. Marcus Zils, som bland annat skrivit flera rapporter åt Ellen MacArthur Foundation, presenterar de allra senaste idéerna om hur verksamheter kan skapa värde genom en cirkulär ekonomi.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:40 - 10:00 CEST

Finansiering av nya affärsmodeller - så satsar Europeiska investeringsbanken

Ett ökat inflöde av finanser ska hjälpa till att skapa nya affärsmodeller som ersätter de linjära. Jonas Byström expert cirkulär ekonomi, Europeiska Investeringsbanken berättar vad som är på gång just nu. Du får också veta mer om den nya standarden för cirkulär ekonomi SIS/TK 616 som tas fram just nu.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:05 - 10:35 CEST

Avloppsslam och appar- två cirkulära dilemman

Cirkulär ekonomi är nyckeln till en resurssnål, klimatvänlig och hållbar ekonomi. Så låter det ofta i dag när utvecklingen ska beskrivas. Tyvärr är det sällan så enkelt. Två cirkulära dilemman lyfts fram.

Visa detaljer Gömma detaljer

Fosforåtervinning från avloppsslam och aska, är det cirkulärt?

Det finns värdefulla resurser att ta vara på i både i slam och aska. Samtidigt innehåller dessa betydande mängder miljögifter. Kan detta hanteras så att resurserna tillvaratas på ett miljösäkert sätt? Om detta råder delade meningar. 


Visa detaljer Gömma detaljer

Plattformsstyrda delningstjänster, är det cirkulärt?

Utvecklingen av IT-plattformar och appar är ett tekniskt genombrott för delningsekonomin. Möjligheten till ägarbyten som förlänger livslängden på våra vardagsprylar är bara ett knapptryck bort. Tjänster som underlättar transporter för återvinning och återanvändning växer också fram. Men är allt som sker via en app per definition är delningsekonomi? 

Visa detaljer Gömma detaljer
10:35 - 10:45 CEST

Del 1: Designfasen avgör – vad har du på ditt bord?

Goda förutsättningar för en produkts cirkularitet avgörs redan i designfasen. Konferensens deltagare utmanas här. På varje runt bord presenteras en produkt. Hur cirkulär är den och vilka förbättringar förflyttar den i cirkulär riktning? Övningen introduceras av experter från Rise och Swedese.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:45 - 11:15 CEST
11:15 - 11:35 CEST

Del 2: Designfasen avgör – vad har du på ditt bord?

Diskussionen om cirkulär ekonomi och design fördjupas. Experterna på plats kommenterar deltagarnas omdömen och förslag på designförbättringar. Slutligen presenteras “måttet C”. Ett projekt som försöker att hitta ett standardiserat sätt mäta produkters cirkulära prestanda.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:40 - 11:55 CEST

Så går det för Sverige här är utmaningarna- och möjligheterna

Hur är omställningstakten i det svenska samhället och vad blir nästa steg? Vilka är de områden vi bör fokusera på i första hand för att öka takten i omställningen mot en cirkulär ekonomi? 


Visa detaljer Gömma detaljer
11:55 - 12:15 CEST

Så satsar svenska bolag på att ställa om

BillerudKorsnäs berättar bland annat om sin nya strategi för innovation kopplat till cirkulär ekonomi, med mål att hitta nya lösningar för en klimatneutral ekonomi. Lyssna också till startup företaget Mycorena som omvandlar livsmedelsindustrins avfall till nytt protein. 
 

Visa detaljer Gömma detaljer
12:15 - 12:30 CEST

Möt den cirkulära ekonomins fader Walter Stahel (English)

Walter Stahel är en av den cirkulär ekonomins absoluta föregångsgestalter och står bland annat bakom konceptet performance economy, det vill säga att sälja funktion istället för produkt. Här presenterar han intressanta tankar från sin nya bok.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:30 - 13:40 CEST
13:40 - 14:35 CEST

1A Från linjärt till cirkulärt med produkten i fokus (english)

Peter Hopkinson Sal: Kungsholmen 1

Med utgångspunkt i den senaste internationella forskningen diskuteras hur en fysisk linjär produkt skulle fungera i en cirkulär ekonomi. Hur måste värdekedjan förändras rent praktiskt för att affärsmodellen och processen ska bli cirkulär genom hela livscykeln? Det handlar om design, produktionsprocess och affärsmodell. Men var börjar man? Hur ser processen ut och vilka är de stora utmaningarna?

Visa detaljer Gömma detaljer

1B Hinder ivägen? Så behöver affärsrätt och juridik förändras

Vem äger egentligen belysningen när ett hus ska säljas och ägaren hyr in belysning som tjänst? Hur bör avtal skrivas när cirkulära produkter ska upphandlas för att det inte ska bli tal om överprövning? Med en cirkulär ekonomi följer nya frågor om äganderätt och andra rättsliga aspekter av en ökad funktionsförsäljning. Vad bör en företagare och entreprenör tänka på rent juridiskt vid försäljning av cirkulära produkter?

Visa detaljer Gömma detaljer

1C Dialog och samtal - vad kostar det att vara cirkulär? (english)

Guido Braam Sal: Courtyard 2&3

Delta i en interaktiv diskussion med fokus på omställningen till en cirkulär ekonomi.
Behöver cirkulära produktionsmetoder exempelvis vara dyrare än linjära? Samtalsledare är Guido Braam som har en mängd uppdrag inom en cirkulär ekonomi, bland annat som styrelseordförande i Nederländska Circular Hotspot. Nederländerna är en av de länder som kommit längst i omställningen mot en cirkulär ekonomi i världen. 

 

Visa detaljer Gömma detaljer
14:35 - 14:45 CEST

Bensträckare och lokalbyte

14:45 - 15:40 CEST

2A Identifiera den cirkulära affären - sex avgörande steg på strategisk nivå (english)

Vilka möjligheter finns för din verksamhet i omställningen mot en cirkulär ekonomi? För att förstå hur ni kan skapa värde behöver du gå igenom verksamheten från grunden. Ledning såväl som underleverantörer behöver engageras. Här presenteras ett koncentrat av den modell som lärs ut på Ellen MacArthurs MBA utbildning på Exeter och Bradford i Storbritannien. Några aspekter är etablering av värdeskapande partnerskap, relevanta mätmetoder, lönsamhet, hantering av risk, och vikten av att involvera internt. Till sist tas frågan upp kring hur man bäst hanterar oundviklig komplexitet, samt utvärderar helheten ur ett affärs- och samhällsperspektiv.

Visa detaljer Gömma detaljer

2C Policyn som sätter käpparna i hjulen

Jenny Svärd Sal: Courtyard 2&3

Vilka är de viktigaste policyfrågorna att fokusera på för att få till en cirkulär ekonomi? Delta i en interaktiv diskussion med fokus policy. Samtalsledare är Jenny Svärd, ansvarig miljöpolicy, Svenskt Näringsliv och expert i den av regeringen tillsatta Delegationen för cirkulär ekonomis referensgrupp.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:40 - 16:10 CEST

Fika och nätverkande

16:10 - 16:55 CEST

Cirkulära lösningar - föregångsländerna visar vägen (english)

Finland, Nederländerna, Storbritannien, Slovenien. I en global utblick får vi ta del av hemligheterna bakom den cirkulära ekonomins framgångar från olika delar av världen. Vilka är knepen för att få till en värdeskapande omställning på nationell nivå?

Visa detaljer Gömma detaljer
16:55 - 17:00 CEST
17:00 - 18:00 CEST