Klimateffekter

12 sep 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Dagens program

torsdag, september 12, 2019
08:00 - 09:00 CEST

Registreringen öppnar

Dagen börjar med ett fristående frukostseminarium. Detta går att anmäla sig till kostnadsfritt. 


Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Frukost: Energilösningar i ett förändrat klimat – anpassa verksamheten och minska sårbarheten

För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas.

Vattenfall har påbörjat en resa med målet att möjliggöra ett fossilfritt samhälle inom en generation. Vi ställer om vår egen produktion och arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att minska deras klimatavtryck. Samtidigt arbetar vi för att minska sårbarheten i vår egen verksamhet. Kom och lyssna på hur klimatanpassningen sker och vad som är viktigt att tänka på under arbetets gång.

•    Klimat som drivkraft i vår strategi
•    Fokus på en hållbar verksamhet
•    Arbeta för minskad sårbarhet
•    Risker och möjligheter i klimatanpassningen

Frukostseminariet är fristående och arrangeras av Vattenfall. 

Vill du endast besöka frukostseminariet? Klicka på anmälan-knappen och välj frukostbiljetten! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST

Välkomna!

Moderator för dagen hälsar välkommen till Klimateffekter

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CEST

Klimateffekter och riskerna som måste hanteras

Vilka klimateffekter har vi att vänta i Sverige? Vilka risker och utmaningar för de med sig för vår folkhälsa, infrastruktur samt livsmedels- och vattenförsörjning? Vad kommer ett förändrat klimat att kosta oss och vad innebär det för olika aktörer? Vad händer i Europa och resten av världen och hur påverkar det oss i Sverige? Ta del av en initierad spaning in i framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Extremvädret är redan här - så hanterar vi det

Framtidens extremväder med torka, skyfall och översvämningar är redan här och knockar samhällsfunktioner vi tar för givet. Lyssna på röster från branscher och verksamheter som redan nu tvingats göra stora förändringar för att låta viktiga funktioner rulla på.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 12:00 CEST

(Inställd) Workshop: Kan du rädda din stad? Spela serious gaming!

1A. Georisker i samhällsbyggandet – lösningar och vägval

Johan Öhman Kerstin Konitzer Per Murén Sal: Kungsholmen 2

Klimateffekterna påverkar markens lämplighet för byggnation och kan ge stora skadekostnader. Vad vet vi om riskerna? Och hur hanteras de vid planering inför en byggprocess? SGI presenterar nya nationella scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markrörelser och därmed byggbarheten. NCC delar sina erfarenheter av klimatanpassade lösningar som blivit ett framgångsrikt koncept i Danmark och nu börjat användas i Sverige. RISE visar på ny teknik för mer klimatanpassade fastigheter.

Visa detaljer Gömma detaljer

1B: Klimateffekter - så kan visualiseringsverktyg stötta

Inom forskningsprojektet Camel utvecklas nu ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer. Här får du ta del av den demoversion som nu finns tillgänglig och lyssna till en av de deltagande kommunerna som arbetar med frågan.
Hör också AI-startupen Spacept som tacklar extremväders påverkan på infrastruktur genom att förutse bränder och stormskador automatiskt från rymden.

Dessutom, passa på att testa ett nytt, pedagogiskt verktyg för klimatanpassning från SMHI. I detta datorspel träder du in i rollen som klimatanpassningssamordnare för staden Väderköping. Kan du få staden att blomstra samtidigt som stadens sjukhus, lantbruk och stadskärna rustas mot extremväder?

Visa detaljer Gömma detaljer

1C. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Linda Holmström Sal: Courtyard 8&9

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:10 CEST
13:10 - 14:00 CEST

2A. Klimateffekter - Så arbetar vi med klimatanpassning och riskhantering

Pernilla Rydberg Karina Barquet Nina Steiner Sal: Kungsholmen 1

Vad innebär klimatanpassning i praktiken och hur arbetar olika kommuner och företag. Lär dig mer om vad klimatanpassning innebär och ta del av inspirerande exempel från kommun och livsmedelsbranschen.

Visa detaljer Gömma detaljer

(Inställd) Så påverkar klimateffekterna företagens värdekedjor

2B. Så ska vi säkra dricksvattnet - vattenförsörjningsplaner i framkant

Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner är en utpekad åtgärd för länsstyrelserna och än mer aktuellt efter varma torra somrar. Ta del av Gotlands erfarenheter av att ta fram konkreta planer och få tips och råd på vägen. Ett hot mot vårt rena dricksvatten är cyanotoxiner som kommer av giftiga algblomningar - lär dig hur det går att hantera riskerna och arbeta förebyggande. Under året utvecklas också beslutsstödsverktyget SCARCE med syfte att stärka beredskapen inför vattenbrist - under den här sessionen får vi vara först med att ta del av tidiga resultat och lärdomar.

Visa detaljer Gömma detaljer

2C. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Linda Holmström Sal: Courtyard 8&9

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 15:05 CEST

3A. Verktyg för klimatanpassning - Så kan risk- och sårbarhetsanalys och Miljöbalken hjälpa dig på vägen

Siv Hansson Robert Jönsson Sal: Kungsholmen 2

Vilka verktyg kan hjälpa klimatanpassningsarbetet framåt? Här får du tips och råd för hur du kan arbeta med klimat- och sårbarhetsanalys på region- och kommunal nivå. Lär dig också allt om hur Miljöbalken kan vara en viktig stöttepelare. Möt Västra Götaland som ser detta som viktiga och användbara instrument och lyssna till deras erfarenheter om hur du skapar engagemang för frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer

(Inställd) Klimatdriven migration - omfattning och lösning

3B. När folkhälsan äventyras - Vård och omsorg i ett extremt klimat

Den rekordvarma sommaren 2018 visade tydligt att vården är särskilt utsatt i framtidens klimat. Hög luftfuktighet äventyrade sterilitet i operationssalar. Värmen skapade ett högre tryck på vårdcentral och akutmottagningar. Och vårdpersonal tvingades arbeta i outhärdlig temperatur. Hur hanterar vårdsektorn ett varmare och fuktigare klimat? Ta del av Umeå kommuns arbete med att ställa om och lär dig mer om hur folkhälsan sätts på spel i ett förändrat klimat. När vi planerar städer för att hantera klimatförändringen skapar vi också gynsamma miljöer för stickmyggor och smittämnen de bär med sig. Lyssna till arbetet som sätter problematiken på tapeten.

Visa detaljer Gömma detaljer

3C. När vi inte vet hur, eller när - robusta beslutsmetoder för att hantera klimatrisker

När vi inte i detalj vet hur klimat och väder kommer att utvecklas och vad vi behöver förhålla oss till behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I forskningsprogrammet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige har beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet testats tillsammans med kommuner, myndigheter och företag. Ta del av resultaten här och lyssna till de kommuner som har börjat arbeta med det.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:05 - 15:35 CEST
15:35 - 16:00 CEST

Snacka rätt, lätt och vattentätt

Snackar vi klimatanpassning, klimateffekter eller ekosystemtjänster? Hur ska vi förstå varandra? Kan en gemensam begreppsterminologi hjälpa oss framåt? Delta i diskussion för att överbrygga kommunikationsmissar.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Kul och kreativ klimatanpassning - så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag och än mer kommer det att bli. Nu är visionen att bli “världens bästa stad när det regnar”. Det handlar både om att kunna ta hand om stora regnmassor och att använda sig av regnet på ett kreativt och smart sätt. För att lyckas tänka nytt och vända utmaningar till möjligheter jobbar Göteborg med att involvera alla förvaltningar och näringsliv, hitta innovativa samarbetsarenor och knyta till sig medarbetare med vitt skilda kunskaper och bakgrunder.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 18:30 CEST

Mingel

Mingel med dryck och tilltugg.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:00 - 09:00 CEST

Registreringen öppnar

Dagen börjar med ett fristående frukostseminarium. Detta går att anmäla sig till kostnadsfritt. 


Visa detaljer Gömma detaljer
08:15 - 09:00 CEST

Frukost: Energilösningar i ett förändrat klimat – anpassa verksamheten och minska sårbarheten

För att skapa en hållbar framtid måste vi ställa om till 100 procent förnybar energi och helt sluta använda fossila bränslen som kol, olja och gas.

Vattenfall har påbörjat en resa med målet att möjliggöra ett fossilfritt samhälle inom en generation. Vi ställer om vår egen produktion och arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att minska deras klimatavtryck. Samtidigt arbetar vi för att minska sårbarheten i vår egen verksamhet. Kom och lyssna på hur klimatanpassningen sker och vad som är viktigt att tänka på under arbetets gång.

•    Klimat som drivkraft i vår strategi
•    Fokus på en hållbar verksamhet
•    Arbeta för minskad sårbarhet
•    Risker och möjligheter i klimatanpassningen

Frukostseminariet är fristående och arrangeras av Vattenfall. 

Vill du endast besöka frukostseminariet? Klicka på anmälan-knappen och välj frukostbiljetten! 

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:20 CEST

Välkomna!

Moderator för dagen hälsar välkommen till Klimateffekter

Visa detaljer Gömma detaljer
09:20 - 09:50 CEST

Klimateffekter och riskerna som måste hanteras

Vilka klimateffekter har vi att vänta i Sverige? Vilka risker och utmaningar för de med sig för vår folkhälsa, infrastruktur samt livsmedels- och vattenförsörjning? Vad kommer ett förändrat klimat att kosta oss och vad innebär det för olika aktörer? Vad händer i Europa och resten av världen och hur påverkar det oss i Sverige? Ta del av en initierad spaning in i framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Extremvädret är redan här - så hanterar vi det

Framtidens extremväder med torka, skyfall och översvämningar är redan här och knockar samhällsfunktioner vi tar för givet. Lyssna på röster från branscher och verksamheter som redan nu tvingats göra stora förändringar för att låta viktiga funktioner rulla på.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:50 CEST
10:50 - 12:00 CEST

(Inställd) Workshop: Kan du rädda din stad? Spela serious gaming!

1A. Georisker i samhällsbyggandet – lösningar och vägval

Johan Öhman Kerstin Konitzer Per Murén Sal: Kungsholmen 2

Klimateffekterna påverkar markens lämplighet för byggnation och kan ge stora skadekostnader. Vad vet vi om riskerna? Och hur hanteras de vid planering inför en byggprocess? SGI presenterar nya nationella scenarier för hur klimatförändringens effekter kan påverka markrörelser och därmed byggbarheten. NCC delar sina erfarenheter av klimatanpassade lösningar som blivit ett framgångsrikt koncept i Danmark och nu börjat användas i Sverige. RISE visar på ny teknik för mer klimatanpassade fastigheter.

Visa detaljer Gömma detaljer

1B: Klimateffekter - så kan visualiseringsverktyg stötta

Inom forskningsprojektet Camel utvecklas nu ett interaktivt visualiseringsverktyg för stigande vattennivåer. Här får du ta del av den demoversion som nu finns tillgänglig och lyssna till en av de deltagande kommunerna som arbetar med frågan.
Hör också AI-startupen Spacept som tacklar extremväders påverkan på infrastruktur genom att förutse bränder och stormskador automatiskt från rymden.

Dessutom, passa på att testa ett nytt, pedagogiskt verktyg för klimatanpassning från SMHI. I detta datorspel träder du in i rollen som klimatanpassningssamordnare för staden Väderköping. Kan du få staden att blomstra samtidigt som stadens sjukhus, lantbruk och stadskärna rustas mot extremväder?

Visa detaljer Gömma detaljer

1C. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Linda Holmström Sal: Courtyard 8&9

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:10 CEST
13:10 - 14:00 CEST

2A. Klimateffekter - Så arbetar vi med klimatanpassning och riskhantering

Pernilla Rydberg Karina Barquet Nina Steiner Sal: Kungsholmen 1

Vad innebär klimatanpassning i praktiken och hur arbetar olika kommuner och företag. Lär dig mer om vad klimatanpassning innebär och ta del av inspirerande exempel från kommun och livsmedelsbranschen.

Visa detaljer Gömma detaljer

(Inställd) Så påverkar klimateffekterna företagens värdekedjor

2B. Så ska vi säkra dricksvattnet - vattenförsörjningsplaner i framkant

Att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner är en utpekad åtgärd för länsstyrelserna och än mer aktuellt efter varma torra somrar. Ta del av Gotlands erfarenheter av att ta fram konkreta planer och få tips och råd på vägen. Ett hot mot vårt rena dricksvatten är cyanotoxiner som kommer av giftiga algblomningar - lär dig hur det går att hantera riskerna och arbeta förebyggande. Under året utvecklas också beslutsstödsverktyget SCARCE med syfte att stärka beredskapen inför vattenbrist - under den här sessionen får vi vara först med att ta del av tidiga resultat och lärdomar.

Visa detaljer Gömma detaljer

2C. Workshop: Vem ansvarar för vad egentligen?

Linda Holmström Sal: Courtyard 8&9

Ansvaret för att hantera klimatförändringens effekter ligger på flera bord och involverar många olika roller. I den här interaktiva workshopen bjuder vi in olika organisationer och roller för att identifiera intressekonflikter, utmaningar och frågor som fallit mellan stolarna.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:00 - 14:15 CEST
14:15 - 15:05 CEST

3A. Verktyg för klimatanpassning - Så kan risk- och sårbarhetsanalys och Miljöbalken hjälpa dig på vägen

Siv Hansson Robert Jönsson Sal: Kungsholmen 2

Vilka verktyg kan hjälpa klimatanpassningsarbetet framåt? Här får du tips och råd för hur du kan arbeta med klimat- och sårbarhetsanalys på region- och kommunal nivå. Lär dig också allt om hur Miljöbalken kan vara en viktig stöttepelare. Möt Västra Götaland som ser detta som viktiga och användbara instrument och lyssna till deras erfarenheter om hur du skapar engagemang för frågan.

Visa detaljer Gömma detaljer

(Inställd) Klimatdriven migration - omfattning och lösning

3B. När folkhälsan äventyras - Vård och omsorg i ett extremt klimat

Den rekordvarma sommaren 2018 visade tydligt att vården är särskilt utsatt i framtidens klimat. Hög luftfuktighet äventyrade sterilitet i operationssalar. Värmen skapade ett högre tryck på vårdcentral och akutmottagningar. Och vårdpersonal tvingades arbeta i outhärdlig temperatur. Hur hanterar vårdsektorn ett varmare och fuktigare klimat? Ta del av Umeå kommuns arbete med att ställa om och lär dig mer om hur folkhälsan sätts på spel i ett förändrat klimat. När vi planerar städer för att hantera klimatförändringen skapar vi också gynsamma miljöer för stickmyggor och smittämnen de bär med sig. Lyssna till arbetet som sätter problematiken på tapeten.

Visa detaljer Gömma detaljer

3C. När vi inte vet hur, eller när - robusta beslutsmetoder för att hantera klimatrisker

När vi inte i detalj vet hur klimat och väder kommer att utvecklas och vad vi behöver förhålla oss till behövs beslutsmetoder som tar hänsyn till detta och som inte låser in oss i ohållbara vägval. I forskningsprogrammet Robusta beslut för att hantera klimatrisker i Sverige har beslutsstödsmetoder för robusta beslut under stor osäkerhet testats tillsammans med kommuner, myndigheter och företag. Ta del av resultaten här och lyssna till de kommuner som har börjat arbeta med det.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:05 - 15:35 CEST
15:35 - 16:00 CEST

Snacka rätt, lätt och vattentätt

Snackar vi klimatanpassning, klimateffekter eller ekosystemtjänster? Hur ska vi förstå varandra? Kan en gemensam begreppsterminologi hjälpa oss framåt? Delta i diskussion för att överbrygga kommunikationsmissar.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Kul och kreativ klimatanpassning - så ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar

I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag och än mer kommer det att bli. Nu är visionen att bli “världens bästa stad när det regnar”. Det handlar både om att kunna ta hand om stora regnmassor och att använda sig av regnet på ett kreativt och smart sätt. För att lyckas tänka nytt och vända utmaningar till möjligheter jobbar Göteborg med att involvera alla förvaltningar och näringsliv, hitta innovativa samarbetsarenor och knyta till sig medarbetare med vitt skilda kunskaper och bakgrunder.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 18:30 CEST

Mingel

Mingel med dryck och tilltugg.

Visa detaljer Gömma detaljer