Plast & Samhälle

​5 sep 2019​

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Talare Plast & Samhälle 2019

Lena Lundberg

Lena Lundberg

ansvarig plastråvarufrågor, IKEM
Thomas Backhaus

Thomas Backhaus

professor i ekotoxikologi, Göteborgs Universitet
Einar Ahlström

Einar Ahlström

materialspecialist, Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Leif Nilsson

Leif Nilsson

ordförande, SPIF
Lena Stigh

Lena Stigh

hållbar plastanvändning, Naturvårdsverket
Bjarne Högström

Bjarne Högström

vd, Polymerfront AB
Gisela Edendahl

Gisela Edendahl

affärsutveckling och talesperson för IBM Blockchain
Maarten Stolk

Maarten Stolk

Business Developer, Ioniqa Technologies
Veronica Foberg Gustafsson

Veronica Foberg Gustafsson

kommunikationschef , Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Mattias Käll

Mattias Käll

konstnär
Per Rosander

Per Rosander

regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Eva-Lena Blomkvist

Eva-Lena Blomkvist

senior forskare RISE, programchef Closing the loop
Christophe Delrive

Christophe Delrive

brand owner coordinator, Billerud Korsnäs
Antti Valtonen

Antti Valtonen

marknad och kommunikationchef, Sulapac
Marlene Sandberg

Marlene Sandberg

vd, Naty
Tobias Hedlund

Tobias Hedlund

vd, Van Werven Sweden
Marcus Dehlin

Marcus Dehlin

chef affärsutveckling, Stora Enso
Mats Landén

Mats Landén

chef företagssamarbeten, WWF
Filip Eklund

Filip Eklund

miljöansvarig, Göteborgs Kulturkalas
Magnus Hedenmark

Magnus Hedenmark

ekotoxikolog, re:profit
Jost Dittkrist

Jost Dittkrist

Associate Expert, Chemicals and Health Branch, UNEP
Frank Gustavsson

Frank Gustavsson

platschef, Van Werven Sweden
Patrik Werius

Patrik Werius

chef produktutveckling, TePe