Plast & Samhälle

​5 sep 2019​

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder


Dagens program
torsdag, september 5, 2019
08:30 - 09:15 CEST

Registrering

Kaffe och smörgås serveras

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:25 CEST
09:25 - 09:50 CEST

Därför måste vi lära oss mer om plast

Det största hotet är bristen på kunskap. Det saknas överblick över vilka kemiska ämnen som förekommer i plast, hur de reagerar tillsammans och hur de påverkar människors hälsa och miljö. Thomas Backhaus är medförfattare till Europeiska kommissionens färska rapport om mikroplaster (januari 2019) och ledare för forskningscentret FRAM i Göteborg. Han ger sin syn på var forskningen står idag och vägen framåt för en hållbar användning av plast och kemikalier.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:40 CEST

Stenkoll på plast - slänga, återvinna eller bränna?

Att bara avfärda all plast som skadlig och giftig är varken sant eller konstruktivt. Bättre då att göra sin kemiska hemläxa - fasa ut farlig plast och ta vara på den plast som är en resurs. Men då gäller det att ha stenkoll på plast i alla led. Experter värderar och sorterar plast, live på scenen. Sessionen leds av Magnus Hedenmark, ekotoxikolog från re:profit.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:10 CEST
11:10 - 11:45 CEST

Framtidens PET-återvinning är redan här

Företaget Ioniqa från Nederländerna har en unik metod för återskapa PET-plast. Slutprodukten - ett råmaterial av exakt samma kvalitet som nytillverkad PET. Av all PET som produceras i världen i dag återvinns bara 10 procent. Kvaliteten blir dessutom sämre för varje gång den återvinns och blir till slut oanvändbar. Här är metoden som kan förändra spelplanen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:00 CEST

Konst mot plastkonsumtion

Under ett år samlade han in all förpackningsplast som familjen fick med sig hem från sina inköp. Detta blev grunden till konstprojektet ”förpackad” som säger något om vilken utmaning vi står inför.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:15 CEST
13:15 - 13:35 CEST

Plast inom sjukvården - elefanten i rummet

Hälso- och miljöriskerna vid användning av plast inom sjukvården har varit omdebatterad i många år – inte minst när det gäller medicinska
förbrukningsartiklar. Men att fasa ut till exempel PVC från sjukvården är lättare sagt än gjort. Det kräver en tydlig målbild och nya strategier, bland annat när det gäller upphandlingskriterier. Västra Götalandsregionen har antagit utmaningen och arbetar med nya strategier och vägledningar för upphandling, inköp, användning och återvinning av plast.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 13:55 CEST

Blockkedjor ett nytt verktyg när haven ska städas från plast

Blockkedjor jämförs med hur internet kom att förändra tillgången till kommunikation. Nu finns exempel på hur blockkedjor kan användas som ett verktyg i hållbarhetsarbetet. Välgörenhetsorganisationen Plastic Bank “städar” haven på plast och använder blockkedjeteknik för att säkert kunna fördela resurser till lokala återvinningsentreprenörer.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:45 CEST

Här är idéerna som kan lösa problemen

Plastomställningen kräver nya tekniker, lösningar och affärsmodeller. Plast och samhälle presenterar åter entreprenörer och innovatörer som ersätter fossil plast med andra material, eller som har de hållbara lösningarna för framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:45 - 15:25 CEST
15:25 - 16:00 CEST

Lösningarna som är bäst i klassen

Vi låter en expertjury värdera miljönytta och genomslagskraft i de presenterade lösningarna. Vem klarar bäst att möta marknadens behov och samtidigt leverera en långsiktigt hållbar lösning? När experterna har sagt sitt bjuds publiken in i diskussionen.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Nationella plastförbud förändrar spelplanen

FN:s miljöprogram, UNEP, registrerar och utvärderar åtgärder som ska minska miljöskadliga effekter av plast. En unik studie visar att 60 länder har infört förbud för plast i olika konsumtionsvaror. UNEP har också tagit fram en färdplan i 10-steg för hur regeringar kan begränsa plats i miljön. Färdplanen bygger på erfarenheter från strategier runt om i världen. Presentation på engelska.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 16:50 CEST

Succé i Göteborg för festival utan plast

För att minska avfallet, inte minst av plast, har Göteborgs Kulturkalas bestämt att evenemanget ska bli fritt från engångsförpackningar. Målet är att kunna ha helt engångsfria evenemang 2021. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg & Co och Kretslopp och vatten.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:50 - 17:00 CEST

Dagens moderatorer avslutar konferensen Plast och samhälle

17:00 - 18:00 CEST

Mingel med dryck och tilltugg

Avsluta konferensen - eftersnack med talare och kollegor vid mingel med dryck och tilltugg.

Visa detaljer Gömma detaljer
08:30 - 09:15 CEST

Registrering

Kaffe och smörgås serveras

Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:25 CEST
09:25 - 09:50 CEST

Därför måste vi lära oss mer om plast

Det största hotet är bristen på kunskap. Det saknas överblick över vilka kemiska ämnen som förekommer i plast, hur de reagerar tillsammans och hur de påverkar människors hälsa och miljö. Thomas Backhaus är medförfattare till Europeiska kommissionens färska rapport om mikroplaster (januari 2019) och ledare för forskningscentret FRAM i Göteborg. Han ger sin syn på var forskningen står idag och vägen framåt för en hållbar användning av plast och kemikalier.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:40 CEST

Stenkoll på plast - slänga, återvinna eller bränna?

Att bara avfärda all plast som skadlig och giftig är varken sant eller konstruktivt. Bättre då att göra sin kemiska hemläxa - fasa ut farlig plast och ta vara på den plast som är en resurs. Men då gäller det att ha stenkoll på plast i alla led. Experter värderar och sorterar plast, live på scenen. Sessionen leds av Magnus Hedenmark, ekotoxikolog från re:profit.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:40 - 11:10 CEST
11:10 - 11:45 CEST

Framtidens PET-återvinning är redan här

Företaget Ioniqa från Nederländerna har en unik metod för återskapa PET-plast. Slutprodukten - ett råmaterial av exakt samma kvalitet som nytillverkad PET. Av all PET som produceras i världen i dag återvinns bara 10 procent. Kvaliteten blir dessutom sämre för varje gång den återvinns och blir till slut oanvändbar. Här är metoden som kan förändra spelplanen.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:45 - 12:00 CEST

Konst mot plastkonsumtion

Under ett år samlade han in all förpackningsplast som familjen fick med sig hem från sina inköp. Detta blev grunden till konstprojektet ”förpackad” som säger något om vilken utmaning vi står inför.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:15 CEST
13:15 - 13:35 CEST

Plast inom sjukvården - elefanten i rummet

Hälso- och miljöriskerna vid användning av plast inom sjukvården har varit omdebatterad i många år – inte minst när det gäller medicinska
förbrukningsartiklar. Men att fasa ut till exempel PVC från sjukvården är lättare sagt än gjort. Det kräver en tydlig målbild och nya strategier, bland annat när det gäller upphandlingskriterier. Västra Götalandsregionen har antagit utmaningen och arbetar med nya strategier och vägledningar för upphandling, inköp, användning och återvinning av plast.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:35 - 13:55 CEST

Blockkedjor ett nytt verktyg när haven ska städas från plast

Blockkedjor jämförs med hur internet kom att förändra tillgången till kommunikation. Nu finns exempel på hur blockkedjor kan användas som ett verktyg i hållbarhetsarbetet. Välgörenhetsorganisationen Plastic Bank “städar” haven på plast och använder blockkedjeteknik för att säkert kunna fördela resurser till lokala återvinningsentreprenörer.

Visa detaljer Gömma detaljer
13:55 - 14:45 CEST

Här är idéerna som kan lösa problemen

Plastomställningen kräver nya tekniker, lösningar och affärsmodeller. Plast och samhälle presenterar åter entreprenörer och innovatörer som ersätter fossil plast med andra material, eller som har de hållbara lösningarna för framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
14:45 - 15:25 CEST
15:25 - 16:00 CEST

Lösningarna som är bäst i klassen

Vi låter en expertjury värdera miljönytta och genomslagskraft i de presenterade lösningarna. Vem klarar bäst att möta marknadens behov och samtidigt leverera en långsiktigt hållbar lösning? När experterna har sagt sitt bjuds publiken in i diskussionen.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:00 - 16:30 CEST

Nationella plastförbud förändrar spelplanen

FN:s miljöprogram, UNEP, registrerar och utvärderar åtgärder som ska minska miljöskadliga effekter av plast. En unik studie visar att 60 länder har infört förbud för plast i olika konsumtionsvaror. UNEP har också tagit fram en färdplan i 10-steg för hur regeringar kan begränsa plats i miljön. Färdplanen bygger på erfarenheter från strategier runt om i världen. Presentation på engelska.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:30 - 16:50 CEST

Succé i Göteborg för festival utan plast

För att minska avfallet, inte minst av plast, har Göteborgs Kulturkalas bestämt att evenemanget ska bli fritt från engångsförpackningar. Målet är att kunna ha helt engångsfria evenemang 2021. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg & Co och Kretslopp och vatten.

Visa detaljer Gömma detaljer
16:50 - 17:00 CEST

Dagens moderatorer avslutar konferensen Plast och samhälle

17:00 - 18:00 CEST

Mingel med dryck och tilltugg

Avsluta konferensen - eftersnack med talare och kollegor vid mingel med dryck och tilltugg.

Visa detaljer Gömma detaljer